Informasjon om korona og kommunens tiltak

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Innhold

  Covid-19 er ikke lenger en allmennfarlig smittsom sykdom

  Helse- og omsorgsdepartementet opphevet i november 2024 covid-19 forskriften. Covid-19 er ikke lengre klassifisert som en allmennfarlig smittsom sykdom, dette betyr at covid-19 nå behandles på lik linje som for andre luftveisinfeksjoner. 

  Anbefalinger - oppfriskningsdose mot covid-19

  Folkehelseinstituttet anbefaler vaksinering med en oppfriskningsdose før høst- vintersesongen 23/24 til følgende grupper:

  • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
  • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe
  • Gravide
  • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom
  • Aldersgruppen 6 måneder–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering
  • Merk! Barn med alvorlig grunnsykdom i alderen 6 måneder til og med 4 år, som tidligere ikke har fått vaksine eller har gjennomgått COVID-19, skal ha 3 vaksinedoser. Det bør gå 3 uker mellom første og andre dose, og minst 8 uker mellom andre og tredje dose.

  Du får mer informasjon om korona på FHI sine nettsider.

  Koronavaksine for alle over 12 år blir gitt Solbakken legesenter

  Fra og med fredag 15. mars overtar det kommunale legesenteret Solbakken legesenter koronavaksineringen.

  Koronavaksinen er gratis for innbyggere i Randaberg kommune. Personer som er bosatt i andre kommuner bes ta kontakt med sin kommune for vaksinering.

  Timebestilling: 

  Vaksinering for alle over 12 år vil fra 15. mars foregå på Solbakken legesenter. Til å begynne med vil vaksinering foregå en gang per uke. Dersom behov vil det økes.

  • Solbakken legesenter, Torvmyrveien 4E
  • Drop in-, tirsdager kl 14.30-15.30. (Innbyggere skal henvende seg i luken for å bli registrert.)

  Koronavaksine til barn under 12 år blir gitt av helsestasjonen.  

  Bestilling av time til vaksinasjon
  Vaksinering må forhåndsbestilles. Logg inn på helsenorge.no for å komme i kontakt med deres helsesykepleier for time til vaksinering.

  Veiledning til timebestilling
  Når du har logget deg inn på helsenorge.no, velger du hvem du vil bruke Helsenorge på vegne av, trykk se alle helsekontakter og der vil du finne informasjon om hvem som er deres helsesykepleier, trykk så Skriv en melding. Etter at du har sendt din melding vil helsesykepleier komme tilbake med et svar til deg.

  Kontaktinformasjon helsestasjonen: 

  Du kan lese mer om vaksinasjon av barn og unge på FHI sine nettsider

  Om selvtesting og legemidler

  Om covid-19 selvtesting og legemiddelbehandling av covid-19

  Behandling av korona med tabletter vurderes for voksne med positiv test for covid-19 med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom. Tablettene som heter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorlig syk.

  Det er viktig at behandlingen med tabletter starter tidlig. Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk og får luftveissymptomer, bør du teste deg for korona.

  FHI anbefaler derfor at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil 4 dager hvis de får luftveissymptomer. Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege raskt. Positiv selvtest og vurdering av lege er tilstrekkelig for oppstart av behandling, men diagnosen bør bekreftes med PCR-test eller antigen hurtigtest tatt i helsetjenesten.

  Hvem vil ha nytte av tabletter?

  Det er særlig tre grupper som vil ha nytte av behandling med Paxlovid-tabletter:

  • De som har alvorlig immunsvikt.
  • De som er over 65 år, ikke har fått vaksine dei siste seks månedene og har en alvorlig sykdom
  • Alle som er over 80 år.

  Hva skal du gjøre hvis du får luftveissymptomer?

  Luftveissymptomer er først og fremst tett nese, hoste og sår hals. Ofte har du også feber eller vondt i hodet.

  Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona og får luftveissymptomer, bør du ta en selvtest hver dag - i inntil fire dager.

  Hvis selvtesten viser at du har korona, bør du kontakte fastlegen din eller legevakt.

  Hvis testen ikke viser at du har korona, kan du vente med å kontakte fastlegen.

  Hvis symptomene blir verre, bør du kontakte lege, selv om selvtesten ikke viser at du har korona.

  Hvem har høy risiko for å bli alvorlig syk?

  Du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona hvis:

  • Du har alvorlig immunsvikt. For eksempel fordi du har beinmargskreft eller lymfekreft og får medisiner som slår ut immunforsvaret.
  • Du er over 65 år, du har en alvorlig kronisk sykdom, og du har ikke fått vaksine de siste seks månedene.
  • Du er over 80 år.
  • Du er over 50 år og har aldri tatt koronavaksine.

  Mer informasjon om hvem som har høy risiko og hva du skal gjøre hvis du blir syk finner du på Helsenorge

  Behandling med tabletter erstatter ikke vaksine. Det beste du kan gjøre for å ikke bli alvorlig syk av korona er å ta koronavaksine.

  Selvtester kan du hente på kommunehuset eller på biblioteket.

  Alle i alderen over 18 år får tilbud om oppfriskningsdose koronavaksine

  Personer over 18 år skal få tilbud om en ny oppfriskningsdose koronavaksine. Det har regjeringen besluttet 18. november 2022.

  – Vaksinasjon er fremdeles helt sentralt for å håndtere koronapandemien, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

  Fra før har personer over 65 år, samt personer yngre enn 65 år som er mer utsatt for alvorlig sykdomsforløp av covid-19, blitt anbefalt oppfriskningsdose.

  – Vi tilbyr nå en ny oppfriskningsdose til personer over 18 år som ikke er omfattet av anbefalingene. Ved å gi tilbud om vaksine til flere, er vi bedre forberedt om smittesituasjonen skulle forverre seg fremover. Covid-19-vaksinene beskytter godt og lenge mot alvorlig sykdom, sier Kjerkol.

  Regjeringens beslutning baserer seg på anbefalinger fra FHI. Vaksinetilbudet gjelder også helsepersonell.

  – Kommunene og helseforetakene kan nå også gi tilbud om oppfriskningsdose til helsepersonell i førstelinjen, sier Kjerkol.

  Ungdom 12-17 år med disse alvorlige grunnsykdommene:
  • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
  • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk
  • immunsuppresjon)
  • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
  • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer[1]sykdom/«Fontan-barn»)
  • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
  • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.
  Hvilken dokumentasjon trenger du?

  — De som kommer inn under en av kategoriene med underliggende risiko eller alvorlig grunnsykdom, kan vise frem tidligere dokumentasjon i form av vaksinebrev av spesialisthelsetjenesten, jounalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning der pasientens navn kommer frem, epikriser eller annen dokumentasjon fra sykehus eller egen lege.

  — Dersom du ikke har noe av dette tilgjengelig, eller er i tvil, bør du ta kontakt med fastlege for vurdering av eventuell dokumentasjon. Husk at det ikke er mangel på vaksiner. Ingen trenger derfor å være redd for å ikke få vaksine, sier Therese-Mari Nybø Lindal.

  Vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar 

  Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales tre doser i grunnvaksinasjonsserien, i tillegg til én oppfriskningsdose (dose nr. fire) tre måneder etter dose tre. 

  Det er god oppslutning om de tre første dosene, men det er fortsatt mange med alvorlig svekket immunforsvar som enda ikke har tatt oppfriskningsdose.  

  Ut fra dagens kunnskap, samt Folkehelseinstituttets vurdering, at det ikke er behov for en generell anbefaling om ytterligere doser, utover det som allerede er anbefalt til alle personer med alvorlig svekket immunforsvar. Behovet for videre vaksinasjon av denne gruppen avhenger av mange individuelle faktorer. Det åpnes derfor for at behandlende lege, med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre vaksinasjon. Disse vurderingene bør primært gjøres av sykehusspesialist.  

  Spørsmål og svar om koronasertifikatet  

  Spørsmål og svar om innenlands bruk av koronasertifikat   

  Du finner ditt koronasertifikat i Helsenorge-appen eller ved å logge inn på helsenorge.no

  Gyldigheten av koronasertifikatet er helt avhengig av at registrerte vaksinasjoner i SYSVAK er korrekte og
  oppdaterte. Ved feilregistreringer eller mangelfulle vaksinasjonsopplysninger, må personer henvende seg til
  vaksinasjonssted slik at feil rettes der. 

  Les mer/read more  

  Smittestatus i Randaberg
  Smittetallene blir ikke lenger oppdatert på kommunens nettsider. Når barn og unge ikke lenger trenger å teste seg, vil smittetallene ikke gi noe reelt bilde av smittesituasjonen. På Folkehelseinstituttet sine sider finner du statistikk om koronavirus og covid-19.

  Regjeringen anbefaler alle fra 65 år og oppover en ny oppfriskningsdose koronavaksine. 

    • For de fleste vil dette være en fjerde dose koronavaksine.
    • De nye anbefalingene er basert på råd fra Folkehelseinstituttet
    • Har du nyoppståtte luftsymptomer og føler deg syk? Hold deg hjemme!
    • Du trenger ikke lenger teste deg, og du trenger ikke være hjemme fire dager ved covid-19.
    • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp.  
  Oppdaterte anbefalinger

  Anbefalingene om covid-19 som nå gjelder er:

    • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer.
    • Du trenger ikke holde deg hjemme i fire døgn.
    • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp.
    • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk.
    • Du trenger heller ikke registrere positive selvtester hos kommunen.
    • Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 på Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no).

  Se mer om hva du gjør ved Nyoppståtte luftveissymptomer (fhi.no).

  Selvtester vil fortsatt være tilgjengelige
  I en overgangsperiode vil det være tilgjengelige selvtester i kommunene for de i befolkningen som ønsker å teste seg. Rådene ved positiv og negativ test er de samme: Hold deg hjemme om du føler deg syk.

  Drift av teststasjoner avviklet
  Randaberg kommune har i over to år hatt et samarbeid om felles teststasjon i Stavanger kommune. 1. juli ble det slutt på kommunal PCR-testing. Hvis smittesituasjonen skulle ta seg kraftig opp og myndighetene ber kommunene begynne med PCR-testing igjen, vil kommunen gjenoppta testingen på kort varsel.

  Begrunnelse for oppheving av tiltakene
  Omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom enn tidligere varianter av viruset, og svært mange er nå vaksinert eller har hatt korona. Det gjør at de fleste nå er godt beskyttet mot alvorlig sykdom. Det er ikke lenger nødvendig å begrense smitten på samme måte som tidligere. Det er nå tilstrekkelig at folk holder seg hjemme når de føler seg syke.

  Current recommendations for COVID-19

  Stay home if you have newly arisen respiratory tract symptoms and feel unwell.

  You no longer need to be tested, and you do not need to stay home for four days with COVID-19. Contact a doctor if you need medical attention. Testing will be available for a while longer. On Tuesday 5 April, the Government removed the advice to stay at home for four days after COVID-19.

  Updated recommendations

  The current COVID-19 recommendations are:

    • Stay at home if you feel unwell and avoid contact with people at risk of a severe COVID-19 disease course if you have newly arisen respiratory tract symptoms.
    • You do not need to stay at home for 4 days.
    • Contact a doctor if you need medical attention.
    • You do not need to take a self-test. If you have a positive test result, the same advice applies to stay at home if you feel unwell.
    • You do not need to register positive self-test results with your municipality.
    • See more about COVID-19 (fhi.no).

  Self-tests will still be available
  For a transitional period, self-tests will be available in the municipalities for people who still want to be tested. The advice for positive and negative test results is the same; stay home if you feel unwell.

  Why have the measures been removed?
  The omicron variant causes less severe COVID-19 disease course than previous variants of the virus, and many people are now either vaccinated or have had COVID-19. This means that most people are now well protected against a severe disease course.

  PCR-test?

  Du som har fått oppfriskingsdose (boosterdose), eller har fått to vaksinedoser og hatt covid-19 i løpet av de siste tre månedene, trenger ikke å ta en bekreftende PCR-test selv om du har en positiv selvtest. 

  Bestill PCR-test
  1. juli ble det slutt på PCR-testing, og du må oppsøke en privat aktør for testing.

  Varsle nærkontaktene dine
  Du må selv sørge for å varsle nærkontaktene dine. Dine nærkontakter er de du har vært i kontakt med 48 timer før du fikk symptomer.

  Hvor lenge bør du være hjemme?
  Dersom du er smittet og har symptomer bør du være hjemme til symptomene avtar.

  Øvrige nærkontakter uten symptomer anbefales ikke å teste seg, men bør være oppmerksomme på symptomer.

  For mer informasjon om karantene og isolasjon - sjekk Helsenorge sine sider: karantene og isolasjon.  

  Skal du ut på reise og trenger koronasertifikatet?

  Sjekkliste for deg som skal ut og reise med koronasertifikat 

  Du finner ditt koronasertifikat i Helsenorge-appen eller ved å logge inn på helsenorge.no.

  Dersom du har behov for å få koronavaksinen registrert i WHO sitt internasjonale vaksinasjonssertifikat, må du henvende deg til helsetjenesten, enten fastlegen din eller en privat helseaktør.

  Husk at det ikke er en plikt å registrere koronavaksiner i WHO sitt internasjonale vaksinasjonssertifikat, og det kan medføre kostnader i tilknytning til dette. Du må ta med dokumentasjon på vaksinasjonsstatus for koronavaksiner ved henvendelse til helsetjenesten.

  Hvis du trenger negativ test i forbindelse med reising må du ta kontakt med en privat helseaktør.

  Råd for å unngå smitte

  Du kan gjøre mye selv for å redusere risikoen for å bli smittet eller å spre smitte. God håndhygiene og avstand er effektive tiltak for å forebygge sykdom. 

  • Vask hendene grundig og ofte, spesielt når du har vært ute på steder med mange mennesker og før du spiser. Vask med vann og såpe eller hånddesinfeksjon med sprit vil være tilstrekkelig.
  • Begrens nærkontakt med andre personer. 
  • Unngå å ta deg til munnen, nesen og øynene med uvaskede hender når du er ute blant folk.
  • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste. Unngå fysisk kontakt, inkludert å håndhilse og klemme. 

  Her henter du hurtigtester

  Mars 2024:

  Hurtigtester kan du hente gratis på kommunehuset (servicetorget) og biblioteket. 
  Kommunen har hatt et stort lager av selvtester som nå går ut på dato, for å unngå at selvtestene blir kastet deler vi ut gratis. Du kan ta så mange du vil. Vær obs på at holdbarhetsdatoen på testene er utgått, men så lenge det er væske igjen i rørene, kan testene brukes.

  Når dette lageret er tomt vil det ikke lengre være mulighet for å hente tester hos kommunen, da må du selv kjøpe tester eller få hos din fastlege.

  Kommunehuset, servicetorget, Randabergveien 370: 

  • Mandag-torsdag: 08.00-15.30
  • Fredag: 08.00-15.00

  Randaberg folkebibliotek, Randabergveien 378: 

  • Mandag, tirsdag, fredag og lørdag: 10.00-15.00
   Onsdag og torsdag: 10.00-19.00


  Bildet: På kommunehuset finner du hurtigtestene i hyllen til høyre innenfor hovedinngangen. 

  Feil i koronasertifikatet?

  Finner du feil eller har mangler på ditt koronasertifikat, sjekk først om du finner grunnen her (helsenorge.no), før du eventuelt tar  kontakt med ditt vaksinasjonssted.

  Nasjonale råd og regler

  Generelle råd til befolkningen

  • Praktiser god hånd- og hostehygiene.
  • Følg koronavaksinasjonsprogrammet.
  • Ved positiv covidtest, hold deg hjemme hvis du har symptomer.
  • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.

  Råd til risikogrupper og uvaksinerte

  • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne må selv vurdere risiko for smitte og egen risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19, mot behovet for kontakt med andre.
  • Det å holde seg unna store ansamlinger, eventuelt bruke munnbind kan vurderes i perioder med mye smitte. Det er likevel viktig ikke å isolere seg og fortsette med noe sosial kontakt.
  • Personer i risikogruppene er stort sett godt beskyttet mot alvorlig sykdom hvis de følger råd om å vaksinere seg, slik at de kan leve som andre og følge de samme smittevernrådene som andre.
  • Personer med høy risiko for alvorlig sykdom anbefales å rådføre seg med egen lege om risiko og nødvendigheten av skjerming i perioder med mye smitte. Les mer om risikogrupper på FHI sine nettsider.

  Avstand og sosial kontakt

  • Hold avstand til andre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer; spesielt til personer i risikogrupper.
  • Ved fødsel og alvorlig sykdom, bør sykehus og kommunale institusjoner tilrettelegge for besøk, også for pårørende og ledsagere som har testet positivt for koronaviruset.

  Munnbind

  • Forskriftsfestet krav om munnbind er opphevd.
  • Det anbefales bruk av munnbind i nærkontakt med personer i risikogrupper dersom du har forkjølelses/luftveissymptomer.
  • Personer i risikogrupper og uvaksinerte anbefales å bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte hvis det er vanskelig å holde avstand til andre.

  Testing (Les også egen nyhetssak)

  • Testing av personer uten symptomer anbefales ikke. Barn med symptomer trenger ikke lenger å teste seg.
  • En positiv selvtest registreres ikke på helsenorge.no, og vises ikke i koronasertifikatet.

  Isolasjon

  • Forskriftsfestet krav til isolasjon oppheves og erstattes med en anbefaling om at voksne som er bekreftet smittet med covid-19 holder seg hjemme til formen tilsier det.
  • Dersom det av hensyn til drift er nødvendig at noen smittede møter på jobb, finnes det egne smittevernfaglige råd om hvordan dette kan gjennomføres. Se FHI sine nettsider.

  Smittesporing

  • Det er ikke lengre anbefaling om at personer som er smittet med koronaviruset skal informere øvrige nærkontakter.
  • Kommunal smittesporing kan være aktuelt i enkelte situasjoner, eksempelvis som bistand ved utbrudd i kommunale institusjoner.

  Karantene

  • Ble avviklet 1. februar, mot test-regime.

  Skoler, barnehager og SFO (Les også egen nyhetssak)

  • Påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves og dermed trafikklysmodellen.
  • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.
  • Det vil fortsatt gjelde et krav om smittevern i skoler og barnehager, jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. og som setter krav om å at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges. Det vil fortsatt være spesifikke råd for barnehager og skoler knyttet til covid-19 i koronaveilederen på FHI.
  • Arbeidsgiver anbefales å legge arbeidsforholdene til rette ved utdanningsinstitusjoner slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet i hverdagen.
  • Råd til arbeidsplasser og virksomheter (FHI) vil være dekkende for smittevernråd til ansatte. Spesifikke smittevernråd knyttet til barnehager og skoler ivaretas med informasjon i koronaveilederen på FHI, under Råd om smittevern i skoler og barnehager.
  • Trafikklysmodellen videreføres som en beredskapsveileder som angir anbefalte kontaktreduserende tiltak når smittesituasjonen i kommunen gjør at det er nødvendig og forholdsmessig med smitteverntiltak i skoler og barnehager. Kommunen kan beslutte å bruke trafikklysmodellen dersom vilkårene i smittevernloven er oppfylt.

  Universitet, høyskoler og fagskoler

  • Påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves.
  • Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevernfaglig forsvarlig drift etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som setter krav til at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.
  • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.
  • Arbeidsgiver anbefales å legge arbeidsforholdene til rette ved utdanningsinstitusjoner for risikogrupper.

  Arbeidsliv

  • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.
  • Arbeidsgivere må selv vurdere behovet for å begrense smitten og gi retningslinjer for sine ansatte. Det er viktig at man på arbeidsplasser legger arbeidsforholdene til rette for risikogrupper.

  Arrangementer og sammenkomster

  • Forskriftsfestet krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves. Det innebærer at det ikke lenger er noen særlige krav til arrangører knyttet til størrelse på arrangement/sammenkomster eller krav til å legge til rette for avstand.
  • Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevern etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som peker på at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.
  • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.

  Serveringssteder og andre virksomheter

  • Forskriftsfestet krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften til serveringssteder og andre virksomheter oppheves.
  • Ingen begrensninger knyttet til hvilke aktiviteter som kan gjennomføres eller avstand.
  • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.
  • Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for alle virksomheter etter forskrift om miljørettet helsevern. Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.

  Innreise

  • Forskriftsfestede krav om negativ test før innreise og krav til innreiseregistering oppheves.

  Aktuelt

  Se aktuelt fra tidligere datoer: 

  02.05.2022 Fra og med mandag 2. mai overtok Apotek 1 og Vitusapotek ansvaret for covid-19-vaksineringen på vegne av Randaberg kommune. Vaksinen er gratis, og all vaksinasjon i Norge er frivillig

  06.04.2022 | Regjeringens strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien. Etter to år med pandemi er vi nå i en fase der det er grunn til håp om at vi kan holde samfunnet åpent, og lære oss å leve med koronaviruset uten bruk av inngripende smitteverntiltak.

  01.04.2022 | Sluttrapport for 2021 om økonomiske konsekvenser av covid-19- situasjonen for kommunesektoren. Regjeringen satte i april 2020 ned en arbeidsgruppe for å gå gjennom hvilke typer utgifter og inntekter som blir påvirket av utbruddet av koronaviruset, og gi et anslag på hvor mye de ulike typene utgifter og inntekter utgjør. Se hele rapporten her (PDF).

  01.04.2022 | Nå kan kultursektoren søke støtte fra kompensasjonsordningen. Forskriften for kompensasjonsordningen for kultursektoren er fastsatt og godkjent av ESA, og nå åpner Lotteri- og stiftelsestilsynet søknadsportalen.

  18.03.2022 | Ekstra overføringer til kommunesektoren under koronapandemien for 2021. Kommunal- og distriktsdepartementet har laget en oversikt som viser hvor mye hver kommune og fylkeskommune fikk i ekstra overføringer i 2021, både gjennom rammetilskuddet og gjennom ulike øremerkede tilskudd.

  12.02.2022 | Smitteverntiltakene oppheves lørdag 12. februar. Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, én meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Endringene gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10.00.

  17.01.2022 | Vaksinering av barn og ungeRandaberg kommune startet i uke 5 med vaksinering av barn fra 5 til 11 år. I tillegg tilbyr vi dose 2 til ungdom i alderen fra 12 til 15 år.

  21.12.2021 | Slik blir vaksinasjonen i Randaberg framoverFra 3. januar 2022 er det satt opp timer til vaksinering hver mandag i Randaberghallen. Åpningstider for vaksinasjon i Randaberghallen er hver mandag fra og med 3. januar 2022. Timebestilling: Åpent kl. 8.30-14.45. Drop-in: Åpent kl. 15.30-17.30.

  09.02.2022 | Endringer i nasjonal kontrollside for koronasertifikat. Regjeringen har besluttet at det nasjonale koronasertifikatet skal ha samme gyldighetskriterier som EU-sertifikatet. Endringene blir synlige i koronasertifikatet 10. februar.

  07.02.2022 | Kommunene skal opprettholde beredskapen ut april. Det er behov for at kommunene planlegger for å opprettholde dagens beredskap for vaksinasjon og testing ut april. Staten vil dekke kommunenes nødvendige utgifter til dette formålet.

  02.02.2022 | Samfunnsøkonomiske vurderinger av smitteverntiltakNotat fra ekspertgruppe på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

  01.02.2022 | Mer normal hverdag for barn og ungeRegjeringen vil ha studentene tilbake på campus og kommunene skal selv bestemme tiltaksnivået i skole og barnehage. Det betyr at de aller fleste skoler og barnehager vil kunne drive på grønt nivå.

  01.02.2022 | Store lettelser for kulturen, idretten og frivillighetenIngen publikumsbegrensning på arrangementer med faste tilviste plasser, og voksne og barn og unge kan drive sine fritidsaktiviteter som normalt

  29.01.2022 | Nå kan bedrifter søke på kompensasjonsordningen.Nå er den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet gjenåpnet. Ordningen har kommet raskt på plass og skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien. Tusenvis av bedrifter kan få penger om få dager.

  28.01.2022 | Går bort fra jevnlig testing. Smittetrykket er på et såpass høyt nivå at det ikke lenger er hensiktsmessig med råd om jevnlig testing. Det avvikles derfor. Endringen gjelder umiddelbart.

  24.01.2022 | Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter. Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Forskriftendringen gjelder fra og med midnatt, natt til 26. januar.

  22.01.2022 | Åpner for at de med tre vaksinedoser slipper PCR-testHelse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol åpner for at personer som har tatt tre doser vaksine eller har tatt to doser og gjennomgått koronainfeksjon siste tre måneder skal slippe å ta en bekreftende PCR-test

  21.01.2022 | Åpner for mer publikumFra fredag 21. januar kl. 12 kan det på innendørs arrangementer med faste tilviste plasser være inntil 1 500 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på grupper på inntil 200 personer. Det skal hele tida være minst to meter avstand mellom gruppene.

  21.01.2022 | Økningen i smitten er som forventet. Med omikron-varianten av viruset har Randaberg hatt en bratt stigning i smittetallene, særlig i de yngre aldersgruppene, noe vi også ser andre steder i landet

  18.01.2022 | Grønt nivå i barnehager og skoler fra mandag 24. januarAlle skoler og barnehager i Randaberg går over til grønt tiltaksnivå fra og med mandag 24. januar. — Det er viktig at barn og unge får leve et så tilnærmet normalt liv som mulig. Vi er derfor glade for at vi nå kan gå tilbake til grønt nivå, sier kommunalsjef Petter Hagen i Oppvekst i Randaberg kommune.

  14.01.2022 | Koronavaksinasjon av barn og unge. Foreldre og foresatte som ønsker det, får tilbud om å vaksinere sine barn som er mellom 5 og 11 år. Vaksinering er frivillig, og det gis ingen generell anbefaling om å vaksinere alle barn i denne aldersgruppen. 

  13.01.2022 | Mer normal fritid for barn og unge. Nå lettes det på smitteverntiltakene slik at barn og unge i større grad skal kunne delta på kultur-, idretts- og andre fritidsaktiviteter. I tillegg åpnes det for flere deltagere på arrangementer.

  13.01.2022 | Regjeringen letter på tiltakeneDet er fortsatt behov for nasjonale tiltak. Det forventes høye smittetall i ukene som kommer, men som samfunn tåler vi viruset bedre. Det kan derfor gjøres flere lettelser.

  07.01.2022 | Endringer i covid-19-forskriften - kommuners utskrift av koronasertifikat. Endring som trer i kraft straks: Kommunene skal straks gis anledning til ved utskrift på papir å utstede koronasertifikat basert på test tatt ved kommunens teststasjoner. Det er ikke lenger nødvendig at den enkelte kommune inngår databehandleravtale med Folkehelseinstituttet før slik utskrift kan tilbys. Det er utviklet en egen løsning for slik utskrift, forvaltet av Folkehelseinstituttet.

  Endring som trer i kraft fra 1. februar 2022: Kommunene gis fra 1. februar 2022 plikt å tilby slik utskrift til de som ber om det, og til å informere de som tester seg om at det er anledning til å be om utskrift. Dette er nødvendig for å kunne oppfylle Norges forpliktelse til å utstede koronasertifikat til de som ikke kan benytte digitale løsninger. Tidspunktet er valgt for å gi kommunene, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, tilstrekkelig tid til å få de praktiske løsningene på plass lokalt.

  31.12.2021 | Selvtester til elever som går på videregående skoler utenfor Randaberg kommune. På Randaberg videregående skole blir det levert ut tester mandag 3. januar
  Elever som går på videregående skoler utenfor Randaberg, og som har mulighet til det, kan hente hurtigtester på Randaberg videregående skole mandag 3. januar fra kl. 08.00. 
  Elever som er hybelboere eller pendler svært langt, og som må reise søndag eller mandag, kan hente hurtigtester i boden ved Randaberg Arena før de reiser til skolen. De ansatte i boden er underrettet om dette. Følg ellers med på skolene sine hjemmesider for mer informasjon. 

  31.12.2021 | Hurtigtester til elever i grunnskolen skal hentes på skolen – ikke i boden ved Randaberg Arena. For å unngå at vi går tom for hurtigtester for andre prioriterte grupper, er det viktig at elevene sine hurtigtester blir hentet på den enkelte skolen.

  29.12.2021 | Testing av skoleelever og ansatte i skole og barnehage i Randaberg etter juleferienFra 1. januar får ansatte i skoler og barnehager unntak fra karantene i arbeidstiden. For å unngå smittespredning anbefaler helsemyndighetene at alle elever og ansatte tar en selvtest før skole- og barnehagestart.

  22.12.2021 | Åpningstider for de som har behov for å hente gratis hurtigtester i jula:

    • Fredag 24.12. (julaften): Kl. 8-11
    • Lørdag 25.12. (1. juledag): Kl. 17-20
    • Søndag 26.12. (2. juledag): Kl. 17-20
    • Mandag 27.-torsdag 30.12.: Kl. 8-11 og 17-20
    • Fredag 31.12. (nyttårsaften): Kl. 8-11
    • Lørdag 01.01.: (1. nyttårsdag): Kl. 17-20
    • Søndag 02.01.: Kl. 17-20

  Fra og med mandag 3. januar følges normal åpningstid: Mandag-fredag kl. 8-11 og kl. 17-20, samt lørdag-søndag kl. 17-20. Utdelingen av gratis hurtigtester skjer fra en egen vogn på framsiden av Randaberg Arena

  28.12.2021 | Randaberg kommune tilrettelegger for hurtigtesting for covid-19 før skolestart. Den praktiske gjennomføringen av dette er under planlegging. Nærmere informasjon kommer snart. — Det er viktig å være oppmerksom på at denne testingen kun gir et øyeblikksbilde. Selv kort tid etter dette kan du likevel utvikle symptomer på covid-19. Ved symptomer er det viktig at du tester deg for covid-19-sykdom, opplyser kommuneoverlege Ole Bernt Lenning.

  27.12.2021 | Ansatte i skoler og barnehager får unntak fra smittekarantene i arbeidstiden. Fra 1. januar 2022 får ansatte i skoler og barnehager unntak fra smittekarantene i arbeidstiden. Ansatte som har vært i nærkontakt med en smittet kan gå på jobb, men må teste seg døgn 3 og 7 etter nærkontakten. Det nasjonale tiltaksnivået fortsetter på gult nivå i barnehager og grunnskoler, og rødt nivå på videregående, fra 3. januar.

  22.12.2021 | Antigen hurtigtest og selvtest kan nå brukes for å teste seg ut av smittekarantene. I dag kan personer i smittekarantene gå ut av karantene ved negativ PCR-test på døgn 7 etter nærkontakt. Etter anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kan nå også antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell og selvtest benyttes for å teste seg ut av smittekarantene på døgn 7

  21.12.2021 | Covid-19 i julenI Randaberg nærmer vi oss julen med høye smittetall. Bruk fornuft, og følg smitterådene som er gitt.

  20.12.2021 | Skisse av ny lønnsstøtteordning. Skisse av midlertidig lønnsstøtteordning i en kortvarig periode med strenge nasjonale smitteverntiltak i desember 2021 og januar 2022.  

  18.12.2021 | Smitten vekker bekymring. - Den raske økningen i smitten, i tillegg til utfordringer med omikron og sesonginfluensa, er bekymringsverdig. Det er svært viktig å følge de smitteforebyggende retningslinjene som kommer fra Folkehelseinstituttet og regjeringen, sier kommuneoverlegene Ole Bernt Lenning og May Sissel Vadla i Randaberg kommune.

  18.12.2021 | Apotekenes rolle i kommunenes koronavaksinasjon. Kommuner som ønsker det kan bruke apotekene til koronavaksinasjon. Standardavtale, refusjonstakst og oppgjørsordning er klart til bruk

  17.12.2021 | Bruk hurtigtest når dette er mulig. Har du nyoppståtte symptomer på covid-19, eller er nærkontakt til en smittet? Ta først en hurtigtest, og deretter en PCR-test hvis testen er positiv. Årsaken er stort press på analysekapasiteten på sykehuset, noe som kan føre til lang svartid på koronatesten. 

  16.12.2021 | Takk ja til oppfriskningsdosen når du får tilbudFHI oppfordrer de som nå anbefales oppfriskningsdose om å takke ja til den koronavaksinen de får tilbud om.

  13.12.2021 | Tredje dose til ansatte og økt tiltaksnivå i barnehage og skoleFra torsdag 16. desember innføres rødt nivå for videregående skoler og gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler. Regjeringen ber også kommunene prioritere ansatte i skoler og barnehager for en tredje vaksinedose

  13.12.2021 | Strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten fra 15. desemberRegjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak fra onsdag 15. desember. Det blir strengere regler for arrangementer og uteliv for voksne, i kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter. Det innføres skjenkestopp over hele landet.

  10.12.2021 | Det er ledig kapasitet for koronavaksine mandag 13. desember. Vi har fortsatt ledige timer for koronavaksine mandag 13. desember fra kl. 13.00 til 16.45.

  10.12.2021 | Smittekarantene og isolasjon - spørsmål og svarHer finner du svar på de vanligste spørsmålene om smittekarantene og isolasjon.

  07.12.2021 | Nye nasjonale smitteverntiltak for å beholde kontrollenRegjeringen har besluttet å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron.

  07.12.2021 | Oppfriskningsdose til de over 45 år i RandabergNå tilbyr vi tredje vaksinedose for de som er mellom 45 og 64 år.

  07.12.2021 | Oppfriskningsdose ned til fem måneder etter dose toRegjeringen endrer intervall mellom dose 2 og oppfriskningsdose fra seks måneder ned til fem måneder for alle ned til 45 år, voksne med alvorlige underliggende sykdommer og ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

  02.12.2021 | Randaberg kommune har god kapasitet til å vaksinere de over 65 år som skal ha en tredje oppfriskingsdose av koronavaksinen. — Vi har god kapasitet til å vaksinere de over 65 som skal ha boosterdose førstkommende mandag 6. desember og mandag 13. desember. Vi har både Pfizer- og Modernavaksinen tilgjengelig, opplyser Siw Diane Myhre Johanson, vaksinekoordinator i Randaberg kommune.

  02.12.2021 | Ny plassering for utdeling av hurtigtesterUtdelingen av gratis hurtigtester flyttes til framsiden på Randaberg Arena. Endringen skjer fra og med torsdag 2. desember kl. 17. Hurtigtestene kan hentes mandag-fredag kl. 8-11 og kl. 17-20, samt lørdag-søndag kl. 17-20.

  01.12.2021 | Nord-Jæren forsterker nasjonalt koronatiltakFra midnatt natt til torsdag 2. desember innføres påbud om bruk av munnbind, hvis du ikke kan holde nok avstand til andre på bussen, i drosjer og butikker og på kjøpesentre.

  30.11.2021 | Regjeringen innfører nye nasjonale tiltak fra 1. desemberRegjeringen innfører flere nasjonale tiltak for å ha kontroll på pandemien. Det aller viktigste er at folk over 65 år får en oppfriskningsdose så fort som mulig. Tiltakene kommer i tillegg til tiltakene som regjeringen innførte mandag 29. november, for å bremse spredningen av omikronvarianten.

  Nye nasjonale tiltak:

    • Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. 
     For å slippe karantene, må vaksinerte teste seg på nytt senest etter sju dager. Uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest, eller annenhver dag med PCR-test.
     For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.
    • Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært 2 dager for vaksinerte uten symptomer.
     I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

  Nye nasjonale anbefalinger:

    • Det innføres en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten, på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.
    • I tillegg videreføres anbefalingen om jevnlig å teste skoleelever i områder med økende smittespredning og høy belastning i helse- og omsorgstjenesten.
    • Regjeringen ber om at kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten vurderer økt brukt av hjemmekontor.

  30.11.2021 | Blomster for godt koronasamarbeid! Tirsdag fikk Monica Lossius, daglig leder ved Circle K-butikken i Randaberg, blomster og rosende ord fra Randaberg kommune for samarbeidet i forbindelse med utdeling av hurtigtester. I denne uken ble utdelingen av selvtester flyttet fra Circle K til en egen bod på baksiden av Randaberg Arena. — Vi er svært godt fornøyd med samarbeidet vi har hatt med ledelsen og de ansatte ved butikken i Tungenesveien, sier beredskapsansvarlig Jan-Kåre Ruud, som delte ut blomsterbukett på vegne av kommunen. 

  27.11.2021 | Utdeling av hurtigtester flyttes tilbake til Randaberg Arena fra og med mandag 29. november.

  24.11.2021 | Test deg for koronavirus – men kun ved symptomerMangel på selvtester gjør at Randaberg kommune må ta grep ved utlevering, for ikke å gå tom for tester.

  23.11.2021 | Klar oppfordring fra kommunene på Nord-Jæren: Utsett klemming og håndhilsenerLes mer her.

  20.11.2021 | Endringer i innreiseregler for land og områder. Det innføres krav om innreisekarantene ved innreise fra øygruppene Kanariøyene tilhørende Spania, Korsika tilhørende Frankrike, Madeira tilhørende Portugal, regionen Länsi-Pohja SVD i Finland og regionene Blekinge, Halland og Värmland i Sverige. Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 22. november.

  19.11.2021 | Oppfriskningsdose til alle over 65 år før jul, og mulig for kommuner å ta i bruk koronasertifikatHelse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ber kommunene sørge for at alle over 65 år får tilbud om oppfriskningsdose med koronavaksine før jul. Det gir fornyet beskyttelse mot alvorlig sykdom og kan hindre at presset på sykehusene blir for stort.

  15.11.2021 | Kortere intervall. Intervallet mellom dose 2 og 3 for de over 65 år endres fra 6 til 5 måneder.

  12.11.2021 | Tilbud om oppfriskningsdose til alle voksneRegjeringen legger opp til at alle over 18 år får tilbud om en oppfriskningsdose.

  12.11.2021 | Lokale tiltak er mest treffsikkert. Stadig flere med korona ligger på sykehus, og helsetjenesten rundt om i landet er under press. Regjeringen innfører derfor noen flere nasjonale tiltak for å få ned smitten, men det er kommunene som best kjenner situasjonen lokalt og kan innføre tiltak der det er nødvendig.

  04.11.2021 | Helsepersonell får tilbud om tredje dose koronavaksineHelsepersonell som over tid har kontakt med pasienter med særlig høy risiko for å bli alvorlig syke, skal få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine.

  04.11.2021 | Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret. Elever med symptomer skal ikke behøve å gå til fastlegen sin for å dokumentere fraværet. Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret.

  28.10.2021 | Oppfriskingsdose 3 for de over 65. Randaberg kommune tilbyr en tredje oppfriskingsdose av koronavaksinen til innbyggere over 65 år

  22.10.2021 | Avventer 2. dose for 12- til 15-åringer. Siden starten av september har 12- til 15-åringer fått tilbud om én dose koranavaksine. Folkehelseinstituttet (FHI) har vurdert om de også skal få tilbud 2. dose, men anbefaler å avvente mer kunnskap. FHI skal gjøre en ny vurdering ved starten av 2022.

  21.10.2021 | Selvtester kan hentes på Cirkle KFra mandag 25. oktober flytter vi utdelingen av gratis hurtigtester fra Randaberg Arena til Circle K i Randaberg sentrum.

  06.10.2021 | Endring av hentested for korona selvtest. Utdeling av gratis hurtigtester skjer fra en egen vogn på baksiden av Randaberg Arena (bildet).

  24.09.2021 | Tilbake til normalen i skoler og barnehagerBarn, elever og ansatte går nå tilbake til en vanlig barnehage- og skolehverdag.

  24.09.2021 | Norge går over til en normal hverdag med økt beredskapRegjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.

  21.09.2021 | Drop-in for dose 1 og 2 i Randaberg. Nå tilbyr vi drop-in-time for koronavaksinasjon i Randaberghallen, hver onsdag til og med 13. oktober.

  14.09.2021 | Enklere tilgang til 3. dose for personer med nedsatt immunforsvarFolkehelseinstituttet har utarbeidet en oversikt over hvilke sykdommer personer som anbefales en 3. dose har og hvilke medisiner de bruker

  Pasienter som er aktuelle for en tredje vaksine i Randaberg, kan ringe vaksinetelefonen (40 40 88 94) eller sende e-post (vaksinekoordinator@randaberg.kommune.no) for å bestille time.

  17.09.2021 | Innfører nedjustert TISK (testing-isolering-smittesporing-karantene) i kommuneneRegjeringen har besluttet å innføre nedjustert TISK i kommunene fra 27. september

  14.09.2021 | Synkende smittenivå. Smitten på Nord-Jæren er betydelig redusert de siste ukene. Ordførerne i Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes vil derfor ikke forlenge den lokale forskriften med påbud om å bruke munnbind i kollektivtransport og drosjer. Forskriften utløper ved midnatt.

  10.09.2021 | Koronasertifikatet blir grønt i 12 månederKoronasertifikatet til innenlands bruk oppdateres 10. september, slik at det er grønt i 12 måneder etter gjennomgått covid-19-sykdom.

  02.09.2021 | Blir stående på trinn treSmittesituasjonen og stort press på kommunene gjør at regjeringen har besluttet å bli stående på trinn tre i gjenåpningsplanen til flere er fullvaksinerte.

  02.09.2021 | 12- til 15-åringer får tilbud om koronavaksineRegjeringen har besluttet at 12-15-åringer skal få tilbud om koronavaksine. Aldersgruppen vil i første omgang tilbys én vaksinedose. 

  02.09.2021 | Plan for gradvis gjenåpningRegjeringen har innført en plan for gjenåpning av samfunnet. Gjenåpningsplanen legger opp til en trinnvis nedtrapping av de nasjonale tiltakene.

  31.08.2021 | Innfører påbud om munnbind i kollektivtrafikken og drosjer på Nord-JærenEn uoversiktelig smittesituasjon gjør at det blir innført påbud om bruk av munnbind i kollektivtrafikken og drosjer i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg fra midnatt 1. september.

  31.08.2021 | Personer med alvorlig svekket immunforsvar får tilbud om en tredje dose mRNA-vaksineBakgrunnen er at de har økt risiko for å bli alvorlig syke av covid-19, og lavere effekt av vaksinen, enn friske personer.

  26.08.2021 | 16- og 17-åringer får tilbud om koronavaksineRandaberg kommune tilbyr 16- og 17-åringer vaksinering i Randaberghallen.

  26.08.2021 | Ber alle fremskynde timen for dose 2. Randaberg kommune mottar nå store leveranser av vaksiner. Derfor ber vi alle som har tatt dose 1 for minst fire uker siden, om å fremskynde timen for dose 2.

  26.08.2021 | Også de eldste vgs-elevene slipper smittekaranteneAlle elever i videregående skole får gjennomføre testing ved koronasmitte, i stedet for å måtte gå i karantene. Testingen skal gi kommunene bedre oversikt over smitteklyngene.

  24.08.2021 | Karantene og testing i skole og barnehage. Mandag 16. august kom nye rutiner for testing og karantene for barn og unge under 18 år. Nå er det sendt ut ny informasjon til foreldre/foresatte i barnehage og skole om hvordan smittesituasjoner skal håndteres videre i Randaberg kommune.

  19.08.2021 | Tilbyr koronavaksine til 16- og 17-åringerRegjeringen har etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet besluttet at 16- og 17-åringer skal tilbys koronavaksine.

  19.08.2021 | Testing erstatter smittekarantene for barn og unge under 18 år. Fra 16. august kan barn og unge som er nærkontakter til en som har påvist korona, teste seg i stedet for å gå i karantene.

  16.08.2021 | Nå kan vi framskynde dose 2. Randaberg kommune får over 2 000 vaksinedoser i uke 34, og kan sette fortgang i vaksineringen med dose 2 for alle over 18 år

  13.08.2021 | Innfører trinn 4 når alle voksne er beskyttetRegjeringen har besluttet at trinn 4 i gjenåpningen iverksettes tre uker etter at alle over 18 år har fått tilbud om første vaksinedose

  12.08.2021 | Grønt lys for trygg skole- og barnehagestartStavanger, Sandnes, Sola og Randaberg legger alle opp til et mer normalt skole- og barnehageår.

  10.08.2021 | Nå kan du flytte vaksinetimen din selvRandaberg kommune åpner opp for at folk selv kan endre timeavtalen for vaksinasjon.

  04.08.2021 | Stor pågang på vaksinetelefonen 404 08 894. Vi har åpnet for at ansatte i skoler og barnehager kan få booket om dose nummer to

  Ansatte i Randaberg kommune som ikke får svar på vaksinetelefonen, kan sende e-post til vaksinekoordinator@randaberg.kommune.no. I e-posten oppgir du navn, fødselsdato (6 siffer), bostedskommune, arbeidssted, samt dato og klokkeslett for innkalling til dose 2.

  05.08.2021 | Ordførerne på Nord-Jæren: Ikke vent med vaksinedose 1! Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg følger fortsatt de nasjonale covid-19-reglene og -anbefalingene.

  03.08.2021 | Framskynder dose 2 for skole- og barnehageansatteAnsatte i skoler og barnehager som har fått første dose av Pfizer-vaksinen for minimum tre uker siden, kan nå få booket om dose nummer to.

  28.07.2021 | Venter med trinn 4Usikkerhet rundt deltavarianten og økt smittespredning, både i Norge og internasjonalt, gjør at regjeringen ikke iverksetter trinn 4 i gjenåpningsplanen. En ny vurdering vil skje i midten av august

  15.07.2021 | Nord-Jæren til trinn 3 i gjenåpningsplanenStavanger, Sandnes, Sola og Randaberg opphever de lokale forskriftene og går over til trinn 3 i den nasjonale gjenåpningsplanen fra og med midnatt torsdag 15. juli.

  29.07.2021 | Informasjonsbrev fra FHI om koronavaksinasjonsprogrammet.

  Dosefordeling fra og med uke 32 (9.-15. august) og videre plan for tilbud om dose 2:

  I løpet av uke 31 vil de fleste av landets kommuner ha fått nok doser til å tilby første vaksinedose til sine innbyggere 18 år eller eldre. Fra og med uke 32 åpnes det opp for å tilby befolkningen andre vaksinedose.
  12 ukers doseintervall ble innført fra og med uke 20. Vaksinedosene som sendes ut fra uke 32, og i ukene fremover, anbefales brukt til kommunens innbyggere i slik prioriterte rekkefølge:
  1) Dose 2 til de som etter planen skal få dose 2.
  Doseintervallet bør ikke overskride 12 uker
  2) Dose 1 for de som ennå ikke har fått denne, uansett årsak.
  3) Fremskyndet dose 2 i de kommuner der dette er aktuelt.
  De som har ventet lengst skal som hovedregel prioriteres først.
  Moderna eller Pfizer?

  Det blir tilbud om Moderna-vaksinen som dose 2, også for de som har fått Pfizer-vaksine som dose 1.
  Ved kombinasjon av de to vaksinene er det vaksinen som gis som første dose som styrer intervallet til dose to (minimum 21 dager dersom Comirnaty gis først og minst 28 dager dersom Spikevax gis først). Anbefalingen er imidlertid å gi dose 2 til de som har ventet lengst.
  Kommunene har ansvar for å tilby vaksine til alle sine innbyggere, også de som oppholder seg der over tid uten å være folkeregistrert i kommunen. Dette gjelder også ansvaret for å tilby dose to, selv om en person som omfattes av kommunens plikt til å tilby vaksiner har fått første dose et annet sted.
  Kommunene vil bli tildelt flere doser enn det antallet som er nødvendig for å dekke dose 2 etter 12 uker. De vil derfor ha nok vaksiner til å vaksinere de personene dette gjelder.
  Studenter skal få tilbud om dose 2 i studiekommune.

  21.07.2021 | Tre av fire over 18 år har fått første dose koronavaksineFor hver dag øker antall vaksinerte i Norge, og i alt 75 prosent over 18 år har nå fått minst én dose med koronavaksine. Det viser ferske tall fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK.

  15.07.2021 | Vi har ledige vaksinerHar du enda ikke fått dose 1 av koronavaksinen? Vi har nå ledige Pfizer-vaksiner til første dose!

  14.07.2021 | Strategi og beredskapsplanRegjeringen har revidert den langsiktige strategien og beredskapsplanen for håndteringen av koronapandemien.

  12.07.2021 | Generell informasjon om reise og koronasertifikat. På Helsenorge sin nettside kan du lese mer om gjeldende regler og anbefalinger om bruk av koronasertifikat. Her kan du lese Folkehelseinstituttet sitt nyhetsbrev om koronasertifikat.

  08.07.2021 | Lokale smitteverntiltak forlenges til og med 18. juli. Regler og anbefalinger for Nord-Jæren. 

  25.06.2021 | Midlertidig forskrift om smitteverntiltak for Randaberg kommune.

  23.06.2021 | Husk å planlegg ferien før du reiser i sommer. Hvis du skal ut å reise er det viktig å huske at kommunens teststasjoner ikke utsteder attester for negativ koronatest.  Her finner en mer informasjon.

  22.06.2021 | Barnehager og skolefritidsordninger (SFO) går tilbake til grønt nivå fra onsdag 23. juni. Fremdeles gjelder de grunnleggende smitteverntiltakene.

  18.06.2021 | Utsetter noe av gjenåpningen etter økt smitte. Mye smitte knyttet til uteliv og festing den siste uken gjør at Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg på enkelte områder beholder dagens nivå i den nasjonale gjenåpningsplanen til og med søndag 27. juni.

  18.06.2021 | Regjeringen fortsetter gjenåpningenRegjeringen går til tredje trinn i gjenåpningsplanen. Nå blir det mulig med flere på besøk hjemme, flere mennesker på arrangementer og mindre behov for hjemmekontor. Barn og unge kan delta på idretts- og kulturarrangementer på tvers av regioner og kretser uten krav om å holde 1 meter avstand.  

  16.06.2021 | Intervallet mellom vaksinedosene endres tilbake til tolv ukerRandaberg kommune går tilbake til 12 ukers intervall mellom første og andre vaksinedose.

  15.06.2021 | Tiltak mot tapt læring under pandemien. Mange barn og unge har gått glipp av læring og sosialt felleskap under pandemien. En arbeidsgruppe leverte tirsdag en rapport der de foreslår flere konkrete tiltak for å bøte på dette.

  15.06.2021 | Endringer i leveranser i sommer og følger for koronavaksinasjons-programmetNorge får færre vaksinedoser fra Pfizer-BioNTech i juli, august og september enn forventet. - I juni mottar vi ca. 300 000 doser per uke fra Pfizer-BioNTech, melder FHI i et informasjonsbrev til kommunene. I de kommende de neste tre månedene er prognosen nedjuster til 200.000 doser per uke. Det innebærer 900.000 færre doser enn vi hadde håpet på i disse månedene, med utgangspunkt i juni-leveransene. Samtidig ser det ut til at vi får en økning i leveransene av Moderna-vaksinen i juli og august.

  11.06.2021 | Frykter ny smittebølge – forlenger rulleforbud til og med 23. juni. Forbudet mot rulling med russekjøretøy har hatt effekt, men smittesituasjonen er fortsatt ikke under kontroll. Ordførerne i 14 kommuner i Sør-Rogaland har derfor vedtatt å forlenge rulleforbudet til og med 23. juni.

  09.06.2021 | Ny søknadsrunde i kompensasjonsordningenFra og med 9. juni kan bedriftene søke om kompensasjon for tilskuddsperioden mars-april 2021

  09.06.2021 | Janssen-vaksinen som tilvalgRegjeringen har vedtatt at Janssen-vaksinen skal tilbys utenfor koronavaksinasjonsprogrammet. Fra 15. juni kan man bestille time for vurdering hos private leger, vaksinasjonsklinikker og enkelte fastleger som tilbyr vaksinen.

  08.06.2021 | Gir råd for sommeravslutninger i skoler og barnehagerHelsemyndighetene har publisert råd og veiledning om hvordan avslutningene kan arrangeres innenfor dagens regler.

  08.06.2021 | Rulleforbud i Sør-Rogaland til og med 13. juni. 12 kommuner i Sør-Rogaland innfører forbud mot rulling med russekjøretøy fra natt til lørdag 5. juni og til og med 13. juni. Ordførerne gjør ny vurdering fredag 11. juni.

  07.06.2021 | Intervallet mellom vaksinedosene forkortes til ni ukerRegjeringen har besluttet å forkorte intervallet mellom første og andre dose av koronavaksinene fra 12 til 9 uker etter råd fra Folkehelseinstituttet.

  04.06.2021 | Nå trenger vi hjelp til å kartlegge grupper i kommunen som kan være vanskelige å nå. Noen grupper er vanskelige å nå fram til med informasjon om koronavaksine. Dette kan skyldes manglende språk-, helse- eller situasjonsforståelse, eller manglende tillit til avsenderen av informasjonen. Noen arbeidstakere som er i Norge på korte kontrakter, bor og jobber trangt. De kan derfor være mer utsatt for smitte. Arbeidsgiveren har her ansvar for å sikre seg at arbeidstakerne kjenner til og har mulighet for å følge smittevernrådene, og at de vet hvor de kan bli testet og få hjelp. Les mer om disse gruppene herSe også informasjonsmateriell på ulike språk (FHI).

  - Randaberg kommune har plikt til å kartlegge grupper i kommunen som kan være vanskelige å nå, slik at en får formidlet informasjon om koronavaksine til disse personene. Vi har derfor behov for hjelp til å formidle ut budskapet om koronavaksinen til disse gruppene i kommunen, opplyser vaksinekoordinatorene Inger Elin Myhre og Siw Diane Myhre Johanson i Randaberg kommune.

  Innbyggere/personer som oppholder seg i kommunen, kan registrere at de ønsker vaksine ved å gå inn her.

  - Dersom de ikke får til dette selv, håper vi at arbeidsgivere, venner eller andre kan hjelpe de. Eventuelt formidle kontakt via Vaksinetelefonen i Randaberg kommune, tlf. 40 40 88 94, som er åpen fra mandag til fredag kl. 0830-1030, sier vaksinekoordinatorene.

  27.05.2021 | Avlyser muntlig eksamenMuntlig eksamen for elever på 10. trinn og Vg3 og påbygg avlyses

  26.05.2021 | Fortsatt gult nivå i skoler og barnehager. Skolene og barnehagene i Randaberg fortsetter på gult nivå fram til skoleslutt, 22. juni. - Før sankthans gjør vi en ny vurdering om barnehagene skal gå over til grønt nivå, sier Petter Hagen, kommunalsjef for Oppvekst i Randaberg kommune. Her kan du lese mer om Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå.

  25.05.2021 | Kommunene på Nord-Jæren går til trinn 2 i den nasjonale gjenåpningsplanenStavanger, Sandnes, Sola og Randaberg blir med på overgangen til trinn 2 i den nasjonale gjenåpningsplanen fra og med torsdag 27. mai.

  21.05.2021 | Neste trinn i gjenåpningen skjer 27. maiRegjeringen går til andre trinn i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til torsdag 27. mai. Fra da kan blant annet flere enn i dag samles, og barnehager og skoler kan gå til grønt tiltaksnivå der det er lite smitte. 

  20.05.2021 | 1 140 vaksinedoser til Randaberg i uke 22Det er varslet at Randaberg kommune mottar 1 140 vaksinedoser i den første uken i juni.

  20.05.2020 | Geografisk omfordeling av vaksinerRegjeringen har besluttet en sterkere geografisk omfordeling av vaksiner. 24 kommuner som har hatt høyt smittetrykk over tid får om lag 60 prosent økning i andel doser frem til alle over 18 år har fått tilbud om vaksine.

  14.05.2021 | Vi trenger vaksinatører. Randaberg kommune trenger sykepleiere eller vernepleiere, som kan bidra med vaksineringen i uke 29 og 30. Dersom du kan være med og hjelpe, i perioden fra mandag 19. til fredag 30. juli, send en e-post til: vaksinekoordinator@randaberg.kommune.no.

  14.05.2021 | 372 nye vaksinedoser satt i Randaberg. Onsdag 12. mai fikk 234 innbyggere vaksine i Randaberghallen. I tillegg satte fastlegene 138 vaksinedoser i forrige uke.

  12.05.2021 | Unge tilbys vaksine tidligere. Regjeringen endrer vaksinestrategien, slik at unge over 18 år tilbys vaksine etter at alle over 45 år er vaksinert

  12.05.2021 | AstraZeneca-vaksinen tas ut av koronavaksinasjons-programmetRegjeringen følger anbefalingen til Folkehelseinstituttet og Vorland-utvalget, og tar AstraZeneca ut av det norske vaksinasjonsprogrammet

  12.05.2021 | Ordførere ønsker god Eid-feiring til de muslimske samfunneneI forbindelse med møtet mellom de fire ordførene på Nord-Jæren tirsdag, ble det enighet om å sende en hilsen til de muslimske samfunnene i regionen med en påminnelse om smittevernreglene.

  07.05.2021 | 342 vaksinedoser satt i Randaberg i forrige ukeOnsdag 5. mai fikk 168 personer vaksine i Randaberghallen. I tillegg har fastlegene satt 174 vaksinedoser den siste uken.

  06.05.2021 | Nord-Jæren går over til nasjonalt tiltaksnivåOrdførerne i kommunene Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes har vedtatt å gå over til nasjonalt tiltaksnivå fra fredag 7. mai kl. 00.00.

  05.05.2021 | Flere lettelser for vaksinerte. Personer som er vaksinert med første dose er beskyttet fra tre uker etter den første dosen er gitt, og frem til femten uker etterpå. Fra i dag kan disse personene følge de samme rådene som gjelder for fullvaksinerte. Også personer som har hatt covid-19-sykdom de siste seks månedene får de samme lettelsene.

  05.05.2021 | Lovendringer om koronasertifikat på høring. Regjeringen ønsker å bruke koronasertifikat til å åpne opp mer og kunne holde mer åpent gjennom resten av pandemien

  04.05.2021 | Regionale tiltak på Nord-Jæren til 6. mai – videregående skoler på rødt nivå. Smitteutviklingen på Nord-Jæren er uoversiktlig akkurat nå. Økning i smitte gjør at nasjonalt tiltaksnivå utsettes i to dager for å få bedre oversikt.

  03.05.2021 | Alle som har deltatt i russefeiring må teste segMandag kveld ble det registrert seks smittetilfeller hos russ på Nord-Jæren. Smitteoverlegene på Nord-Jæren beskriver situasjonen som uoversiktlig.

  03.05.2021 | Unntak fra smittekarantene for koronavaksinerteFullvaksinerte trenger ikke lenger gå i smittekarantene. Personer som har fått én dose, og det har gått mellom tre og 12 uker siden de fikk dosen, får også unntak fra smittekarantene dersom de testes mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten med en smittet. Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til tirsdag 4. mai.

  29.04.2021 | Første vaksinerunde er vel gjennomført i RandabergOnsdag fikk 306 personer første dose med koronavaksine under sentralvaksinasjonen i Randaberghallen.

  28.04.2021 | Justering og forlenging av stimuleringsordning for frivillighetssektoren. Det er nå mulig å søke støtte til både merkostnader og mindreinntekter som følge av myndighetspålagte koronarestriksjoner. Ordningen gjelder fram til 31. august 2021.

  28.04.2021 | Letter på rådene for fullvaksinerte. Regjeringen letter på rådene for fullvaksinerte etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet. I private hjem kan fullvaksinerte ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre fullvaksinerte. De kan også ha nær sosial kontakt med uvaksinerte som ikke er i risikogrupper. I det offentlige rom er råd og regler like for både vaksinerte og uvaksinerte.

  27.04.2021 | Viderefører regionale tiltak på Nord-Jæren til 5. mai. Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola har tirsdag ettermiddag bestemt at dagens regionale tiltaksnivå forlenges til og med onsdag 5. mai.

  27.04.2021 | 255 millioner kroner til frivilligheten. I overkant av 20 600 lag og foreninger mottar denne uken midler fra Lotteritilsynet som en del av stimuleringsordningen. Midlene tildeles organisasjoner som mottok momskompensasjon i 2020

  23.04.2021 | Forlenger tiltaksnivået på Nord-Jæren. Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola har bestemt at dagens regionale tiltaksnivå skal forlenges til og med torsdag 29. april.

  21.04.2021 | Randaberg kommune sender ut vaksine-SMSOnsdag 21. april sendte Randaberg kommune ut to SMS-er

  22.04.2021 | Nasjonaldagsfeiringen 17. mai 2021. Markeringer av 17. mai må gjennomføres innenfor gjeldende nasjonale og eventuelt regionale og lokale regler og anbefalinger. Hvis det er risiko for at 17. mai-tog eller andre arrangement fører til folkeansamlinger eller tiltrekker seg personer fra ulike kommuner, bør de avlyses, skriver regjeringen i en pressemelding.

  19.04.2021 | Opnar for at skular kan gjere tilpassingar i fag- og timefordelinga. Kunnskapsdepartementet har fastsett at det òg dette skuleåret kan gjerast tilpassingar i fag- og timefordelinga dersom visse vilkår er oppfylte. 

  16.04.2021 | Forenklet utgave av koronasertifikat i mai. Arbeidet med den tekniske løsningen for et koronasertifikat er i full gang.

  16.04.2021 | Legger til rette for massetesting av covid-19. Regjeringen skal snart legge fram sin plan for massetesting av covid-19. Det legges av opptil 836 millioner kroner til dette.

  15.04.2021 | Nord-Jæren innfører høyere tiltaksnivå fra fredag 16. april. Med bakgrunn i smittesituasjonen i regionen, har kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg vedtatt å innføre strengere smitteverntiltak på Nord-Jæren. Tiltakene gjelder fra og med fredag 16. april og i første omgang til og med tirsdag 27. april.

  13.04.2021 | Smittetiltakene videreføres på Nord-Jæren. Smittesituasjonen gjør at gjeldene nasjonale tiltak videreføres inntil videre.

  12.04.2021 | Nye 750 millioner i koronastøtte til næringslivet. Regjeringen tildeler kommunene ytterligere 750 millioner kronene. Nå er fordelingen til kommunene klar.

  08.04.2021 | Muntlig eksamen går som vanlig våren 2021For avgangselever på studieforberedende og påbygg i videregående skole går eksamen som normalt. Muntlig-praktisk og praktisk eksamen blir ikke gjennomført. På 10. trinn vil alle elever komme opp i muntlig eksamen som vanlig.

  07.04.2021 | Trinnvis gjenåpning. Med økende vaksinasjon vil det være behov for en overordnet plan for lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene, og en gradvis gjenåpning av samfunnet. Barn og unge skal prioriteres først, deretter arbeidsplasser og næringsliv.  

  06.04.2021 | Næringsdrivende kan søke om utsatt frist for å levere skattemeldingen. Koronapandemien har ført til økt arbeidsmengde for regnskapsførere og revisorer. Finansdepartementet åpner derfor for at næringsdrivende kan søke om forlenget frist for å levere skattemeldingen for formues- og inntektsskatt til 20. august 2021.

  29.03.2021 | Innfører nasjonale regler for ventekarantene. På bakgrunn av anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet innfører regjeringen nasjonale regler for personer i ventekarantene.

  25.03.2021 | Smittevernveilederne for skoler og barnehager i ny versjonFHI, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet har utarbeidet oppdaterte versjoner av veilederne for å ivareta smittevernet i skoler og barnehager ved varierende smittenivå.

  24.03.2021 | Bruk av munnbind tas inn i ny smittevernveileder for videregående skoleFagmyndighetene har laget en egen smittevernveileder for videregående skole. Ifølge denne kan skoleeier vurdere bruk av munnbind som frivillig ordning utenfor undervisningen.

  23.03.2021 | Regjeringens anbefalinger for påsken. Det er snart påskeferie, og i den forbindelse kommer regjeringen med anbefalinger for hvordan ferien kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

  23.03.2021 | Innfører nye nasjonale tiltak. Smittetallene ligger høyt. Smittesituasjonen har blitt mer ustabil. Det er utbrudd stadig flere steder i landet. Regjeringen innfører derfor nye nasjonale tiltak

  19.03.2021  | Dokumentasjonsordning for grøntnæringen ved behov for utenlandsk arbeidskraftRegjeringen har vedtatt å iverksette en dokumentasjonsordning for grøntnæringen ved behov for utenlandsk arbeidskraft.  

  14.03.2021 | Ber vaksinerte følge med. Smittevernlegene i SUS sitt opptaksområde og sykehuset drøftet lørdag 13. mars de nye opplysningene som er gjort kjent av Folkehelseinstituttet (FHI) og Statens legemiddelverk (SLV), knyttet til mulige bivirkninger i etterkant av AstraZeneca-vaksinering.

  11.03.2021 | Vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen mot covid-19 settes på pause. På grunn av melding om et dødsfall i Danmark som følge av blodpropp etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen, velger Norge å sette vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen på pause.

  09.03.2021 | Varsler strengere tiltakStatsministerens innledning på pressekonferanse om koronasituasjonen

  09.03.2021 | Fortsatt gult nivå i skoler og barnehager på nasjonalt nivåRegjeringen gjør ikke endringer i det nasjonale tiltaksnivået for skoler og barnehager, men kommuner som har mye smitte bør i samråd med helsemyndighetene vurdere overgang til rødt nivå.

  06.03.2021 | - Smitte må ikke stigmatiseres og bli en belastning. I tilknytning til smitteutbruddet ved Goa skole, understreker kommuneoverlege Ole Bernt Lenning i Randaberg kommune at de som får påvist smitte ikke må stigmatiseres, slik at det blir en belastning for den eller de det gjelder. - Selv om smittevernreglene følges, kan det ofte være tilfeldigheter og eller uflaks som gjør at folk blir smittet, sier han. 

  05.03.2021 | Søknadsportal for stimuleringsordningen for kultursektoren åpner. Fredag 5. mars kl. 13 åpner søknadsportalen. Det er satt av 400 millioner kroner til ordningen som gjelder for kulturarrangementer i perioden til og med 30. juni. Her kan du gå til søknadsskjemaet på Kulturrådet sin hjemmeside.

  02.03.2021 | Justeringer i vaksinestrategienRegjeringen gir Folkehelseinstituttet fullmakt til å forberede en beskjeden skjevfordeling av vaksiner til en del bydeler i Oslo og enkelte andre kommuner som har hatt vedvarende høy smitte.

  25.02.2021 | 1,75 milliarder til lokale virksomheter i kommunene. Stortinget bevilger 1,75 milliarder kroner til kommunene, slik at de kan kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Nå er fordelingen til kommunene klar. Randaberg mottar 1,037 mill. kroner i denne tildelingsrunden. Midlene kommer i tillegg til de 250 millioner kronene regjeringen bevilget til støtte for lokalt næringsliv i desember 2020.

  24.02.2021 | Råd til vaksinerte, hjemmeboende eldre og andre i risikogrupper. Hjemmeboende eldre og andre i risikogrupper som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor sykehjem, kan leve mer som normalt når de er fullvaksinert.

  22.02.2021 | Regjeringen forenkler ordningen med regionale koronatiltak. Fra 23. februar reduseres tiltaksnivåene fra fire til tre, og begrepene "ring 1" og "ring 2" erstattes med tiltaksnivå A, B og C.

  19.02.2021 | Nasjonale smitteverntiltak: Lettelser for barn, unge og studenter. Regjeringen viderefører i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene. Det blir lettelser for barn, unge og studenter.

  12.02.2021 | Slik kan vinterferien tilbringes i Norge. Det er snart vinterferie, og i den forbindelse har Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeidet nasjonale anbefalinger om hvordan ferien kan planlegges og gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

  10.02.2021 | Oversikt over ekstra overføringer i 2020 til kommunesektoren under koronapandemien. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget en samlet oversikt over fordelingen av ekstra overføringer og tiltak til kommuner og fylkeskommuner i 2020 som følge av koronapandemien. Tabellene viser hvor mye hver kommune og fylkeskommune fikk i ekstra overføringer, både gjennom rammetilskuddet og gjennom ulike øremerkede tilskudd.

  08.02.2021 | Avlyser skriftlig eksamen, men gjennomfører muntlig eksamen for avgangselevene. Alle skriftlige eksamener avlyses for elever i ungdomsskolen og videregående opplæring. Muntlig eksamen avlyses for elevene på vg1 og vg2, men gjennomføres for avgangselevene på 10. trinn og vg3.

  03.02.2021 | Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg letter på koronatiltakeneFredag 5. februar opphører de regionale forskriftene for kommunene på Nord-Jæren. Kommunene går over til å følge de nasjonale smitteverntiltakene.

  30.01.2021 | Kompensasjonsordning for næringslivet. Foretak med stort omsetningsfall, som følge av virusutbruddet, kan få kompensasjon fra staten til å dekke kostnader. Søk her: www.kompensasjonsordning.no

  28.01.2021 | Vaksinering i Randaberg - oppdater kontaktinformasjonen dinVi skal tilby koronavaksinasjon til innbyggerne i Randaberg. Sjekk at du er oppført med korrekt mobilnummer i kontakt- og reservasjonsregisteret.

  26.01.2021 | Gradvis gjenåpningKommunene Sandnes, Sola og Randaberg ønsker å gradvis lette på tiltakene. I første omgang gjør de endringer i forskriften som gjelder for barn og unge på idrett-, kultur og fritidsarenaen. Forskriften som vedtas i dag tillater at barn kan trene innendørs i grupper på inntil 20 personer.

  25.01.2021 | Råd til de som har vært Oslo og nærliggende kommuner. 
  Smittevernoverlegene på SUS og i 15 kommuner i Rogaland ber alle tilreisende fra Østlandet om å være spesielt oppmerksomme på symptomer i dagene etter ankomst. 

  23.01.2021 | Ber tilreisende fra ti østlandskommuner teste seg. Kommunene på Nord-Jæren anmoder tilreisende fra de ti østlandskommunene som er berørt av den muterte utgaven av koronaviruset om å teste seg. Dette gjelder også personer som har hatt besøk fra disse kommunene.

  21.01.2021 | Lokal forskrift åpner for barneidrett innendørs. Med virkning fra lørdag 23. januar åpner Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg for innendørs idrett for unge under 20 år.

  21.01.2021 | Regjeringen vil ha antallsbegrensninger i kjøpesentre og butikkerDet skal bli enklere for kommunene å føre tilsyn med smittevern på butikker og kjøpesentre

  20.01.2021 | Sandnes, Sola og Randaberg opprettholder skjenkestoppenFortsatt for høyt smittetrykk til at skjenkestoppen kan oppheves

  20.01.2021 | Endrer skjenkereglene etter Stortingets flertallsvedtak. Endringene trer i kraft midnatt natt til fredag 22. januar, som betyr at kommuner med høyere smittetrykk får to døgn til å fatte vedtak om fortsatt skjenkestopp eller strengere regler enn de nasjonale regler. 

  18.01.2021 | Ny lokal koronaforskrift vedtatt mandag 18. januar. Sandnes, Sola og Randaberg er enig om ny, felles forskrift som skal gjelde fram til og med 26. januar. Les hele forskriften her.

  18.01.2021 | Barn og unge under 20 år kan trene som normalt. Fra mandag 18. januar justerer regjeringen anbefalingene og åpner for at barn og unge under 20 år kan gjenoppta ordinær trenings- og fritidsaktivitet både ute og inne. Kamper, cuper og stevner må fortsatt utsettes. 

  18.01.2021 | Viderefører de fleste nasjonale tiltakene, men gir lettelser for barn og unge. Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge.

  18.01.2021 | Tilbake til gult nivå for videregående skoler. Fra onsdag 20. januar er det nasjonale tiltaksnivået tilbake på gult nivå for videregående skoler. Kommuner med høyt smittepress bør vurdere om det fortsatt skal være rødt nivå lokalt.

  18.01.2021 | Nå kan landets bedrifter søke på kompensasjonsordningen. Mandag 18. januar åpner Brønnøysundregistrene for søknader om tilskudd som skal dekke uunngåelige kostnader under pandemien. 

  15.01.2021 | Skolene ned til gult nivå igjen. Barne- og ungdomsskolene i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger går tilbake til gult smittevernnivå i uken som kommer

  15.01.2021 | Hektisk ringerunde! Tirsdag og onsdag i sist uke fikk 560 personer over 80 år i Randaberg telefon med spørsmål om koronavaksinen. - De aller fleste sa ja til å la seg vaksinere, opplyser "telefonsjef" Elisabeth Moe i Randaberg kommune. Åtte helsearbeidere satt to dager i lokalene til gamle Harestad skole med hver sin telefon, for å spørre de eldste i kommunen om de hadde tenkt å vaksinere seg.

  10.01.2021 | Teststasjon nr. 3 i Stavanger åpnet mandag. En del av inngangspartiet i Stavanger idrettshall tas i bruk som ny teststasjon for koronatesting fra og med mandag 11. januar

  07.01.2021 | Ringerunde til alle over 80. Tirsdag 12. januar starter Randaberg kommune å ringe rundt til mer enn 500 eldre i Randaberg over 80 år, for å spørre om de har tenkt å vaksinere seg

  06.01.2021 | Aud (93) fikk første koronavaksine i Randaberg. 93 år gamle Aud Nedrehagen var den første i Randaberg som fikk koronavaksine.

  04.01.2021 | Ytterligere innstramminger på Nord-JærenSvømmehallene, idrettshallene og treningssentrene stenger, det samme gjør trampolineparker og bingohaller. Sykehjemsbeboere får kun ha besøk av én eller to faste besøkende.

  04.01.2021 | Rødt i skolen, gult i barnehagen. Fra tirsdag 5. januar er skolene i Randaberg på rødt smittevernnivå, mens barnehagene inntil videre fortsetter på gult nivå.

  04.01.2021 | Smittevern og skoleskyss. Kolumbus har, sammen med de andre store mobilitetsaktørene nasjonalt og i samarbeid med kollektivtrafikkforeningen sentralt, utarbeidet denne informasjonen:

  Kolumbus: Smittevern og skoleskyss

  "Regjeringen har anbefalt at det innføres rødt smittevernnivå på ungdomstrinnet og i de videregående skolene, foreløpig frem til 18. januar 21. Retningslinjene for skoleskyss i smittevernveilederne for skoler (Udir) er gjennom den siste oppdateringen samordnet med nasjonale/lokale retningslinjer for kollektivtransport. Dette innebærer at det er nasjonale/lokale retningslinjer for kollektivtransport som er gjeldende for skoleskyss, både på gult og rødt nivå for alle trinn i skolen.

  For skoleskyss er dette følgende retningslinjer:

    • Offentlig transport bør avgrenses, men elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annet transportmiddel for å komme seg til/fra skolen.
    • På reiser under én time kan elever sitte skulder ved skulder (uavhengig av kohorter), men en bør unngå kontakt ansikt til ansikt på reiser. Dette gjelder for skoleskyss utført med buss eller taxi. Der det er mulig å holde én meters avstand er dette anbefalt, men sitteplasser skal prioriteres fremfor ståplasser på buss.
    • Skoleelever på ungdomstrinnet og på videregående skoler skal i tillegg følge nasjonale/lokale anbefalinger eller påbud om bruk av munnbind. Dette gjelder både skoleskyss utført med buss, båt, tog og taxi.
    • Elever skal ikke benytte skoleskyss ved mistanke om smitte, eller ved milde sykdomssymptomer. Kolumbus anmoder om å bli varslet dersom det blir påvist smitte blant elever som benytter skoleskyss.

  I praksis betyr dette at kapasiteten på skoleskyss per i dag er den samme som tidligere, selv om det er rødt nivå i skolene.

    • Tiden elevene oppholder seg på skoleskyssen er betydelige kortere enn tiden elevene er samlet på skolene. Det er derfor ikke lagt opp til de samme avstandskravene og gruppeinndelingene i skoleskyssen som for resten av skoledagen.
    • Dersom nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport på et senere tidspunkt anbefaler at bare annet hvert sete blir brukt, kan likevel elever fra samme husholdning eller samme gruppe sitte sammen.
    • Kohort-begrepet er noe ulikt på gult og rødt smittevernsnivå. På gult nivå er det samme skoleklasse, på rødt smittevernnivå er det mindre grupper."

  03.01.2021 | Innfører flere nasjonale smitteverntiltakRegjeringen iverksetter forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.

  2020:

  31.12.2020 | Frykter smitte ut av kontroll - innfører nye lokale tiltakSmittesituasjonen på Nord-Jæren er nå så alvorlig at vi sammen må ta nye grep for å slå ned covid-19-smittenSe den gjeldende lokale forskriften her.

  Tiltakene som vil gjelde i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg fra og med 31. desember 2020:

    • Anbefaling om å unngå kollektivtransport videreføres.
    • Påbud om munnbind utvides til å gjelde generelt på offentlig sted, der avstandskravet ikke kan overholdes.
    • Gjeldende anbefaling om bruk av hjemmekontor opprettholdes.
    • Nasjonalt forbud mot arrangementer på offentlig sted eller i leide lokaler over 50 personer innskjerpes, til maksimalt 20 personer for både utendørs og innendørs arrangementer.
    • Meldeplikt for arrangementer innskjerpes, slik at arrangementer for mer enn 10 personer må meldes, der dette tidligere var 20.
    • Anbefaling om å begrense antallet sosiale kontakter gjennom en uke til 10 personer, utover egen husstand og på skole/arbeid. Det nasjonale forbudet mot private sammenkomster på offentlig sted og i leid lokale innskjerpes fra 20 til 10 personer.
    • Forbud mot idretts- og fritidsaktiviteter for voksne i grupper større enn 10 personer gjeninnføres.
    • Forbud mot å arrangere eller delta i kamper, stevner, idrettsarrangementer og lignende for alle aldersgrupper.    
    • Butikker, kjøpesentre, biblioteker og enkelte andre virksomheter får påbud om overholdelse av avstandskrav og om nødvendig vakthold/adgangskontroll.
    • Skjenkestopp innskjerpes til klokken 22.00. Registreringsplikt og avstandskrav for gjester gjeninnføres. 

  29.12.2020 | Utvalgte helsepersonellgrupper får tilbud om koronavaksine. Vaksinasjon av utvalgte helsepersonellgrupper vil pågå parallelt med vaksinasjon av beboere i sykehjem og risikogrupper over 85 år.

  28.12.2020 | Nye karanteneregler skal bidra til at flere reisende tester segReisende som kommer til Norge fra utlandet kan gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Den første testen skal tas innen tre dager etter ankomst, den andre tidligst sju døgn etter ankomst. 

  26.12.2020 | Ingen ny koronaforskriftKommunene på Nord-Jæren følger smittesituasjonen nøye, men Randaberg vil foreløpig ikke innføre en ny forskrift.

  23.12.2020 | Vaksinestart i uke 1I den første uken i 2021 får vi de aller første dosene med koronavaksine til Randaberg.

  23.12.2020 | Kan bli nødvendig med nye grep for å stoppe julesmitteDet kan bli nødvendig å ta nye lokale og nasjonale grep for å stoppe smittespredning i julen, varsler regjeringen.

  22.12.2020 | Fordeling av de første vaksinedosene. Det er ventet at den første leveransen med koronavaksine vil komme til Norge 26. desember. Det er i første omgang en leveranse på i underkant av 10 000 doser, som skal brukes på Østlandet.

  21.12.2020 | Innfører registreringsplikt for alle som kommer til NorgeRegjeringen har i dag vedtatt endringer i covid-19-forskriften som innfører en plikt for alle personer som skal reise inn i Norge til å registrere seg for å bedre smittekontrollen. Endringene trådte i kraft klokka 12 i dag, mandag 21. desember.

  21.12.2020 | Norge stanser direkteflygninger fra Storbritannia med umiddelbar virkningTiltaket gjelder i første omgang for to døgn, men kan bli forlenget. I tillegg strammes det inn på flere tiltak overfor reisende fra Storbritannia.

  18.12.2020 | Randaberg kommune forbereder seg på vaksinasjon. Randaberg kommune forbereder seg på å kunne starte vaksinering mot covid-19 på nyåret.

  17.12.2020 | Ny lokal forskrift fra 17. desember. Lokale koronatiltak oppheves - anbefalingene gjelder fortsatt.

  17.12.2020 | Koronavaksine til julDen første koronavaksinen kan bli godkjent for bruk i EU og Norge allerede 23. desember. Ifølge EU-kommisjonen starter vaksinasjonen samtidig i de europeiske landene, 27., 28. og 29. desember.

  09.12.2020 | Støtteordning til bedriftene åpner 18. januarAlle som kvalifiserer til støtte, vil få pengene utbetalt i løpet av 2-3 virkedager etter at de har søkt.

  04.12.2020 | Regjeringens mål og prioriteringer for koronavaksinasjonDe første vaksinene som kommer til Norge, skal prioriteres til beboere i sykehjem og omsorgsboliger og de aller eldste. Vaksinasjon er frivillig og gratis.

  03.12.2020 | Smittevernråd for kirkevandringer og korsang til jul og nyttår. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har utarbeidet nasjonale smittevernråd for kirkevandringer og fremføring av korsang.

  03.12.2020 | Kommunene kan ta i bruk hurtigtester. Testene kommer i tillegg til vanlige laboratorietester og helsepersonell vil vurdere hvem som har behov for en hurtigtest. Ved å bruke hurtigtester når det er utbrudd eller mistanke om utbrudd, kan kommunen raskt oppdage smitte, isolere dem som er smittet og komme i gang med smittesporing. Fordelen med hurtigtester er at de gir raskt svar på om en person er smittet av koronaviruset og kan smitte andre. Noen ganger er det en stor fordel å få raskt svar på koronatester, for eksempel hvis vi det er mistanke om at mange er smittet. Da vil hurtigtester være et viktig verktøy for å komme raskt i gang smittesporing og sette inn tiltak for å stanse utbrudd. Hurtigtestene er ikke like følsomme som laboratorietester og for mange haster det ikke å få svar med en gang. Hos dem vil vi fortsatt bruke en laboratorietest, som gir et sikrere svar.

  02.12.2020 | Råd for jul og nyttår 2020. Det er nødvendig med smittevernstiltak også i julen, men regjeringen lemper på noen tiltak for at folk skal kunne feire jul og nyttår litt mer som normalt.

  24.11.2020 | Hjem til jul?Informasjon om hva som gjelder for de som skal hjem til jul

  22.11.2020 | Koronasmitte etter ungdomsfest på GrødemPassasjerer på rute 10 lørdag kveld fra Stavanger sentrum til Randaberg må være observante.

  20.11.2020 | Barn slipper å legge frem covid-19-test. Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt endringer i forskriften om innreiserestriksjoner. Samtidig har Regjeringen gjort flere tilpasninger i reglene om innreisekarantene.

  04.11.2020 | Innstramming i råd om avstand og testingFolkehelseinstituttet anbefaler at alle nærkontakter tester seg.

  02.11.2020 | Nye covid-19-smittede i Randaberg. Sist helg ble det registrert to nye koronasmittede i Randaberg: En ansatt i Nyvoll barnehage og en arbeidstaker i en mekanisk bedrift i kommunen.

  31.10.2020 | Nye tiltak for å stoppe smitte i hjemmet. Mange smittes av dem de bor sammen med. Regjeringen tydeliggjør derfor rådene og reglene på dette området.

  29.10.2020 | Mer penger til kommunene neste årRegjeringen foreslår å bevilge mer enn syv milliarder kroner ekstra til kommunesektoren i neste års statsbudsjett.

  26.10.2020 | Nye nasjonale innstramminger og tiltakNye nasjonale tiltak som gjelder fra onsdag 28. oktober
  - I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester, i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes, selv om de har mange barn.
  - Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolegrupper. Barn og unge som er i samme gruppe i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
  - Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
  - Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
  - Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement, begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
  - Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

  23.10.2020 | Kulturrådet har åpnet for søknader til stimuleringsordningenSøknadsportalen for stimuleringsordningen er åpnet. Kulturrådet skal utbetale 500 millioner kroner for å opprettholde og skape aktivitet i kultursektoren

  19.10.2020 | Stimuleringsordning for kulturlivet på plassForskriften som regulerer regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet er på plass

  15.10.2020 | Økonomiske konsekvenser for kommunene. Delrapport fra arbeidsgruppen som skal kartlegge økonomiske konsekvenser av covid-19- situasjonen for kommunesektoren. Les hele rapporten her.

  14.10.2020 | Statistikkbank:Hvem har fått støtte fra regjeringens krisepakker? Denne statistikkbanken viser hvordan næringslivet har benyttet seg av ordinære og ekstraordinære støtteordninger gjennom koronakrisen.

  14.10.2020 | Barn som er syke. Mange foreldre er usikre på hvordan de skal vurdere om barn med luftveissymptomer trenger å være hjemme. Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema for å hjelpe foresatte med denne vurderingenKlikk her for å se flytskjemaet på flere språk.  

  13.10.2020 | Vaksine mot covid-19 blir gratisNår det kommer en vaksine mot covid-19, vil den bli gratis for befolkningen. Staten vil også dekke kommunenes og sykehusenes kostnader knyttet til vaksinasjon.

  Språk | Languages

  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvar for å oversette og tolke regjeringens nasjonale pressemeldinger og pressekonferanser under pandemien. IMDi sender derfor ut informasjon når det er lagt ut nye oppdateringer.  

  Tidligere vedtak, tiltak og veiledninger

  Se oversikten her:

  Kommuneoverlegen:

  Barnehage, skole og familie: 

  Helse og velferd:

    1. Nye testkriterier for covid-19. Fra onsdag 12. august blir det innført nye testkriterier for covid-19. Testkriteriene endres for at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 bør få anledning til å teste seg uten leges vurdering. Helsetjenesten anbefaler covid-19-testing for: Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19 og alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene. Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte må positiv test bekreftes av ny test. | 10.08.2020
    2. Anbefaler munnbind under hjemreise for personer som kommer fra røde land. Folkehelseinstituttet anbefaler at personer som ankommer Norge fra røde land, beholder munnbindet på til de er hjemme i karantene. | 07.08.2020
    3. Nye anbefalinger om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner. Har du vært på ferie i utlandet eller steder med store folkeansamlinger anbefaler kommuneoverlegen at du venter med besøk på sykehjem og bofellsskap til minst 10 dager etter at du kommet hjem. | 04.08.2020.
    4. Raskere prøvesvar med digital løsning. Fra 2. juli kan du selv se resultatene fra koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert. Helsepersonell kan se prøvesvaret i kjernejournal. | 02.07.2020
    5. Anbefaling om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner. Det må legges til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner så langt det er mulig under covid-19. Besøkene vurderes og avtales i forkant. | 27.05.2020
    6. Vurdering av besøksstans og sosial isolering under covid-19-pandemien. Helsedirektoratet har vurdert hvordan brukere kan få et dagtilbud, og beboere og pasienter i helse- og omsorgsinstitusjoner kan få besøk under covid-19 pandemien. | 06.05.2020
    7. Smittevernkrav for frisører og kroppspleie. Virksomheter som frisør vil kunne holde åpent fra 27. april. Ny forskriftsendring stiller krav til hvilke smitteverntiltak som må overholdes. | 23.04.2020
    8. Luftveislegevakten til Stavanger Forum. Luftveislegevakten flytter fra Våland til Stavanger Forum mandag 27. april. | 22.04.2020
    9. Smittevern for helsevirksomheter med én-til-én kontakt. Når fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere og psykologer gradvis gjenåpner sine virksomheter, er det viktig at ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon ikke går på jobb. Heller ikke kundene må møte opp dersom de har slike symptomer. | 20.04.2020
    10. Legevakten legger ned koronatelefonen 51 91 40 30. | 15.04.2020
    11. Mandag 20. april skal en-til-en helsetjenester kunne gjenoppta større del av virksomheten sin. Samtidig skal det lages en bransjestandard for smittevern, slik at helsefaglige virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten (for eksempel psykologer, fysioterapeuter og kiropraktorer), kan holde åpent fra tidligst 20. april. En tilsvarende bransjestandard skal lages for andre virksomheter med en-til-en-kontakt (for eksempel frisører, hudpleie og massasje), slik at de kan holde åpent fra senest 27. april, men tidligst når bransjestandarden er klar, opplyser regjeringen på en pressekonferanse. | 07.04.2020
    12. Randaberg kommune søker helsepersonell. | 20.03.2020
    13. Redusert tilbud ved helsestasjonen i Randaberg. | 17.03.2020
    14. Gratis nettkurs for å håndtere angst, depresjon, stress og belastninger, fra Rask Pyskisk Helsehjelp (RPH) i Randaberg kommune. | 17.03.2020
    15. Helsedirektoratet innfører adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner. Tiltakene omfatter alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen. | 15.03.2020
    16. Helsestasjonen for ungdom i Randaberg Arena stenger fra og med mandag 16. mars og inntil videre. | 13.03.2020
    17. Legevakten oppretter koronatelefon. | 05.03.2020

  Idrett, kultur og frivillige:

  Teknisk/renovasjon:

  Transport:

  Landbruk:

  IKT-sikkerhet:

    1. - Vær obs på at digital snoking brer seg i koronakrisen, sier vår digitaliseringssjef, Anne Hellvik Kvadsheim. | 18.03.2020 
    2. Varsel i forbindelse med koronaviruset: Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) oppfordrer til økt årvåkenhet og bevisstgjøring rundt IKT-sikkerheten, særlig knyttet til midlertidige hjemmekontorløsninger. | 13.03.2020

  NAV:

  Økonomi:

  Region/fylke:

  Nasjonale tiltak:

  Informasjonsmateriell

  Statistikk om koronakrisen

  Statistisk Sentralbyrå har samlet statistikk som er relevant for å forstå hvordan koronaviruset og tiltakene mot det påvirker det norske samfunnet. 

  Spørsmål og svar fra nasjonale helsemyndigheter

  Her får du mer informasjon fra FolkehelseinstituttetHer er informasjon fra Helsenorge.no - spørsmål og svar om koronavirus

  Informasjonsmateriell

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?