Viderefører regionale tiltak på Nord-Jæren til 5. mai

Publisert: 27.04.2021
Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola har tirsdag ettermiddag bestemt at dagens regionale tiltaksnivå forlenges til og med onsdag 5. mai.

Smitteutviklingen på Nord-Jæren er på rett vei. Men ustabile og for høye smittetall i Stavanger, og flere smittetilfeller med ukjent smittevei, gjør at nasjonalt tiltaksnivå må vente litt til.

- De regionale tiltakene ser ut til å ha god effekt, men fortsatt endrer smittetallene seg fra dag til dag. Smittesituasjonen i Sandnes, Sola og Randaberg kunne isolert sett gitt grunnlag for en overgang til nasjonalt tiltaksnivå. Men Nord-Jæren er et felles bo- og arbeidsmarked der vi ofte krysser kommunegrensene, sier ordførerne Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Jarle Bø og Tom Henning Slethei.

- Vi vil unngå å havne i samme situasjon som Bergen og Ålesund, der en lettelse av lokale tiltak raskt førte til flere alvorlige smitteutbrudd og det måtte stenges ned igjen, sier ordførerne.

Regionalt tiltaksnivå til 5. mai.

Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola kommune har tirsdag ettermiddag bestemt at dagens regionale tiltaksnivå forlenges til og med onsdag 5. mai. I neste uke blir det vurdert lettelser i tiltaksnivået på Nord-Jæren.

- Smitteutviklingen på Nord-Jæren er positiv og det er all grunn til å berømme hverandre for å holde ut og følge gjeldende råd og regler for smittevern. Vi trenger litt mer tid for å vurdere om smittesituasjonen har stabilisert seg på tilstrekkelig lavt nivå til å kunne anbefale overgang til nasjonale tiltak, sier kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes.

Meldeplikt for arrangementer ut mai.

De fire kommunene har tirsdag ettermiddag også bestemt at den regionale meldeplikten for arrangementer med mer enn 10 deltakere skal forlenges ut mai måned. Denne meldeplikten bidrar til oversikt og letter smittesporingen, gir mulighet for veiledning og legger til rette for at kommunene kan gjennomføre lovpålagte tilsyn. Tiltaket vurderes som lite inngripende.

De viktigste forskjellene mellom tiltaksnivået på Nord-Jæren og de nasjonale reglene og anbefalingene er:

 • Arrangementsforbud, med unntak for begravelser, bisettelser, vielser og dåp.
 • Påbud om munnbind når avstandskravet ikke kan overholdes.
 • Stenging av flere virksomheter som samler mange mennesker, som kino, kulturhus og offentlige anlegg for organisert aktivitet.
 • Kun rehabilitering og individuell trening på treningssentre.
 • Skjenkeforbud.
Smittetrykket
 • Smittetrykket i Stavanger kommune er nå 201 per 100 000 innbyggere.
 • I Sandnes er tallet 75.
 • Sola har et smittetrykk på nivå med Sandnes. Smittetrykket i Sola på 149 har en stor andel importsmitte fra flyplassen. Disse smittetilfellene utgjør en mindre smitterisiko for regionen.
 • Randaberg har et smittetrykk på 344.
 • Samlet for Nord-Jæren er smittetrykket 165 per 100 000 innbyggere.
 • Smittetilfellene er både enkeltvis og knyttet til klynger.
 • Rundt 10 prosent av alle smittetilfellene har ukjent smittevei.
 • Det var 15 innlagte på Stavanger Universitetssjukehus per 26. april, 5 av disse i respirator.

Definisjonen på smittetrykk: Folkehelseinstituttet (FHI) definerer at et område har høyt smittetrykk dersom antall smittede er 100 per 100 000 siste 14 dager. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?