Aktuelt

Folkemøte om 100-årsjubileet

Tirsdag 28. mai er det folkemøte om Randaberg kommune sitt 100-årsjubileum i 2022.

24.05.2019
Vi trenger valgmedarbeidere

Randaberg kommune trenger frivillige til kommunestyre- og fylkestingsvalget i september 2019.

23.05.2019
Algeoppblomstring i Hålandsvatnet

Nye prøver fra Hålandsvatnet 14. mai, viser store mengder giftig blågrønnalger. Både dyr og mennesker bør derfor unngå kontakt med vatnet.

20.05.2019
Ordførerens taler 17. mai

Her er ordfører Kristine Enger sine taler under årets feiring av nasjonaldagen i Randaberg.

17.05.2019

Hva skjer i Randaberg?

Finn frem i Randaberg

Helse og velferd
/helse-og-velferd
Organisasjonen
https://indd.adobe.com/view/ee086087-6f7e-4f38-a8cc-64d1e5f0035d
_blank
Organisasjonskart
Bolig og avlastning
/tjenestebeskrivelser/avlastning-barn-og-unge/
Avlastning barn og unge
/innhold/helse-og-velferd/bolig-avlastning/
Boliger og avlastningsinstitusjoner i Randaberg
/tjenestebeskrivelser/dagtilbud/
Dagtilbud
/tjenestebeskrivelser/kommunal-bolig/
Kommunal bolig
/tjenestebeskrivelser/omsorgsbolig/
Omsorgsbolig
Friskliv
/innhold/helse-og-velferd/frisklivssentralen/
Frisklivssentralen i Randaberg
Fysioterapi og ergoterapi
/innhold/helse-og-velferd/Fysioterapi-ergoterapi/
Kontaktinformasjon fysio/ergo
/tjenestebeskrivelser/ergoterapi/
Ergoterapi
/tjenestebeskrivelser/fysioterapi/
Fysioterapi
Helsehjelp
/innhold/helse-og-velferd/digihelse-randaberg/
Digihelse Randaberg
/innhold/kontaktinformasjon-sus/
Kontaktinformasjon SUS
/tjenestebeskrivelser/legevakt/
Legevakt
/innhold/helse-og-velferd/helsehjelp/lindring/
Lindrende behandling
/tjenestebeskrivelser/psykiske-helsetjenester/
Psykiske helsetjenester
/innhold/helse-og-velferd/helsehjelp/rph/
Rask psykisk helsehjelp
/innhold/helse-og-velferd/velferdsteknologi/
Velferdsteknologi
/tjenestebeskrivelser/verge--trenger-du-verge/
Verge – trenger du verge?
Helsestasjonen
/innhold/helse-og-velferd/helsestasjon-barn-ungdom/
Helsestasjon for barn og ungdom
/tjenestebeskrivelser/skolehelsetjeneste/
Skolehelsetjeneste
/tjenestebeskrivelser/svangerskapsomsorg/
Svangerskapsomsorg
/tjenestebeskrivelser/vaksiner/
Vaksiner
/innhold/helse-og-velferd/cu/
CU - mestringsgruppe
/innhold/helse-og-velferd/de-utrolige-arene-dua/
De utrolige årene (DUÅ)
/innhold/helse-og-velferd/godt-samliv/
Godt samliv - gratis samlivskurs
Hjelpemiddel
/tjenestebeskrivelser/tekniske-hjelpemidler-ved-redusert-funksjonsevne--utlan/
Tekniske hjelpemidler ved redusert funksjonsevne – utlån
Hjemmetjenester
/tjenestebeskrivelser/bpa---brukerstyrt-personlig-assistanse/
BPA - Brukerstyrt personlig assistanse
/tjenestebeskrivelser/hjemmehjelp/
Hjemmehjelp
/tjenestebeskrivelser/hjemmesykepleie/
Hjemmesykepleie
/innhold/helse-og-velferd/kjokken-og-kafe/
Kjøkken og kafè
/tjenestebeskrivelser/matombringing/
Matombringing
/tjenestebeskrivelser/omsorgsbolig/
Omsorgsbolig
/tjenestebeskrivelser/parkeringstillatelse-for-forflytningshemmede/
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
/tjenestebeskrivelser/tilrettelagt-transport-tt-kort/
Tilrettelagt transport (TT-kort)
/tjenestebeskrivelser/trygghetsalarm/
Trygghetsalarm
Individuell plan
/tjenestebeskrivelser/individuell-plan-og-koordinator/
Individuell plan og koordinator
Mitt barn Randaberg
Psykisk helse og rus
/innhold/helse-og-velferd/miljotjeneste/
Miljøtjeneste
/innhold/helse-og-velferd/helsehjelp/rph/
Rask psykisk helsehjelp
/innhold/helse-og-velferd/terapeutisk-enhet/
Terapeutisk enhet
Serviceerklæringer
/innhold/serviceerklaringer/
Serviceerklæringer i helse og velferd
Sosiale tjenester
/tjenestebeskrivelser/boligtilskudd-/
Boligtilskudd
/tjenestebeskrivelser/bostotte/
Bostøtte
/tjenestebeskrivelser/helsetilbud-til-flyktninger-asylsokere-og-familiegjenforente/
Helsetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente
/tjenestebeskrivelser/introduksjonsprogram-for-nyankommet-utlending/
Introduksjonsprogram for nyankommet utlending
/tjenestebeskrivelser/kvalifisering-til-arbeid-kvalifiseringsprogrammet/
Kvalifisering til arbeid (kvalifiseringsprogrammet)
/tjenestebeskrivelser/krisesenter/
Krisesenter
/innhold/helse-og-velferd/landsbyfadder/
Landsbyfadder
/tjenestebeskrivelser/opplaring-i-norsk-og-samfunnskunnskap/
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
/tjenestebeskrivelser/rustiltak/
Rustiltak
/innhold/helse-og-velferd/lag-privatbudsjett/
Slik lager du et privat budsjett
/innhold/helse-og-velferd/sosiale-tjenester-i-nav/
Sosiale tjenester i NAV
/tjenestebeskrivelser/startlan-bolig/
Startlån bolig
/tjenestebeskrivelser/tolketjeneste-for-fremmedspraklige/
Tolketjeneste for fremmedspråklige
/tjenestebeskrivelser/okonomisk-radgivning/
Økonomisk rådgivning
/tjenestebeskrivelser/okonomisk-sosialhjelp/
Økonomisk sosialhjelp
Sykehjem og bofellesskap
/innhold/helse-og-velferd/sykehjem-bofellesskap/
Sykehjem og bofellesskap
/tjenestebeskrivelser/avlastningsopphold-pa-sykehjem/
Avlastningsopphold på sykehjem
/innhold/helse-og-velferd/steindal-dagsenter/
Steindal dagsenter - "Inn på tunet"
/tjenestebeskrivelser/sykehjem---korttidsopphold/
Sykehjem - korttidsopphold
/tjenestebeskrivelser/sykehjem---langtidsopphold/
Sykehjem - langtidsopphold
/tjenestebeskrivelser/oyeblikkelig-hjelp-dognopphold-ohd/
Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)
Teknisk og eiendom
/teknisk-og-eiendom
Brann og feiing
/innhold/teknisk-og-eiendom/brann-og-feiing/
Brann og feiing
/tjenestebeskrivelser/feiing-og-tilsyn-med-fyringsanlegg/
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Gravlunder og kirkegårder
/innhold/teknisk-og-eiendom/gravlunder-og-kirkegarder/
Gravlunder og kirkegårder
/tjenestebeskrivelser/gravlegat-for-stell-av-gravsted/
Gravlegat for stell av gravsted
/tjenestebeskrivelser/gravlegging-og-kremasjon-gravferd/
Gravlegging og kremasjon (gravferd)
Kart
/innhold/teknisk-og-eiendom/kart-pa-nett/
Kart på nett
/innhold/teknisk-og-eiendom/barnetrakk/
Barnetråkk
/innhold/teknisk-og-eiendom/ungrom/
Ungrom
Landbruk
/tjenestebeskrivelser/driveplikt/
Driveplikt
/tjenestebeskrivelser/fellingstillatelse-hjortevilt/
Fellingstillatelse
/tjenestebeskrivelser/jegerprove-og-opplaringsjakt/
Jegerprøve og opplæringsjakt
/tjenestebeskrivelser/konsesjon-og-boplikt---landbrukseiendom/
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
/tjenestebeskrivelser/landbruksvei--bygging/
Landbruksvei – bygging
/tjenestebeskrivelser/landbrukseiendom--deling-eller-endring/
Landbrukseiendom – deling eller endring
/tjenestebeskrivelser/vald-jaktomrade---godkjenning/
Vald (jaktområde) - godkjenning
Min eiendom
https://eierinfo.no/ad65e97c-a835-4f90-b8ae-91ba903a9d6b
Min eiendom
/innhold/teknisk-og-eiendom/eiendomsskatten-min/
Eiendomsskatt
Bli oljefri
/innhold/teknisk-og-eiendom/oljetanker/
Nedgravde oljetanker
Park og grønt
/innhold/teknisk-og-eiendom/park-gront/
Park og grøntanlegg
Renovasjon
/innhold/teknisk-og-eiendom/renovasjon/
Om renovasjon
/globalassets/dokument/renovasjonen/tommekalender_randaberg_lr_januar.pdf
_blank
Tømmekalender 2019
/tjenestebeskrivelser/byggavfall---kildesortering/
Byggavfall - kildesortering
/tjenestebeskrivelser/farlig-avfall/
Farlig avfall
Seksjonering, deling og oppmåling
/tjenestebeskrivelser/eierseksjonering/
Eierseksjonering
/tjenestebeskrivelser/oppdeling-av-grunneiendom-ny-matrikkelenhet/
Oppdeling av grunneiendom (ny matrikkelenhet)
/tjenestebeskrivelser/oppmalingsforretning/
Oppmålingsforretning
Skal du bygge?
/innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/bygge/
Skal du bygge? Dette er reglene som gjelder
Vann og avløp
/innhold/teknisk-og-eiendom/vann-avlop/
Vann og avløp
/tjenestebeskrivelser/vannforsyning-og-drikkevann/
Vannforsyning og drikkevann
/tjenestebeskrivelser/utslippstillatelse-for-hus-hytter-og-mindre-virksomheter/
Utslippstillatelse for hus, hytter og mindre virksomheter
/innhold/teknisk-og-eiendom/vannmaleravlesning/
Vannmålesravlesning
Vakt- varslingstelefoner
/innhold/teknisk-og-eiendom/telefonvarsling/
Telefonvarsling
/innhold/teknisk-og-eiendom/vakttelefoner/
Vakttelefoner
Vei
/innhold/teknisk-og-eiendom/vei/
Vei
/tjenestebeskrivelser/gravetillatelse-og-varsling-om-arbeid-pa-kommunal-vei-eller-grunn/
Gravemelding og varsling om arbeid på kommunal vei eller grunn
/tjenestebeskrivelser/parkeringstillatelse-for-forflytningshemmede/
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
/tjenestebeskrivelser/privat-avkjorsel-fra-offentlig-vei/
Privat avkjørsel fra offentlig vei
/tjenestebeskrivelser/skilt-og-reklame-langs-kommunal-vei/
Skilt og reklame langs kommunal vei
Barnehage, skole og barnevern
/barnehage-skole-og-barnevern
Organisasjonen
https://indd.adobe.com/view/db462ba0-110e-43fe-bfb4-24e21ae824ed
_blank
Organisasjonskart
Barnehager
https://randabergg2.ist-asp.com/NO01127-pub/login.htm
Søk, endre eller si opp barnehageplass
/innhold/barnehage-skole-barnevern/barnehager-i-randaberg/
Alt om barnehage i Randaberg
/skjema/barnehagesfo---soknad-om-redusert-foreldrebetalinggratis-kjernetid/
Barnehage/SFO - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
/innhold/barnehage-skole-barnevern/kommunal-kontantstotte/
Kommunal kontantstøtte
Barnevern
/tjenestebeskrivelser/adopsjon-fra-utlandet/
Adopsjon fra utlandet
/innhold/barnehage-skole-barnevern/barnevern/
Barneverntjenesten
/tjenestebeskrivelser/besokshjem--a-vare-besokshjem/
Besøkshjem – å være besøkshjem
/tjenestebeskrivelser/fosterhjem--a-vare-fosterhjem/
Fosterhjem – å være fosterhjem
/tjenestebeskrivelser/melding-til-barneverntjenesten-bekymringsmelding/
Melding til barneverntjenesten (bekymringsmelding)
/tjenestebeskrivelser/omsorgsovertakelse-av-barnungdom/
Omsorgsovertakelse av barn/ungdom
Kulturskole
/innhold/randaberg-kulturskole/
Randaberg kulturskole
~/link/c7869fe39c6c4a1795f00a1da5d3d825.aspx
_blank
Randaberg kulturskole - serviceerklæring
Skoler
/innhold/barnehage-skole-barnevern/Skoler-i-randaberg/
Skoler i Randaberg
/tjenestebeskrivelser/grunnskoleopplaring-for-voksne/
Grunnskoleopplæring for voksne
/tjenestebeskrivelser/karakterer---klage/
Karakterer - klage
/tjenestebeskrivelser/leirskoleopphold/
Leirskoleopphold
/tjenestebeskrivelser/permisjon-fra-grunnskolen/
Permisjon fra grunnskolen
/tjenestebeskrivelser/samarbeid-mellom-hjem-og-skole/
Samarbeid mellom hjem og skole
/tjenestebeskrivelser/skolefritidsordning-sfo/
Skolefritidsordning (SFO)
/tjenestebeskrivelser/skoleskyss/
Skoleskyss
/tjenestebeskrivelser/spesialundervisning-for-voksne-grunnskole-og-grunnleggende-ferdigheter/
Spesialundervisning for voksne (grunnskole og grunnleggende ferdigheter)
/tjenestebeskrivelser/spesialundervisning-i-grunnskolen/
Spesialundervisning i grunnskolen
/tjenestebeskrivelser/utsatt-skolestart/
Utsatt skolestart
PP-tjeneste
/innhold/barnehage-skole-barnevern/randaberg-interkommunale-pp-tjeneste/
Randaberg Interkommunale PP-tjeneste
Kultur og fritid
/kultur-og-fritid
Fritidstilbud
/tjenestebeskrivelser/stottepersonstottekontakt/
Fritidskontakt (støttekontakt)
/innhold/kultur-og-fritid/vistnestunet-museumsgard/ferieklubb/
Ferieklubb - Vistnestunet
/tjenestebeskrivelser/ledsagerbevis-for-person-med-nedsatt-funksjonsevne/
Ledsagerbevis for person med nedsatt funksjonsevne
/innhold/kultur-og-fritid/motorsenteret/
Motorsenteret
/innhold/kultur-og-fritid/musikkbingen/
Musikkbingen
/innhold/kultur-og-fritid/smajobbsentralen/
Småjobbsentralen
/innhold/kultur-og-fritid/tilrettelagt-fritidstilbud/
Tilrettelagt fritidstilbud
/innhold/kultur-og-fritid/u59/
U59
Idrett og idrettsanlegg
/innhold/kultur-og-fritid/randaberghallen/
Randaberghallen - svømmehall
https://randaberg-arena.com/
Randaberg Arena - folkehall
https://sandneshallen.no/
Sandneshallen - folkehall
https://sormarka-arena.com/
Sørmarka Arena - folkehall
Kulturinstitusjoner
/innhold/kultur-og-fritid/randaberg-folkebibliotek/
_blank
Randaberg folkebibliotek
/innhold/randaberg-kulturskole/
Randaberg kulturskole
/innhold/kultur-og-fritid/tungenes-fyr/
Tungenes fyr
https://www.randabergkulturscene.no/
Varen - Randaberg kulturscene
/innhold/kultur-og-fritid/vistnestunet-museumsgard/
Vistnestunet museumsgård
Lag og foreninger
/lag-og-foreninger/
Lag og foreningsregister
Kulturvern
https://kulturminnesok.no/
Kulturminner
Tilskudd, priser og støtteordninger
/tjenestebeskrivelser/spillemidler-til-idrett--frilufts--og-narmiljoanlegg/
Spillemidler til idrett-, frilufts- og nærmiljøanlegg
/innhold/kultur-og-fritid/tilskuddsportalen/
Tilskuddsportalen
/tjenestebeskrivelser/kulturmidler/
Tilskudd til kultur i Randaberg
/innhold/kultur-og-fritid/tilskudd-til-dekning-av-ledsagers-utgifter-pa-feriereiser/
Tilskudd til dekning av ledsagers utgifter på feriereiser
/innhold/kultur-og-fritid/kulturpris/
Kulturpris
/innhold/kultur-og-fritid/kulturstipend/
Kulturstipend
/innhold/kultur-og-fritid/ordforerens-hederspris/
Ordførerens hederspris
/innhold/kultur-og-fritid/pensjonistpris/
Pensjonistpris
/globalassets/dokument/budsjett/2019/priser/priser-2019_kulturskule-randaberghall-tungenes-fyr.pdf
_blank
Priser 2019 - Kulturskole, Randaberghall, Tungenes fyr (PDF)
/globalassets/dokument/budsjett/2019/priser/priser-2019_varen-randaberg-kulturscene.pdf
_blank
Priser 2019 - Varen Randaberg kulturscene (PDF)
/innhold/kultur-og-fritid/arets-bedrift/
Årets bedrift
Serviceerklæringer
/innhold/serviceerklaringer/
Serviceerklæringer i kultur
Landsbyutvikling
/landsbyutvikling
Velkommen! Welcome!
/innhold/landsbyutvikling/ny-i-landsbyen/
Ny i Den grønne landsbyen
/innhold/landsbyutvikling/welcome/
Welcome to Randaberg
Bymiljøtiltak
/innhold/landsbyutvikling/bymiljotiltak/
Lokale bymiljøtiltak
Den digitale landsbyen
/innhold/digital-kommune/edialog/
eDialog
/innhold/helse-og-velferd/digihelse-randaberg/
Digihelse Randaberg
/innhold/landsbyutvikling/digitale-valg/
Digital innbygger
/innhold/digital-kommune/copyright-informasjon/
Copyright-informasjon
/innhold/designmanual/
Designmanual
/innhold/digital-kommune/gdpr/
GDPR
/tjenestebeskrivelser/innsynsrett--offentlige-dokumenter/
Innsynsrett – offentlige dokumenter
/tjenestebeskrivelser/innsynsrett--personopplysninger/
Innsynsrett – personopplysninger
/innhold/digital-kommune/personvern/
Personvern
/innhold/digital-kommune/retningslinjer-for-informasjon/
Retningslinjer for informasjon
/innhold/digital-kommune/retningslinjer-for-sosiale-medier/
Retningslinjer for sosiale medier
Folkehelse
/innhold/landsbyutvikling/om-folkehelse/
Om folkehelse
/innhold/landsbyutvikling/Friluftsaktiviteter/
Aktiviteter i friluft
/tjenestebeskrivelser/allemannsretten/
Allemannsretten
/innhold/landsbyutvikling/bysykler/
Bysykler
/globalassets/bilder/kart--teikningar/hjertestartere---oversikt/oversikt-kart-hjertestartere_juni-2018.jpg
_blank
Oversikt hjertestartere
Frivillig arbeid
/innhold/landsbyutvikling/bli-frivillig/
Bli frivillig i Randaberg
/innhold/helse-og-velferd/aktivitetsguide/
Aktivitetsguide for seniorer
/innhold/helse-og-velferd/aktivitetsvenn-for-personer-med-demens/
Aktivitetsvenn for personer med demens
/innhold/helse-og-velferd/landsbyfadder/
Landsbyfadder for flyktninger
Læreplass
/innhold/larling-i-randaberg/
Lærling i Randaberg
Miljø, energi og klima
/innhold/landsbyutvikling/miljo-energi-klima/
Miljø, energi og klima
/tjenestebeskrivelser/radon--maling-og-tiltak/
Radon – måling og tiltak
/tjenestebeskrivelser/utslippstillatelse-for-hus-hytter-og-mindre-virksomheter/
Utslippstillatelse for hus, hytter og mindre virksomheter
Næring
http://www.arealguiden.no/view/content/52
_blank
Arealguiden
/innhold/landsbyutvikling/fyrverkeri/
Fyrverkeri i Randaberg
/innhold/gratis-advokathjelp/
Gratis advokathjelp
https://www.facebook.com/landsbyforeningen/
_blank
Randaberg Landsbyforening
Planer og retningslinjer
/innhold/landsbyutvikling/planer/
Planer i Randaberg
Politikk og administrasjon
/politikk-og-administrasjon
Administrasjonen
https://indd.adobe.com/view/6b8e2228-5c9f-48ce-9588-a97797a40da4
_blank
Organisasjonskart Randaberg kommune
/innhold/politikk-og-administrasjon/radmannen/
Rådmannen
/innhold/politikk-og-administrasjon/radmannen/administrasjonen/
Rådmannens ledergruppe
Beredskap
/innhold/politikk-og-administrasjon/kriseledelsen-i-randaberg-kommune/
Kriseledelsen i Randaberg kommune
Bevillinger
/innhold/landsbyutvikling/bevilling/
Bevilling
Borgerlig vigsel
/innhold/politikk-og-administrasjon/borgerlig-vigsel/
Gifte deg?
Etisk standard
/innhold/politikk-og-administrasjon/etisk-standard/
Etiske retningslinjer for ansatte
Kommunalt eierskap
/innhold/politikk-og-administrasjon/kommunalt-eierskap/
Eierskap og eierskapsmeldinger
Kunngjøringer og høringer
/innhold/gi-innspill/
Gi dine innspill
Konfliktrådet
/innhold/politikk-og-administrasjon/konfliktrad/
Konfliktrådet i Sør-Rogaland
Ledige stillinger
/innhold/om-oss/ledige-stillinger/
Ledige stillinger
Personvernombud
/innhold/politikk-og-administrasjon/personvernombud/
Personvernombud
Politikk
/innhold/politikk-og-administrasjon/politisk-ledelse/
Ordføreren
https://indd.adobe.com/view/9014c428-920d-46c0-8a6c-1cd52d381875
_blank
Politisk styring
/globalassets/dokument/politikk/moteplan_2019.pdf
_blank
Politisk møteplan 2019
/motekalender-styrer-rad-og-utvalg/
Politiske saksdokumenter
/innhold/politikk-og-administrasjon/kontrollutvalget/
_blank
Kontrollutvalget
/innhold/politikk-og-administrasjon/sru/
Styrer, råd og utvalg
/tjenestebeskrivelser/forliksrad/
Forliksrådet
https://randaberg.kommunetv.no/no/broadcast/72
Web-TV
Postliste
/postliste/
Postliste
Regler og retningslinjer
/globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/delegeringsreglement_april-2012.pdf
_blank
Delegeringsreglement
/globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/radmannens-delegeringsrundskriv_nov-2015.pdf
_blank
Rådmannens delegeringsrundskriv
/globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/etiske-retnliner-folkevalgte_mars-2016.pdf
_blank
Etiske retningslinjer for folkevalgte
~/link/ecd385aa35cb4c889eb12665ecf3b4d9.aspx
_blank
Honorarreglement
/globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/politivedtekter_randaberg_kommune.pdf
_blank
Politivedtekter
/globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/reglement-kommunestyret--vedtatt-kst-nov-2016.pdf
_blank
Reglement for kommunestyret
/globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/retningslinjer_barnungeskommunestyre.pdf
_blank
Retningslinjer for BUK (barn og unges kommunestyre)
/globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/rutine_for_politiskogadministrativ_utovelse-av_eierstyring.pdf
_blank
Rutine for politisk og administrativ utøvelse av eierstyring
Rådmannen
/innhold/politikk-og-administrasjon/radmannen/
Rådmannen
https://indd.adobe.com/view/347735c0-933d-42a4-be85-ca58c1fa9465
_blank
Organisasjonskart rådmannens ledergruppe.
/innhold/politikk-og-administrasjon/radmannen/administrasjonen/
Rådmannens ledergruppe
/innhold/kontaktinformasjon/
Kontaktinformasjon
Økonomi
/innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/betalingssatser-og-fakturering/
Betalingssats og fakturering
/innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/budsjett-okonomiplan/
Budsjett og økonomiplaner
/globalassets/dokument/regelverk-retningslinjer-vedtekter/reglement-finans--og-gjeldsforvaltningen.pdf
_blank
Finansforvaltningen
/innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/skatten-min/
Skatten min
/globalassets/dokument/budsjett/2019/hoveddokument/budsjett2019_priser.pdf
_blank
Priser 2019 (PDF)
/innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/arsregnskap/
Årsmelding og årsregnskap