Du er her: Hjem / Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Innhold

  Kontakt oss

  • Besøksadresse: Randabergveien 370, 4070 Randaberg.
  • Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg.
  • Åpningstider: Servicetorget er åpent for besøkende mandag-torsdag kl. 08.00-15.30 og fredag 08.00-15.00. Sentralbordet er åpent mandag-fredag kl. 09.00-14.00. Lørdag er det stengt.
  • Telefon: 51 41 41 00
  • E-post: post@randaberg.kommune.no
  • Sikker sending: eDialog
  • Kommunenummer: 1127
  • Organisasjonsnummer: 934 945 514
  Mer om post, e-post og sikker sending med e-Dialog

  Randaberg kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter, også e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven (lov av 19. mai 2006 nr. 16). Det betyr blant annet at alle kommunens saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra kommunens ulike organer, som hovedregel er offentlige. Den som ønsker det, kan be om innsyn i kommunens saksdokumenter etter offentlighetsloven. 

  Alle henvendelser blir vurdert for journalføring. Send derfor ikke e-post til kommunen med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent. 

  Kommunen er etter arkivloven (lov av 4. desember 1992 nr. 126) forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra kommunen føres opp. Følgende opplysninger går som hovedregel fram av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen blir imidlertid alltid ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

  eDialog: Klikk her for veiledning og pålogging.

  Be om innsyn

  Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Randaberg kommunes virksomhet og gir rett til innsyn i kommunens dokumenter.

  Innsyn i saksbehandlingen
  I Randaberg kommune kan du lese de offentlige postlistene, i tillegg til å søke etter dokument og saker eller lese saksdokument fra politiske møter. Innsyn i saksbehandlingen øker innbyggernes engasjement for lokaldemokratiet, og gir dessuten mulighet til å kontrollere og påvirke kommunen.

  Innsynsretten i kommunens dokumenter er forankret i offentleglova. Innbyggere og media kan be om å innsyn i dokumenter i en bestemt sak. Send forespørsel via e-post direkte fra saken du ønsker innsyn i, eller send e-post til post@randaberg.kommune.no.

  NAV Randaberg
  • Besøksadresse: Randabergveien 370, 4070 Randaberg.
  • Postadresse: Postboks 78, 4096 Randaberg.
  • Åpningstider NAV 
  • Telefon: 55 55 33 33.

  Ansattoversikt

  Finne en ansatt?
  I ansattoversikten kan du søke etter ansatte, eller bla gjennom de ulike avdelingene. 

  Se ansattoversikten

  Nødnummer

  Krisetelefon Randaberg kommune: 911 53 783 / 915 56 545
  Legevakt: 116117

  Brann: 110
  Politi: 112
  Ambulanse: 113

  Alarmtelefon for barn og unge: Alarmtelefon
  Barnevernvakten: Kontaktinformasjon
  Nettsted for førstehjelp: 113 FØRSTEHJELP 

  Kommunens kriseledelse

  Kriseledelsen i Randaberg kommune er identisk med kommunedirektørens ledergruppe, ordfører og enkelte fagpersoner.

  Oversikt over kommunens kriseledelse

  Vakttelefoner

  Vakttelefoner Randaberg kommune, ettermiddag og kveld:

  • Tekniske tjenester: 908 39 403
  • Bygg og eiendom: 908 59 889
  • Helse og velferd:
   Randaberg sykehjem: 488 68 238
   Vistestølen sykehjem: 458 70 549 
   Avdeling Sentrum: 975 51 714
   Vestre Goa bofellesskap: 954 66 801
   Avdeling Torset: 416 43 963 
   Nordheiå bofellesskap: 481 30 552 
  Veterinærvakt

  Du kan kontakte en veterinær alle dager fra kl. 16.00 til påfølgende dag kl. 08.00, og i helgene samt bevegelige helligdager. Veterinæren treffes på  tlf.nr. 959 10 402.

  Mattilsynet

  Beredskapsvakt: Tlf. 22 40 00 00

  Kontaktinformasjon Helse og velferd

  Tjeneste- og koordineringskontor

  Telefon dagtid (8-15, hverdager): 908 39 408
  Faks dagtid: 51 41 42 69
  Telefon utenom kontortid (etter kl. 15, alle dager, helg og helligdag): 900 73 441
  Faks utenom kontortid: 51 41 42 47
  Postadresse: Randaberg kommune, avd. for tjenesteplanlegging, postboks 40, 4096 Randaberg

  Hjemmesykepleie

  Telefon (hele døgnet): 900 73 441

  Psykiatritjeneste

  Telefon dagtid (8-15): 416 97 850
  Telefon utenom kontortid, legevakt: 116117

  Kreftkoordinator

  Telefon dagtid (8-15.30): 468 87 860

  Demenskoordinator

  Telefon dagtid (8-15): 488 82 146

  Randaberg sykehjem

  Telefon (hele døgnet): 488 68 238
  Faks: 51 41 93 10

  Kommunal akutt døgnplass (KAD) på Randaberg sykehjem

  Telefon (hele døgnet): 488 68 238
  Telefon fagansvarlig sykepleier (hele døgnet): 947 90 386

  Vistestølen sykehjem

  Telefon fagansvarlig sykepleier (kl. 07.30-22.00): 458 70 549

  Telefon natt (kl. 22.00-07.30): 51 73 33 48

  Ta kontakt med økonomiavdelingen

  Send en henvendelse til Økonomiavdelingen i Randaberg kommune

  Bestill møte med byggesaksbehandler

  På grunn av covid-19 er det ikke mulig å bestille tid for personlig oppmøte. 
  Vennligst ta kontakt via telefon 51 41 41 00 eller e-post: post@randaberg.kommune.no 

  Politiske gruppeledere

  Klikk her for kontaktinformasjon gruppeledere.

  Tannlegevakten Stavanger

  Samarbeid mellom flere kommuner

  Tannlegevakten Stavanger tilbyr akutt tannlegetime for innbyggere i kommunene Bjerkreim, Eigersund, Forsand, Gjesdal, Hå, Hjelmeland, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sokndal, Sola, Stavanger, Strand og Time.

  Tannlegevakt brukes ved akutt behov for tannlege utenom ordinære åpningstider, som i helger, under høytider og på helligdager.

  Adresse: Tastagaten 30/32, 4007 Stavanger
  Telefon: 51 52 33 44
  Åpningstider: Lørdag, søndag og helligdager, kl. 11–15.
  Hjemmeside: https://www.tannlegevakt.nu/rogaland/stavanger/tannlegevakten-stavanger/  

  Meld feil

  Meld fra til kommunen om feil på vei, park, vann, avløp og renovasjon:

  Gå til Meld feil-siden 

  Bruk vakttelefonen ved akutte hendelser:
  Meld feil-siden blir normalt ikke sjekket utenom kommunens åpningstider. Alle akutte situasjoner eller hendelser på vann, avløp, vei og park må derfor meldes direkte til vakttelefonen, tlf. 908 39 403.

  Lyse skal ha melding om feil på gatelys:

  Meld feil om gatelys  

  Varslingsliste for Mekjarvik industriområde

  UMS - telefonvarsling

  Randaberg kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne.

  Via UMS ServiceVarsling (levert av UMS – Unified Messaging Systems AS), sørger kommunen for at du raskt får beskjed via telefon eller SMS, for eksempel ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans, stenging av veier eller annen viktig informasjon.

  Varsling på adresser

  Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon. Systemet er adressebasert, som betyr at melding blir sendt automatisk innenfor et gitt område og bestemte adresser i kommunen som er berørt av en hendelse. 

  Innbyggerportal for vannavstengninger, strømstans, feiing, brøyting m.m.

  Dersom du per i dag ikke har mottatt en slik melding fra kommunen, må du gå inn på lenken over og kontrollere og eventuelt redigere dine mobil- og fasttelefonnummer som du ønsker varsel til. Dette gjelder spesielt de med telefon registrert på arbeidsgiver, eiere av fritidsbolig, studenter uten fast bopel og andre som selv må legge seg til i systemet.

  Personvernet er ivaretatt

  Utvalget av innbyggere som blir varslet hentes fra offentlige registre etter søknad fra hver enkelt bruker og etter godkjennelse fra Skattedirektoratet.

  Data som hentes og behandles av Everbridge (tidligere UMS) benyttes kun til varslingstjenester og blir ikke utlevert til andre.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?