Du er her: Hjem / Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Innhold

  Kontakt oss

  • Besøksadresse: Randabergveien 370, 4070 Randaberg.
  • Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg.
  • ÅpningstiderÅpent mandag-torsdag kl. 08.00-15.30, fredag kl. 08.00-15.00. 
  • Telefon: 51 41 41 00. (Telefontid: kl. 09.00-13.00).
  • E-post: post@randaberg.kommune.no.
  • Sikker sending: eDialog.
  • Kommunenummer: 1127.
  • Organisasjonsnummer: 934 945 514.
  Mer om post, e-post og sikker sending med e-Dialog

  Randaberg kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter, også e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven (lov av 19. mai 2006 nr. 16). Det betyr blant annet at alle kommunens saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra kommunens ulike organer, som hovedregel er offentlige. Den som ønsker det, kan be om innsyn i kommunens saksdokumenter etter offentlighetsloven. 

  Alle henvendelser blir vurdert for journalføring. Send derfor ikke e-post til kommunen med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent. 

  Kommunen er etter arkivloven (lov av 4. desember 1992 nr. 126) forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra kommunen føres opp. Følgende opplysninger går som hovedregel fram av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen blir imidlertid alltid ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

  eDialog: Klikk her for veiledning og pålogging.

  Be om innsyn

  Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Randaberg kommunes virksomhet og gir rett til innsyn i kommunens dokumenter.

  Innsyn i saksbehandlingen
  I Randaberg kommune kan du lese de offentlige postlistene, i tillegg til å søke etter dokument og saker eller lese saksdokument fra politiske møter. Innsyn i saksbehandlingen øker innbyggernes engasjement for lokaldemokratiet, og gir dessuten mulighet til å kontrollere og påvirke kommunen.

  Innsynsretten i kommunens dokumenter er forankret i offentleglova. Innbyggere og media kan be om å innsyn i dokumenter i en bestemt sak. Send forespørsel via e-post direkte fra saken du ønsker innsyn i, eller send e-post til post@randaberg.kommune.no.

  NAV Randaberg

  Finn ansatt

  I ansattoversikten kan du søke etter ansatte, eller bla gjennom de ulike avdelingene. 

  Se ansattoversikten

  Nødnummer

  Krisetelefon Randaberg kommune: 91 15 37 83 / 91 55 65 45.
  Legevakt: 116117.

  Brann: 110.
  Politi: 112.
  Ambulanse: 113.

  Alarmtelefon for barn og unge: Alarmtelefon.
  Barnevernvakten: Kontaktinformasjon.
  Nettsted for førstehjelp: 113 FØRSTEHJELP.

  Kommunens kriseledelse

  Kriseledelsen i Randaberg kommune er identisk med kommunedirektørens ledergruppe, ordfører og enkelte fagpersoner.

  Oversikt over kommunens kriseledelse

  Vakttelefoner

  Vakttelefoner Randaberg kommune, ettermiddag og kveld:

  • Tekniske tjenester: 90 83 94 03
  • Bygg og eiendom: 90 85 98 89
  • Helse og velferd:
   Vistestølen sykehjem: 45 87 05 49 
   Avdeling Sentrum: 97 55 17 14
   Vestre Goa bofellesskap: 95 46 68 01
   Avdeling Torset: 41 64 39 63 
   Nordheiå bofellesskap: 48 13 05 52 
  Veterinærvakt
  • Du kan kontakte en veterinær alle dager fra kl. 16.00 til påfølgende dag kl. 08.00, og i helgene samt bevegelige helligdager.
  • Telefon veterinær: 95 91 04 02.
  Skadet vilt
  Døde dyr
  • Døde dyr langs europaveiene, riksveiene og fylkesveiene er Veitrafikksentralen (Statens vegvesen) sitt ansvar. Telefonnummeret dit er 175.
  • Døde dyr på eller ved en kommunal vei, eller på annen eiendom som eies av kommunen: Meld fra til kommunen: På dagtid tlf. 51 41 41 00, ettermiddag/kveld, tlf. 90 83 94 03.
  • Gjelder det private veier, så er det grunneieren sitt ansvar å fjerne det døde dyret.
  Mattilsynet
  • Beredskapsvakt: 22 40 00 00.

  Kontaktinformasjon Helse og velferd

  Randaberg sykehjem

  Telefon dagtid kl. 08.00-22.00:

  • Avd. 2 Øst: 47 79 78 65
  • Avd. 2 Vest: 47 69 84 46
  • Avd. 3 Øst: 96 94 24 43
  • Avd. 3 Vest: 94 01 26 31
  • Fagkoordinator/fagansvarlig: 94 79 03 86
  • Nattevakter: 98 90 47 64
  • Faks: 51 41 93 10

  Adresse: Torvmyrveien 4 (2. og 3. etg.)

  Tjeneste- og koordineringskontor
  • Telefon dagtid kl. 08.00-15.00, hverdager: 90 83 94 08
  • Faks dagtid: 51 41 42 69
  • Telefon utenom kontortid (etter kl. 15.00 alle dager): 90 07 34 41
  • Faks utenom kontortid: 51 41 42 47

  Postadresse:
  Randaberg kommune, avd. for tjenesteplanlegging, postboks 40, 4096 Randaberg

  Hjemmesykepleie
  • Telefon (hele døgnet): 90 07 34 41
  Psykiatritjeneste
  • Telefon dagtid kl. 08.00-15.00: 41 69 78 50
  • Telefon utenom kontortid, legevakt: 116117
  Kreftkoordinator
  • Telefon dagtid kl. 08.00-15.30: 46 88 78 60
  Demenskoordinator
  • Telefon dagtid kl. 08.00-15.00: 48 88 21 46
  Kommunal akutt døgnplass (KAD) på Randaberg sykehjem
  • Telefon dagtid kl. 08.00-22.00: 96 94 24 43
  • Telefon natt: 98 90 47 64
  Vistestølen sykehjem
  • Telefon fagansvarlig sykepleier kl. 07.30-22.00: 45 87 05 49
  • Telefon natt kl. 22.00-07.30: 51 73 33 48

  Ta kontakt med økonomiavdelingen

  Send en henvendelse til Økonomiavdelingen i Randaberg kommune

  Bestill møte med byggesaksbehandler

  Vennligst ta kontakt via telefon 51 41 41 00 eller e-post: post@randaberg.kommune.no 

  Politiske gruppeledere

  Klikk her for kontaktinformasjon gruppeledere.

  Tannlegevakten Stavanger

  Samarbeid mellom flere kommuner

  Tannlegevakten Stavanger tilbyr akutt tannlegetime for innbyggere i kommunene Bjerkreim, Eigersund, Forsand, Gjesdal, Hå, Hjelmeland, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sokndal, Sola, Stavanger, Strand og Time.

  Tannlegevakt brukes ved akutt behov for tannlege utenom ordinære åpningstider, som i helger, under høytider og på helligdager.

  Adresse: Tastagaten 30/32, 4007 Stavanger
  Telefon: 51 52 33 44
  Åpningstider: Lørdag, søndag og helligdager, kl. 11.00–15.00
  Hjemmeside: https://www.tannlegevakt.nu/rogaland/stavanger/tannlegevakten-stavanger/  

  Meld feil

  Meld fra til kommunen om feil på vei, park, vann, avløp og renovasjon:

  Gå til Meld feil-siden 

  Bruk vakttelefonen ved akutte hendelser:
  Meld feil-siden blir normalt ikke sjekket utenom kommunens åpningstider. Alle akutte situasjoner eller hendelser på vann, avløp, vei og park må derfor meldes direkte til vakttelefonen, tlf. 90 83 94 03.

  Lyse skal ha melding om feil på gatelys:

  Meld feil om gatelys  

  Varslingsliste for Mekjarvik industriområde

  UMS - telefonvarsling

  Randaberg kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne.

  Via UMS ServiceVarsling (levert av UMS – Unified Messaging Systems AS), sørger kommunen for at du raskt får beskjed via telefon eller SMS, for eksempel ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans, stenging av veier eller annen viktig informasjon.

  Varsling på adresser

  Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon. Systemet er adressebasert, som betyr at melding blir sendt automatisk innenfor et gitt område og bestemte adresser i kommunen som er berørt av en hendelse. 

  Innbyggerportal for vannavstengninger, strømstans, feiing, brøyting m.m.

  Dersom du per i dag ikke har mottatt en slik melding fra kommunen, må du gå inn på lenken over og kontrollere og eventuelt redigere dine mobil- og fasttelefonnummer som du ønsker varsel til. Dette gjelder spesielt de med telefon registrert på arbeidsgiver, eiere av fritidsbolig, studenter uten fast bopel og andre som selv må legge seg til i systemet.

  Personvernet er ivaretatt

  Utvalget av innbyggere som blir varslet hentes fra offentlige registre etter søknad fra hver enkelt bruker og etter godkjennelse fra Skattedirektoratet.

  Data som hentes og behandles av Everbridge (tidligere UMS) benyttes kun til varslingstjenester og blir ikke utlevert til andre.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?