Gradvis gjenåpning

Publisert: 26.01.2021
Kommunene Sandnes, Sola og Randaberg ønsker å gradvis lette på tiltakene. I første omgang gjør de endringer i forskriften som gjelder for barn og unge på idrett-, kultur og fritidsarenaen. Forskriften som vedtas i dag tillater at barn kan trene innendørs i grupper på inntil 20 personer.

– Vi har hele tiden sagt at vi skal prioritere barn og unge når smittesituasjonen gjør det mulig. Smitte mellom barn skjer svært sjelden. Samtidig vet vi at denne gruppen har hatt strenge tiltak over lang tid. Dette påvirker deres fysiske og psykiske helse. Vi støtter derfor denne lettelsen i forskriften, sier kommuneoverlege i Randaberg, Ole Bernt Lenning.

Nedadgående smittetrend, men uro for mutert virus
Smittetrenden i regionen er nedadgående og viser en positiv utvikling. I de fire kommunene på Nord-Jæren har det vært 15 nye tilfeller de siste 3 dagene, ifølge en oversikt som smittevernoverlegene presenterte tirsdag. De er likevel bekymret.

- Utbruddet av det muterte viruset på Østlandet utgjør et vesentlig nytt risikomoment. Mobilitet mellom landsdelene, for eksempel 8-10 daglige fly fra Oslo, kan øke spredningsrisikoen uforsvarlig mye. Lettelser bør derfor skje gradvis og forsiktig, sier Stanley Wirak, ordfører i Sandnes.

Lokale treninger og fritidsaktiviteter for barn og unge åpnes opp
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter, både ute og inne i de tre kommunene fra i morgen, onsdag. Begrensningen innendørs er satt til grupper på inntil 20 personer. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand, når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger gjennomføres, mens kamper, cuper, stevner mv. fortsatt må utsettes.

- Selv om tiltakene ser ut til å virke, og smittetallene har gått noe ned, er situasjonen fremdeles usikker. Vi ser hvordan smitten kan spre seg fort, sier ordførerne i Sandnes, Sola og Randaberg.

De ber innstendig om at innbyggerne fortsatt holder på de gode smitteverntiltakene.

- De nasjonale og de lokale retningslinjer må overholdes. Går smitten opp, må vi stramme inn igjen. Nord-Jæren er absolutt ikke friskmeldt. Hvordan smitteutviklingen går fremover, avhenger av folks innsats, sier en tydelig Randabergordfører Jarle Bø.

De fire kommunene innskjerper kravene overfor butikker og kjøpesentre
I januar oppfordret regjeringen alle kjøpesentre og butikker til å innføre antallsbegrensninger, slik at det skulle være mulig å holde avstand og adgangskontroll.

- For å redusere smitte er det viktig at folk holder avstand på butikker og kjøpesentre. Virksomhetene skal sørge for antallsbegrensninger og adgangskontroll for å kunne drive på en smittevernfaglig forsvarlig måte, understreker ordførerne.

- Kjøpesentrene må ha et særlig blikk på fellesarealene, der det lett kan skje en opphopning av folk, understreker Wirak.

På butikkene og kjøpesentrene skal det være mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, samtidig som de skal utarbeide rutiner for god hygiene og godt renhold. Det skal også fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Om nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes. Dette vil gjøre det enklere for kommunene å føre tilsyn med at butikker og kjøpesentre følger smittevernreglene.

Videre lettelser for skjenkesteder
Fortsatt er serveringssteder stengt for alkoholservering. Men Sandnes, Sola og Randaberg vil vedta lettelser til helgen.

- Vi ønsker å åpne opp for skjenking av alkohol på serveringssteder fredag, dersom det ikke skjer betydelige endringer i smittetallene fram til torsdag, sier ordfører i Sola, Tom Henning Slethei.

Dersom kommunene fjerner forbudet mot skjenking, vil skjenkestopp settes til kl. 22.00, og vil gjelde serveringssteder med eget kjøkken og fast bordplassering. Det jobbes nå med å se på regler for skjenking av øl og vin.

Treningssentre kan også gjenåpnes
Det samme gjelder treningssentrene. Dersom smitten holder seg lav, vil en til helgen også åpne bemannede treningssentre i de tre kommunene, Sola, Sandnes og Randaberg.

Les hele forskriften her.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?