Randaberg kommune opprettholder kulturtilskudd

Randaberg kommune opprettholder sine tilskudd til frivillige lag og foreninger og kulturaktører i 2020.

Innhold

  Dette kommer fram i et brev kulturkontoret sendte ut onsdag kveld til alle frivillige lag og foreninger i kommunen.

  I brevet står dette:

  Takk til alle frivillige lag og organisasjoner som fortløpende fulgte opp lokale og nasjonale føringer sist uke i forbindelse med koronasituasjonen.

  Og takk for at dere nå står på for å finne kortsiktige og langsiktige løsninger for egne aktiviteter, og våre felles utfordringer i denne særdeles utfordrende tiden.

  Randaberg kommune har følgende informasjon til lag og foreninger som har søkt tilskudd til kulturtiltak i 2020:

  • Randaberg kommune opprettholder sine tilskudd til frivillige lag og foreninger og kulturaktører.
  • Det vil ikke kreves tilbake tilskudd for arrangement og tiltak som har fått vedtak om støtte, men som ikke kan gjennomføres som planlagt på grunn av koronasituasjonen. Arrangør vurderer selv om arrangement/tiltak kan utsettes eller om de skal avlyses.
  • Søknader om driftstilskudd vil bli behandlet som i et normalår. Det vil ikke gjøres avkorting, selv om aktiviteten stopper i en periode nå i vår.
  • For tilskudd til arrangementer, tiltak og reiser som ennå ikke er gjennomført, vil vi ha dialog med den enkelte søker om behov.
  • Saksbehandling vil skje så raskt vi klarer, men vi ber om forståelse for at det kan ta noe tid på grunn av uforutsette oppgaver i tiden fremover.
  • Vår felles ambisjon er å gjennomføre så mye som mulig av alt det kjekke vi har planlagt når denne situasjonen er over.

  Til deres informasjon jobber kommunen med å kartlegge tilgjengelige frivillige ressurser i Randaberg, og vil komme med mer informasjon om dette innen kort tid.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?