Redusert tilbud ved helsestasjonen

Driften ved helsestasjonen og skolehelsetjenesten endres nå som følge av den pågående koronaepidemien.

Innhold

  - Endringene er gjort for å minimere risikoen for smitte. Konsultasjonene blir kortere, og kun de kontrollene som er helt nødvendige vil bli utført, opplyser Anne Haukali, virksomhetsleder Helsetjenester barn og unge i Randaberg kommune.

  - Vi støtter oss på råd og anbefalinger fra helsedirektoratet. Alle tilbud er stengt for «drop in», og alle som kommer til oss må være friske.

  Helsestasjonstilbud for barn:

  • Vi gir oppfølging av nyfødte og 6 ukers-konsultasjon med lege og helsesykepleier. Her kan begge foreldrene komme, men ingen søsken.
  • Vi gir vaksinering etter barnevaksinasjonsprogrammet. Kun én av foreldrene kan følge, ingen søsken.
  • Vi gir nødvendig oppfølging av barn med særskilte behov. Ring oss om du er bekymret.
  • Vi gir råd og veiledning på telefon. Ring helsestasjonen på tlf. 5141 4270 om du har spørsmål eller bekymringer.

  Jordmortjenesten for gravide og barselkvinner:

  • Vi ringer til alle som har tatt kontakt for ny-gravid-kontroll.
  • Svangerskapskontrollene i uke 24, 28, 32, 36, 38 og 40 vil fortsette som før, men vil bli kortet noe ned. Vi vil kun gjøre de fysiske målingene. Vi ønsker å minimere tiden den gravide er på kontoret for å redusere smitterisiko. Kom alene, ikke ta med partner (kun unntaksvis og i helt spesielle situasjoner) eller barn.
  • Vi gir telefonisk oppfølging av mor/barn etter fødsel ved behov.
  • Ring helsestasjonen/jordmor om du har spørsmål eller bekymringer, i ukedagene mellom kl. 08.30 og 15.00.

  Skolehelsetjenesten:

  • Ta kontakt med helsestasjonen på telefon 51 41 42 70.

  Helsestasjon for ungdom:

  • Vi har stengt for «drop-in».
  • Ta kontakt med helsestasjonen på telefon 51 41 42 70.
  • Dersom du har en timeavtale hos oss, møt opp utenfor hoveddøren, så henter vi deg der.

  Familieteamet:

  • Vi har stengt for oppmøtekonsultasjon, ta kontakt på telefon 404 13 059, tirsdag-fredag kl. 10.30-11.30.

  Fysio-ergoterapi for barn:

  • Behovet for fysio-ergoterapi til barn med diagnoser og spesielle behov blir vurdert individuelt.
  • Alle grupper utgår. Kontakt helsestasjonen på telefon 51 41 42 70.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?