Lokal forskrift åpner for barneidrett innendørs

Publisert: 21.01.2021
Med virkning fra lørdag 23. januar åpner Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg for innendørs idrett for unge under 20 år.

Det er §§ 9 og 10 i lokal forskrift fra 19. januar som er endret og som gjelder fra 22.01 kl. 00.00. 

§ 9 endres slik:

§ 9. Forbud mot idretts- og fritidsaktiviteter.

 • Det er forbudt å arrangere eller delta i organiserte idretts- og fritidsaktiviteter innendørs for voksne fra og med 20 år.
 • Det er forbudt å arrangere eller delta i idretts- og fritidsaktiviteter innendørs for barn og unge under 20 år i grupper på mer enn 10 personer.
 • Det er forbudt å arrangere eller delta i idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for voksne over 20 år i grupper på mer enn 10 personer.
 • Selv om antallet deltakere ikke overstiger lovlige gruppestørrelser som nevnt i første og annet ledd, er det forbudt å arrangere eller delta i idretts- eller fritidsaktiviteter hvor avstandskrav ikke overholdes. Dersom flere grupper som nevnt i første og annet ledd utøver slik aktivitet samtidig på samme sted, skal det ikke være kontakt mellom gruppene.
 • Det er forbudt å arrangere eller delta i kamper, stevner, idrettsarrangementer og lignende for alle aldersgrupper.
 • Forbudet i første, annet, tredje og fjerde ledd gjelder ikke toppidrett så lenge egen smittevernprotokoll for toppidretten følges.
 • Skoleundervisning i idrettsanlegg på dagtid er tillatt.

§ 10 endres slik:

§ 10. Påbud om stenging av virksomheter.

 • Følgende virksomheter skal holde stengt:
  a. Bingohaller, spillehaller, bowlinghaller, biljardhaller og lignende.
  b. Fornøyelsesanlegg, lekeland, badeland og lignende.
  c. Publikumsanlegg for trening, idrett og fysisk aktivitet.
 • Følgende virksomhet i publikumsanlegg for trening, idrett og fysisk aktivitet, jf. bokstav c, er likevel tillatt:
  1. Lovlig virksomhet i henhold til denne forskriftens § 11, forutsatt at aktiviteten skjer under tilsyn med at smittevernreglene overholdes.
  2. Nødvendige helsetjenester i form av rehabilitering, opptrening og annen behandling i regi av helsetjenesten.

Hele forskriften om endring i midlertidig forskrift om smitteverntiltak kan du lese her.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?