Råd til de som har vært i Oslo og nærliggende kommuner

Publisert: 25.01.2021
Smittevernoverlegene på SUS og i 15 kommuner i Rogaland ber alle tilreisende fra Østlandet om å være spesielt oppmerksomme på symptomer i dagene etter ankomst.

I Nordre Folle er det påvist et mutert virus og mange kommuner i og rundt Oslo har iverksatt strenge tiltak for å stoppe smittespredningen.

Mange kommuner i sørfylket sendte i helgen ut pressemeldinger med råd til tilreisende fra kommunene på Østlandet som er berørt av den muterte utgaven av koronaviruset. Smittevernoverlegene i Suldal, Hjelmeland, Strand, Stavanger, Randaberg, Sola, Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, Sokndal, Gjesdal, Sandnes, Eigersund og Lund kommune ønsker å presisere og utvide anbefalingene.

Rådene fra smittevernoverlegene er som følger:

  • Vi fraråder alle reiser til området som ikke er strengt nødvendige.
  • Vi oppfordrer alle som kommer tilbake til Rogaland om å være ekstra varsomme med hvor mange du omgås med.
  • Vi anbefaler å unngå besøk til eldre og sårbare personer de første 10 dager etter at du er tilbake fra området.
  • Vi oppfordrer alle som har vært i de aktuelle kommunene om å være spesielt oppmerksomme på om de utvikler koronasymptomer.
  • Selv lette symptomer, som nyoppstått hodepine, sår hals, neseforkjølelse, hoste eller feber, må medføre at du tester deg og være i karantene inntil svar på testen foreligger.
  • Har du i løpet av de siste 10 dagene hatt nærkontakt med noen som har hatt opphold i en av disse kommunene, må du vise varsomhet, og ha lav terskel for å teste deg.
  • Du blir frarådet å gjennomføre besøk på sykehjem og omsorgsboliger de første 10 dagene etter hjemkomst fra disse kommunene.

Dersom du allerede har testet deg uten symptomer:

  • Dersom du har testet deg uten å ha symptomer, etter å ha kommet tilbake fra dette området, bør du likevel følge rådene om å være varsom og følge godt med på egen helse. Du må teste deg på ny dersom du får symptomer.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?