Ny i den grønne landsbyen

Er du ny i Randaberg eller planlegger du å flytte hit? Her finner du lenker med praktisk informasjon og diverse søknadsskjema som kan være nyttig for deg.

Innhold

  Kontakt oss

  Finner du ikke det du leter etter på nettsidene våre, er du velkommen til å ta kontakt med servicetorget på kommunehuset.

  Bilder fra Randaberg

  Til deg som skal flytte hit

  Kommunale tjenester

  Ikke-kommunale, men viktige tjenester

  Flyktninger /innvandrere

  Introduksjonsprogrammet i Randaberg 
  Introduksjonsprogrammet er et fulltids, kvalifiserende program som skal bidra til å øke mulighetene for deltakelse i arbeid og/eller utdanning. Ordinær varighet er to år. Programmet er en rett og plikt for flyktninger og familiegjenforente, i alderen fra 18 til 55 år. 

  Samarbeidsparter

  Randaberg kommune benytter flere ulike samarbeidspartnere for å gi deltakerne gode individuelle tilbud, blant andre:

  • Johannes Læringssenter
  • SMI Språk og kultur
  • Sandnes Læringssenter
  • Hero Kompetanse
  • Rogaland fylkeskommune (VO)
  • Bedrifter i regionen
  • Ordinære videregående skoler
  • Tiltaksarrangører via NAV
  • Folkeuniversitet i Stavanger

  Enslige mindreårige flyktninger
  En enslig mindreårig flyktning er en fellesbetegnelse på en person som kommer til Norge (uten foreldre eller annen foresatt i Norge) og som er under 18 år. 

  Barnevernet er ansvarlig

  De som har fått opphold i Norge får såkalt bosetting og i Randaberg kommune er det barnevernet som tar ansvaret for de etter Lov om barneverntjenester. Det er per februar 2018 i overkant av 20 enslige mindreårige som får en eller annen type støtte/hjelp av Trondheim kommune. Lave ankomsthall til Norge gjør at det vil bli bosatt mellom 1-3 ungdommer årlig fremover.

  Helseteam for flyktninger
  Helseteamet er et kommunalt lavterskeltilbud til asylanter, flyktninger og familiegjenforente med flyktningbakgrunn. Det er gratis å benytte seg av tjenesten.

  Kontaktinformasjon:
  Telefon: 51 41 41 00 
  E-post: post@randaberg.kommune.no

  Vi tilbyr...
  • Helsekartlegging til nye bosatte
  • Oppvaksinering
  • Smittevern/tuberkulosekontroll (lovpålagt)
  • Kvinnehelsesamtale
  • Prevensjonsveiledning til flyktninger
  • Støttesamtaler
  • Koordinering i oppstartfasen av helsetjenester
  • Forebyggende samtaler til familier som gjenforenes i eksil
  Tolketjeneste

  Arbeid

  Fritidstilbud

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?