Du er her: Hjem / Renovasjon

Renovasjon

Teknisk drift står for innsamling av avfall fra alle husstander i Randaberg. Randaberg kommune driver renovasjon for alle husstander i Randaberg. Vi samler inn restavfall, papir og våtorganisk (mat og hageavfall) avfall.

Innhold

  • Har du sjekket tømmekalenderen?
  • Har du lagt avfallet i rett dunk - og er alt lagt i dunken?
  • Avfallsbeholderne skal trilles ut til renovasjonsbilens kjørerute før kl. 06.00 på tømmedag. 
  • Se deretter på beholderen - renovatøren kan ha lagt igjen en beskjed til deg. 

  Hvis det ikke er noe beskjed, så kan du melde inn dette ved å kontakte servicetorget, tlf. 51 41 41 00.

  Plast i resten

  Nytt fra 1. januar 2019 er at du skal legge plasten sammen med restavfallet. Mat-, hage- og papiravfall skal fortsatt sorteres som før. Les mer i tømmekalenderen.

  Er du tilknyttet et nedgravd avfallssystem, så vil tømming av disse skje etter faste tømmeruter. 

  Har du mistet nøkkelbrikken - eller det er feil på de nedgravde avfallscontainerne?

  Ta kontakt med servicetorget, tlf. 51 41 41 00. Husk at brikken skal følge huset / leiligheten ved salg / utleie. 

  Hjemmekompostering

  Matavfall er en verdifull ressurs som sammen med hageavfall kan omdannes til næringsrik kompost. Hvis du ønsker å hjemmekompostere matavfall, inngår du en egen avtale med kommunen. Du må bruke en isolert og lukket komposteringsbinge som sikrer at smittestoffer fra avfallet brytes ned, at ikke rotter og fugler kommer til og at fluer ikke kan formere seg i komposten. Det anbefales bruk av svanemerket varmkomposteringsbinge. Bor du i lavbebyggelse, vil du som oftest trygt og enkelt kunne kompostere ditt eget kjøkkenavfall. For borettslag og sameier kan det gjelde egne regler.

  Om lag 30 % av husholdningsavfallet er matavfall fra kjøkkenet. Med hjemmekompostering av matavfall kan du redusere avfallsmengdene med 50–150 kg pr person årlig.  

  Har du for liten eller for stor beholder, eller er beholderen din ødelagt eller forsvunnet, kan du kontakte servicetorget@randaberg.kommune.no, eller tlf. 51 41 41 00.

  I perioden november-desember 2018 ble det delt ut følgende til alle våre abonnenter: 2 ruller med matavfallsposer og tømmekalender.

  Går du tom for bioposer, kan nye kjøpes på servicetorget eller Randaberg folkebibliotek. Vi selger også sorte plastsekker til restavfall og papirsekker til hageavfall, begge merket med Randaberg kommune, som kan settes ut sammen med beholderen på tømmedag. 

  For at vi skal hente avfallet ditt, må du bidra med kildesortering. Lurer du på hvor noe skal kastes, så vil tømmekalenderen gi deg svaret.

  Vi henter dette avfallet:

  • Restavfall og plast i svart avfallsbeholder. 
  • Bioavfall, som er mat- og hageavfall i brun avfallsbeholder. 
  • Papir og kartong i grønn avfallsbeholder. 

  Avfallsbeholderne skal trilles ut til renovasjonsbilens kjørerute til tømmedag, før kl. 06.00.

  Hageavfallet kan du levere på følgende steder:

  • På gjenvinningsstasjonen:
   Det er gratis å levere hageavfall på IVAR sine gjenvinningsstasjoner: Forus gjenvinningsstasjon, Forusbeen 200, 4313 Sandnes, og Sele gjenvinningsstasjon, Kleppvegen 837, 4354 Voll.
  • På kommunens utelager, Vistestølen 3:
   Enkelte lørdager har vi bemannet mottak av hageavfall, farlig avfall og EE-avfall  (elektrisk- og elektronisk avfall) på teknisk lager. Se tømmekalenderen for mer informasjon. 
  • Oppdatering i forhold til tømmekalender som er sendt ut til våre innbyggere;
   Lørdag 19. oktober 2019 vil det også være mulig å levere inn både hageavfall og farlig avfall.
  Glass og plast - ubetjente miljøstasjoner

  Alt av glass og plast som har vært brukt som emballasje kan leveres på våre ubetjente miljøstasjoner. Her finner du miljøstasjonene:

  • Randaberg sentrum
  • Grødem v/ Prix
  • Dalen v/ Kiwi - kun glass
  • Rema 1000 - kun glass
  • Nyvollveien - kun glass
  • Vestre Goa

  Se kart på hovedside for oversikt over ubetjente miljøstasjoner.

  Annet avfall

  Avfall som ikke kommer inn under noen av de punktene over, kan du levere til IVARs gjenvinningsstasjoner.

  Bestille henting av avfall - Hentavfall.no

  Du bestiller henting av grovavfall (det vil si avfall du ikke får plass til i dunken) hjemme hos deg selv, via nettsiden Hentavfall.no. For hver abonnent er det 3 hentinger inkludert i gebyret i året. Denne ordningen gjelder også for avfall fra fellesområdene i velforeninger, borettslag og sameier. 

  Tilbudet gjelder ikke juli måned. 

  Kontakt servicetorget på tlf. 51 41 41 00, eller på e-post: servicetorget@randaberg.kommune.no.

  Dette kan du levere
  • Brune- og hvitevarer
  • Løsøre og møbler
  • Sykler, sportsutstyr, bilrekvisita
  • Pappesker, kartonger, bølgepapp i større mengder
  • Emballasjeisopor
  • Kjøkken- og baderomsinnredning, dusjkabinett
  • Trematerialer (ikke impregnert trevirke)
  Dette kan du ikke levere
  • Bygningsavfall (gipsplater, vindu, isolasjon, større mengder materialer mm)
  • Gjenstander som består av herdet glass
  • Oljetanker
  • Farlig avfall (egen ordning for dette)
  • Hageavfall (egen ordning for dette)
  • Juletrær
  • Betong, stein, jord
  • Vanlig søppel som kan kastes i svart beholder for restavfall
  Begrensninger

  For å sikre god logistikk, må mengden per bestilling være minimum 0,5 m3 og maksimum 3 m3 (3 m x 1 m x 1 m). Maksimum vekt per gjenstand er 100 kg. Maksimal lengde er 2 meter. Det er satt en øvre grense for antall hentinger til tre bestillinger per år.

  Randaberg kommune har ca. 350 hytter. Hytteeier må selv bringe eget husholdningsavfall til nærmeste container for hytterenovasjonen. Hytterenovasjon er ment for avfall fra den daglige husholdningen når du er på hytten.

  For større gjenstander må også hytteeiere benytte IVAR sine gjenvinningsstasjoner på Forus eller Sele. Avfall skal ikke plasseres utenfor beholder / container.

  Renovasjon (2019)
  Tjeneste Pris Kommentar
  Dunk, 120 ltr. 2.605 Per år.
  Dunk, 240 ltr.  4.663 Per år.
  Dunk, 660 ltr. 12.955 Per år.
  Nedgravd avfallsstasjon 2.328 Per år.
  Hytter, fritidsbolig 1.303 Per år. 50 % av vanlig avgift.
  Dunk, 120 ltr. 2.265 Per år. Med 2 i fellesab. / sameier / borettslag.
  Dunk, 120 ltr. 2.171 Per år. Med hjemmekompost.
  Dunk, 240 ltr. 3.886 Per år. Med hjemmekompost.
  Dunk, 120 ltr. 1.930 Per år. Med hjemmekompost og fellesab.
  Bytte avfallsbeholder 110 Per stk.
  Sorte søppelsekker 55 Per stk.
  Sorte søppelsekker 250 Per rull.
  Bioposer 35 Per rull.
  Lite spann 35 Per stk.
  Sekker for hageavfall 30 Per stk.

  NB: Alle som har hytte i Randaberg kommune betaler gebyr for hytterenovasjon.

  Randaberg kommune har ikke ansvar for innsamling av næringsavfall. Hver enkelt næring/bedrift tar selv kontakt direkte med et avfallsfirma, og får en avtale om henting og sortering etter individuelt behov.

  Randaberg kommune har imidlertid rett til å føre tilsyn med at næringen har en tilfredsstillende avfallsløsning.

  Når det gjelder avfallsbehandling fra storhusholdninger, så reguleres dette inn under forskrift om miljørettet helsevern. Det er utarbeidet retningslinjer, som fastsetter hvilke kriterier som skal oppfylles for å tilfredsstille lovverkets krav.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?