Skoler i Randaberg

Her  finner du oversikt over grunnskolene i Randaberg.

Innhold

  Om skolene i kommunen

  Det finnes tre kombinerte barne- og ungdomsskoler i Randaberg: Goa, Grødem og Harestad. I tillegg er det en videregående skole i kommunen, Randaberg vgs., som Rogaland fylkeskommune har ansvar for. Voksenopplæringen er også en del av skoletilbudet i kommunen. 

  Alle grunnskolene i Randaberg har egen skolefritidsordning (SFO). Dette er et frivillig tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn. 

  Harestad skole

  Harestad skole, 1.-4. klasse:
  Besøksadresse: Torvmyrveien 7, 4070 Randaberg

  Harestad skole, 5.-10. klasse
  Besøksadresse: Torvmyrveien 22, 4070 Randaberg

  Felles kontaktinformasjon:
  Postadresse:
  Postboks 40, 4096 Randaberg
  Telefon: 51 41 32 00
  Hjemmeside: www.randabergskolen.no/harestad
  E-post: post@randaberg.kommune.no
  Kontaktperson: Eva Walde Lund, rektor

  Harestad skole, SFO

  Kontaktperson: Inger Aspelund, leder
  Telefon: 91 12 93 19 / 91 13 39 12
  E-post: ingasp@randabergskolen.no
  Åpningstid: Kl. 07.15-16.30 (ordinært) / kl. 07.15-08.00 (morgenåpent)

  Mer informasjon om SFO
  • Elever: Harestad SFO har 140 barn fra 1. til 4. trinn.
  • Ansatte: Inger Aspelund, adjunkt (fagleder), og Tone Sissel Pedersen, fagarbeider (avdelingsleder).
  • Planlegginsdager: Se skoleruter.

  Goa skole

  Besøksadresse: Kyrkjeveien 48, 4073 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg
  Telefon: 51 41 31 40
  Hjemmeside: www.randabergskolen.no/goa
  E-post: post@randaberg.kommune.no
  Kontaktperson: Hilde Hesby. rektor

  Goa skole, SFO

  Kontaktperson: Ann Mari Ådsen, leder
  Telefon: 40 44 16 43 (1. trinn), 40 43 16 54 (2.-4. trinn)
  Åpningstid: Kl. 07.15–16.30

  Mer informasjon om SFO
  • Elever: Goa SFO har xx barn fra 1. til 4. trinn.
  • Planlegginsdager: Se skoleruter.

  Grødem skole

  Besøksadresse: Fjordsolveien 8, 4072 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg
  Telefon: 51 41 31 70
  Hjemmeside: www.randabergskolen.no/grodem
  E-post: post@randaberg.kommune.no
  Kontaktperson: Per Jarle Marsli, rektor 

  Grødem skole, SFO

  Kontaktperson: Anne Tove Austrheim
  Telefon: 51 41 31 85 / 971 17 385
  SFO 1. klasse: 45 13 47 70
  SFO 2. klasse: 94 28 90 07
  SFO 3. klasse: 94 42 19 64
  Åpningstid: Kl. 07.15–16.30

  Mer informasjon om SFO
  • Elever: Grødem SFO har 140 barn fra 1. til 4. trinn.
  • Planleggingsdager: Se skoleruter.

  Skolerute

  Voksenopplæring

  Kontaktperson: Petter Hagen, kommunalsjef Oppvekst
  Telefon: 51 41 41 00

  Tegnspråkopplæring

  Randaberg kommune har avtale med Auglend skoles hørselsavdeling i Stavanger, for elever som har tegnspråk som sitt førstespråk eller som har behov for slik opplæring.

  Ta kontakt med PPT eller skoleadministrasjonen i Randaberg dersom du har spørsmål eller behov for denne opplæringen.

  I denne brosjyren kan du lese mer om Auglend skole sitt tilbud til hørselshemmede. 

  Fritak fra opplæringsplikt

  Skjema for fritak for plikt til opplæring i norsk og/eller samfunnskunnskap (PDF)

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?