Skolefritidsordning (SFO)

Innhold

  Beskrivelse

  Trenger barnet ditt et sted å være før og etter skoletid, kan du melde det på SFO som er skolens fritidsordning. På SFO får barnet en trygg oppholdsplass med omsorgsfulle voksne rundt seg. Her kan barnet leke både ute og inne, og delta i kultur- og fritidsaktiviteter tilpasset sitt behov.

  SFO er et frivillig tilbud til barn i 1. til 4. trinn, og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn. 

  Fristen for å søke på SFO-plass for høsten er 1. april.

  obs for ny gratis ordning fra august 2023
  Fra august 2023 utvides ordningen med gratis 12 timer SFO til å gjelde både for 1. og 2. trinn. Det betyr at det vil være gratis for de som søker 60 % plass på SFO for 1. og 2. trinn. For de som søker 100 % plass er det reduksjon i prisen. Prisen for en 100 prosent plass blir 1 270 kroner per måned.. Kost kommer i tillegg på begge tilbudene. Det er ordinære priser for elever på 2.-4. trinn.

  Pris

  Tjeneste Pris plass Pris kost
  100 % plass  3 300 177
       
  60 % plass  1980  106
       

  Elever på SFO 1. og 2 trinn har gratis SFO-plass med 60 %. Prisen for en 100 prosent plass blir 1 270 kroner per måned.

  • Gjelder for skoleåret 2023-2024.
  • Søskenmoderasjon: 30 % for første søsken, 50 % for flere.
  • Det betales for 11 måneder. Juli er betalingsfri måned.

  Foreldrebetaling for et barn i skolefritidsordningen skal maksimalt utgjøre 6 prosent av den samlede inntekten i husholdningen. Husholdninger med inntekt under 615 590 kr vil få redusert pris. En husholdning med inntekt på 284 166 kr vil for eksempel få redusert prisen med 50 prosent.

  Her finner du søknadsskjema for redusert foreldrebetaling SFO

  Lover

  Opplæringsloven § 13-7 (Skolefritidsordningen)

  Søknad

  Påmeldingen din skal behandles så snart som mulig. Dersom svar på påmeldingen ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om du kan forvente svar.

  Fristen for å søke på SFO-plass for høsten er 1. april.

  Her kan du søke, endre eller si opp SFO-plassen

  Kommunen kan hjelpe deg med å melde barnet ditt på SFO.

  Klage

  Er du misfornøyd med avgjørelsen, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avgjørelsen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

  Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

  Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

  Er du misfornøyd med SFO-tilbudet, kan du ta dette opp med den som er ansvarlig for SFO. Blir ikke synspunktene dine hørt, kan du klage skriftlig til kommunen.