Illustrasjonsbilde: Vatnkumme og kummelokk.

Kommunale avgifter

Publisert: 10.03.2021
Her kan du lese mer om kommunale avgifter og fakturaer som du mottar to eller fire ganger i året.

To eller fire ganger i året

Faktura for vann, avløp, feiing, renovasjon og eiendomsskatt faktureres to eller fire ganger i året. 

 • Faktura og betalingsfrister to ganger i året:
  1) Faktura sendes ut i mars med forfall 1. april.
  2) Faktura sendes ut i september med forfall 1. oktober. 
  (For de som har vannmåler faktureres hele årsforbruket vann/avløp i desember).

 • Faktura og betalingsfrister fire ganger i året:
  1) Faktura sendes ut i mars med forfall 1. april.
  2) Faktura sendes ut i juni med forfall 1. juli.
  3) Faktura sendes ut i september med forfall 1. oktober.
  4) Faktura sendes ut i desember med forfall 31. desember, inkludert årsforbruk vann/avløp for de med vannmåler.

Bruk skjema ved spørsmål
Du kan sende melding via et eget kontaktskjema (som går direkte til økonomiavdelingen), dersom du ønsker faktura fire ganger i året, eller har andre spørsmål om faktura. 

Kontaktskjema Økonomi (office.com)

 • Husk å oppgi fakturanummer, eiendomsadresse og gjerne gårds- og bruksnummer når du sender inn skjemaet.
 • Før du sender inn spørsmål, kan det også være lurt å sjekke nettsiden Mine eiendommer, for å se om grunnlaget for de kommunale avgiftene er korrekt. Vær obs på at Mine eiendommer inntil videre ikke har informasjon om eiendomsskatt og gebyrer knyttet til eiendomsskatt. 

Slik leser du fakturaen

Hva betaler du for?

 • Vann- og avløpstjenesten skal være selvfinansierende. Gebyrene skal gjenspeile de faste utgiftene kommunen har til vann- og avløpstjenestene.
 • Tilknytningsgebyret er gebyret du betaler én gang, når du kobler bygget til vann og avløp eller når du bygger på og øker arealet.
 • Årsgebyret for vann og avløp består av en grunnavgift og en variabel del. Grunnavgiften er abonnementsgebyret,  eller den faste delen. Den variable delen beregnes ut fra bruksarealet, eller etter forbruk for de som har vannmåler.
 • Feiing: Det er Rogaland brann og redning som har ansvar for boligtilsyn og feiing. De vurderer alle boliger etter en risikomodell der ulike faktorer spiller inn. Denne modellen gir en prioriteringsliste for hvor ofte det skal gjennomføres boligtilsyn. Boliger med høyere brannrisiko blir prioritert. Derfor vil noen boliger få tilsyn ofte, og andre får tilsyn sjeldnere. Under tilsynet blir fyringsanlegget i boligen vurdert, og om det er behov for feiing. 

Her får du mer informasjon om faktura og gebyrer.

Noen endringer i gebyrene i 2023:

 • Vannavgiften er økt med 29 prosent
 • Avløpsavgiften er økt med 47 prosent
 • Renovasjonsavgiften er i gjennomsnitt økt med cirka 6,8 prosent

Her kan du se alle prisene i 2023 

Hva skjer hvis du ikke betaler?

Randaberg kommune sender purring og inkassovarsel når faktura ikke er betalt ved forfall. Det blir lagt til purregebyr. Hvis purringen ikke blir betalt innen den nye betalingsfristen, blir fakturaene sendt til inkassoselskap for videre oppfølging. Det vil da påløpe ekstra kostnader.

Kommunen har avtale med inkassoselskapet Fair. Etter at kunden har mottatt brev fra Fair, skal alle henvendelser gå til inkassoselskapet - ikke til Randaberg kommune.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?