Betalingssatser og fakturering

Innhold

  eFaktura

  Logo eFaktura

  Randaberg kommune tilbyr innbyggerne å betale regninger med eFaktura. Benytt tilsendt faktura og opprett eFaktura i nettbanken. Fakturaen registreres med en eFaktura-referanse som består av 4 siffer. Denne står på fakturaen. Du kan selv endre beløp og forfallsdato før du godkjenner betalingen. I nettbanken har du full kontroll over betalte og ubetalte regninger – uansett hvor i verden du befinner deg.

  Logo Avtalegiro

  Randaberg kommune tilbyr også avtalegiro. Faktura trekkes automatisk på forfallsdato, så lenge det er dekning på konto, og beløpsgrensen er høy nok. Fakturagrunnlaget vises ikke i nettbanken, men faktura kan bli tilsendt.

  Avtalegiro og eFaktura
  Du kan kombinere eFaktura og avtalegiro for betaling av regninger. Regningen betales automatisk på forfallsdato og fakturadetaljene sendes til nettbanken din som eFaktura.

  Kommunale eiendomsavgifter
  Faktura for vann, avløp, feiing, renovasjon og eiendomsskatt faktureres to eller fire ganger i året. Du har mulighet til å kontakte kommunen og få faktura fire ganger i året. (Gjelder ikke målt forbruk vann og avløp). Du kan sende melding om dette via vår hjemmeside: kontaktskjema (office.com), eller ta kontakt med servicetorget. Husk å oppgi eiendomsadresse og gjerne gårds- og bruksnummer.

  På nettløsningen MinEiendom (Min side og Mine eiendommer) kan eiendomseiere få digital tilgang til informasjon om sin eiendom, kommunale tjenester og faktura tilknyttet eiendommen. Her kan du blant annet be om å få faktura på kommunale eiendomsavgifter to eller fire ganger i året.

  Faktura for målt forbruk av vann og avløp faktureres på slutten av året med forfall i desember.

  Ved spørsmål om faktura kan en sende en henvendelse om dette til Økonomiavdelingen via vår hjemmeside: kontaktskjema (office.com) eller ta kontakt med servicetorget.

  Barnehage
  Det faktureres for gjeldende måned. August måned er betalingsfri.

  Skolefritidsordningen (SFO)
  Faktureres hver måned unntatt juli.

  Randaberg kulturskole
  Faktureres to ganger i året, høstsemester og vårsemester, med forfall i oktober og februar. En forplikter seg til hele skoleåret ved påmelding.

  Faste helse- og omsorgstjenester (mat, korttidsopphold, helsetjenester, trygghetsalarmer...)
  Faktureres hver måned etterskuddsvis, med forfall 20. i hver måned.

  Betaling for opphold sykehjem (vederlag)
  Faktureres hver måned etterskuddsvis, med forfall 20. i hver måned. Ved ny ligning etterberegnes forrige år, samt eventuelt ved død sluttberegnes forrige år. Hvis en ved dødsfall vil ha sluttberegning samme år må pårørende be om forhåndsligning og sende oss denne.

  Husleie
  Faktureres etterskuddsvis med forfall 1. måneden etter.

  Andre fakturaer
  Innbyggerne og andre faktureres også for tjenester som ikke er faste, slik som tilknytningsavgifter, behandlingsgebyr (byggesak/regulering/m.m.), leie av lokaler osv.

  Om KID-nummer

  KID-nummer vil av og til inneholde bindestrek (-) som siste siffer (kontrollsiffer). Bindestreken skal tas med i KID-nummeret når du registrerer det, for at det skal bli godkjent.

  Alle fakturaer til Randaberg kommune skal sendes elektronisk i formatet EHF (elektronisk handelsformat). 

  Randaberg kommune går over til kun mottak av elektronisk faktura
  Fra 1. januar 2021 vil Randaberg kommune kun motta EHF-fakturaer. Dette betyr at leverandører til Randaberg kommune må bruke elektronisk fakturering, og dermed sende fakturaer og kreditnotaer til vårt organisasjonsnummer i fakturaformatet EHF.

  Slutt med papir og e-post
  Faktura sendt på papir eller per e-post blir ikke betalt. I stedet vil disse fakturaene bli returnert og betalt når det mottas som EHF-fakturaer.

  Hvordan sende elektroniske fakturaer?
  Dersom leverandørene ikke har eget fakturasystem som kan produsere elektronisk faktura direkte, kan dere benytte dere av nettsiden anskaffelser.no. Her finner dere oversikt over fakturasystemer og enkle fakturaportaler som kan levere elektronisk handelsformat (EHF), for eksempel din bankforbindelse.

  Elektronisk fakturaadresse for EHF-faktura til Randaberg kommune:
  934 945 514.

  Merking av EHF-faktura til Randaberg kommune:
  I fakturaens referansefelt må det – uten unntak – stå en firesifret kode. For eksempel 9999. Dersom du ikke har denne koden, må du kontakte den som har gjort bestillingen fra Randaberg kommune for å få denne koden. Faktura uten denne koden vil bli avvist.

  Har du spørsmål?
  Dersom du er usikker på hvilken referanse som gjelder, kontakt bestiller. Ved ytterligere spørsmål, ta kontakt på e-post: fakturamottak@randaberg.kommune.no.

  Randaberg kommune sender purring og inkassovarsel når faktura ikke er betalt ved forfall. Det blir lagt til purregebyr. Hvis purringen ikke blir betalt innen den nye betalingsfristen, blir fakturaene sendt til inkassoselskap for videre oppfølging. Det vil da påløpe ekstra kostnader.

  Kommunen har avtale med inkassoselskapet Fair. Etter at kunden har mottatt brev fra Fair, skal alle henvendelser gå til Fair - ikke til Randaberg kommune.

  Kontaktinformasjon til Fair

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?