Fritidstilbud for barn og ungdom

Innhold

  Sommer i Randaberg 2023

  På denne siden finner du informasjon om ferieaktiviteter for barn og unge i sommer.

  U59

  U59 er et gratis og rusfritt ungdomstilbud i Randaberg for elever i 8. klasse og oppover. U59 holder til i første etasje i Landsbyhuset 59°N (derav navnet) ved torget i Randaberg sentrum. Her styrer ungdommen selv musikken, spiller bordfotball og sosialiserer seg med andre ungdommer fra hele kommunen. Det er alltid to ledere på jobb, hver kveld.

  U59 holder åpent fredager kl. 19.00-22.30. U59 følger skoleruta.

  Du finner U59 på Facebook. Her finner du også mer informasjon om arrangementer som kommer.

  Låftet

  Som en del av prosjektet "Krafttak for ungdom" åpnet Låftet på Frivillighetens hus onsdag 8. februar 2023. Dette er et tilbud for barn og ungdom fra 8. klasse som trenger et sted å være og henge. Her kan de holde på med ulike aktiviteter.

  På Låftet har de blant annet minibiljard, fussballbord, gitar, tegnesaker, gitar, Nintendo og brettspill.

  • Låftet holder åpent onsdager fra kl. 14.00 til 19.00
  • Fra 8. til 10. klasse 

  Motorsenteret

  Motorsenteret i Myrå har tilbud om trialkjøring for barn og unge i alderen fra 10 til 15-16 år. 

  Musikkbingen

  Musikkbingen er et tilbud til alle som ønsker å spille musikk og som trenger et sted å øve.

  Småjobbsentralen 

  Småjobbsentralen Randaberg formidler småjobber til ungdom i alderen 13-17 år og holder til i Landsbyhuset i sentrum.

  Folkehallene

  Folkehallene er et interkommunalt samarbeid som eies av kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

  Folkehallene består av fem aktivitetsanlegg: Vår Energi Arena Sørmarka, Vår Energi Arena Sandneshallen, Vår Energi Arena Sola, Vår Energi Arena Forus og Vår Energi Arena Randaberg - til glede for regionens innbyggere.

  I hallene er det mange ulike aktiviteter. Sjekk ut nettsiden deres for mer informasjon.

  Sjekk ut Sommer i folkehallene, gratis aktiviteter for barn (fra 24. juni til 14. august).

  Rookie er et nytt initiativ fra Folkehallene som bygger på erfaringene fra sommertilbudet vårt, Sommer i Folkehallene. Rookie er for deg som går i 5.–10. klasse.

  Rookie er bygget opp rundt de samme prinsippene som Sommer i Folkehallene: Gratis, stor variasjon i aktiviteter og mange åpne tilbud som ikke krever planlegging eller påmelding.

  Aktivitetene i Rookie publiseres i egen kalender.

  UKM - Ung kultur møtes

  Noen deltar på UKM for å vise frem noe de brenner for, noen prøver noe helt nytt og andre er med sånn at alle får vist sin beste side. Sammen skaper vi noe nytt, inspirerer og lærer av hverandre og har det gøy. Musikal, slam-poesi, lysteknikk, foto, hiphop, eller? Du bestemmer.

  UKM handler ikke om å konkurrere. UKM handler om å ha det gøy, sånn på ordentlig. Det handler om å være sammen med andre og jobbe mot samme mål: nemlig å skape noe sammen. Du kan lese mer om UKM her.

  Randaberg kulturskole

  Les mer om kulturskolen på deres egne hjemmeside.

  Knutepunktfunksjon - inkludering av barn og unge i lavinntektsfamilier

  Kommuner som får midler gjennom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets Nasjonale tilskuddsordning for å inkludere barn og unge i lavinntektsfamilier, skal ha en knutepunktfunksjon.

  I Randaberg kommune er denne funksjonen lagt til avdeling Fritid.

  Avdeling Fritid har tett samarbeid med frivillig sektor, og har god oversikt over kultur- og fritidstilbudet i kommunen.

  Lag og foreningsregisteret i Randaberg

  I Randaberg har vi godt samarbeid på tvers, og det er mange både i kommunens tjenesteapparat og i frivillig sektor som arbeider for at barn og unge skal få like muligheter, og for at alle barn skal få delta i minst en fritidsaktivitet uavhengig av foreldres økonomi.

  Ta kontakt med oss, dersom du:

  • Har spørsmål om Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
  • Vil vite mer om hvilke kultur – og fritidsaktiviteter vi har i kommunen
  • Ønsker en prat om hvilke muligheter vi har for støtte til deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge

  Kontaktperson: avdelingsleder Fritid, Ingunn Moa
  Telefon: 90 69 99 83
  E-post: Ingunn.moa@randaberg.kommune.no
  Sikker sending: eDialog

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?