Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. I skolehelsetjenesten kan du få hjelp av helsesykepleier og noen ganger også skolelege, fysioterapeut og psykolog. De som jobber der har taushetsplikt.

Innhold

  Et tilbud for barn og ungdom mellom 5 og 20 år

  Hos helsesykepleier kan du spørre og snakke om det du lurer på. Du kan også ta kontakt hvis du har en venn som trenger hjelp eller veiledning.

  Skolehelsetjenesten tilbyr også:

  • Skolestartundersøkelse (i 1. trinn på barneskolen)
  • Undervisning i grupper og klasser om blant annet fysisk, psykisk og seksuell helse
  • Helsesamtale i 8. trinn
  • Veiing og måling
  • Vaksinering
  • Drop-in

  Bestill helsesykepleier her

  Om å bestille time

  Du trenger ikke bestille time eller ha en avtale for å snakke med helsesykepleier eller andre i skolehelsetjenesten, og det er bare å møte opp (såkalt drop-in). Du trenger heller ikke tillatelse fra foreldrene dine for å prate med helsesykepleier på skolen. Hos helsesykepleier kan du spørre og snakke om det du lurer på, og ofte hjelper det å prate med en trygg fagperson.

  Hva gjør skolehelsetjenesten?
  • Skolehelsetjenestens skal bidra til god helse blant barn og ungdom, slik at de opplever mestring, trivsel og struktur i skolehverdagen.
  • Gjennom møter med barn, ungdom og foreldre skal skolehelsetjenesten gi råd og veiledning for å fremme barn- og ungdoms psykisk- og fysiske helse, og for å forebygge sykdom og skader. Det innebærer også at helsesykepleier vil snakke med alle om vold, omsorgssvikt og rusmiddelbruk.

  Informasjon om tilbudet
  Helsesykepleier på skolen vil kunne delta på foreldremøter og i undervisning for å informere om hvor skolehelsetjenesten er, åpningstider og hva skolehelsetjenesten kan tilby.

  Du kan få råd og veiledning om blant annet...
  • kropp og helse
  • pubertet
  • kjærlighet
  • legning
  • kjønnsidentitet
  • vennskap
  • problemer med venner eller familie
  • vanskelige tanker
  • følelser, og
  • bekymringer

  Noen ganger trenger du mer hjelp. Da kan skolehelsetjenesten sette deg i kontakt med for eksempel fastlege, tannlege, fysioterapeut eller psykolog.

  Helsepersonell har taushetsplikt

  Ansatte i skolehelsetjenesten har en streng taushetsplikt. Det betyr at de som hovedregel ikke har lov til å fortelle videre det dere snakker om. Hvis du har snakket med helsepersonell (som helsesykepleier eller skolelege), kan de ikke fortelle hvorfor du har vært der eller hva dere har snakket om.

  Program for skolehelsetjenesten

  Program for skolehelsetjenesten i grunnskolen:

  1. klasse:

  • Skolestartundersøkelser: Helsesamtale med elev og foreldre/foresatte, hørselskontroll, måling av høyde/vekt og ev. synskontroll
  • Legeundersøkelse

  2. klasse:

  • Undervisning psykologisk førstehjelp
  • Vaksinasjon - polio/kikhoste/difteri/stivkrampe

  3. klasse:

  • Helsesamtale med elev og foreldre, måling av høyde/vekt oppfølging ved behov
  • Undervisning ift. vold og overgrep

  5. klasse:

  • Pubertetssamtaler i jente-/guttegrupper
  • Gruppetilbud for barn som bor i to hjem (opplevd samlivsbrudd mellom foreldre)

  6. klasse:

  • Vaksinasjon - Meslinger/Kusma/Røde hunder (MMR)
  • Besøk i klassen av NOK (Tidligere SMISO- Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep)

  7. klasse:

  • Vaksinasjon - Humant Papilloma Virus (HPV) i to doser – tilbud til alle elevene

  8. klasse:

  • Helsesamtale med elev, måling av høyde/vekt, oppfølging ved behov

  9. klasse:

  • Samtale i jente-/guttegrupper på helsestasjonen– psykisk helse ved helsesykepleier / Helsestasjon for ungdom
  • Helseopplysning/undervisning: Seksualitet og prevensjon ved helsesykepleier / Helsestasjon for ungdom

  10. klasse:

  • Vaksinasjon – polio/kikhoste/difteri/stivkrampe

  Individuell oppfølging ved behov. Med forbehold om endringer.

  Når du er 12 år

  Hvis du er under 12 år, må helsepersonell i de fleste tilfeller fortelle foreldrene dine om at du har vært hos skolehelsetjenesten og hva dere har snakket om.

  Hvis du er over 12 år, kan du be om at foreldrene dine ikke skal kontaktes. Det er likevel helsepersonellet som skal bestemme i disse tilfellene.

  Når du er 16 år

  Er du over 16 år, blir ikke opplysninger om deg delt med foreldrene dine uten at du har sagt ja til det. Å gi en slik tillatelse kalles å gi samtykke.

  Noen ganger vil helsepersonellet kunne gi opplysninger til foreldrene dine også når du er over 16 år, hvis informasjonen er nødvendig for at foreldrene dine skal kunne oppfylle foreldreansvaret sitt. I slike tilfeller skal du få informasjon om at helsepersonellet kontakter foreldrene dine.

  Noen ganger må helsepersonell gi opplysninger om deg videre, for eksempel til politiet eller til barnevernet, hvis det er fare for at du kan skade deg selv eller andre, eller hvis det er tydelig at du ikke har det bra hjemme.

  Helsestasjon for ungdom

  Dersom du ikke har mulighet til å oppsøke skolehelsetjenesten, kan ungdom mellom 12 og 20 år (noen har tilbud opp til 24 år) få hjelp på helsestasjon for ungdom (HFU).

  Foreldre kan be om hjelp fra skolehelsetjenesten

  Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen og er et bindeledd mellom elevene, skolen og andre helsetjenester som for eksempel fastlege, kommunens psykiske helsetjenester, tannhelsetjeneste og NAV, og kan henvise eleven videre ved behov.

  Ved ulike helseutfordringer som kommer i veien for læring, kan foreldre involvere skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten kan ved behov og i samarbeid med skolen sørge for ekstra tilrettelegging og tettere oppfølging. Dette kan være spesielt aktuelt i for eksempel mobbesaker eller utfordringer i hjemmet.

  Skolehelsetjeneste-journalen

  Alle barn har en journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

  Journalen inneholder helseopplysninger, vaksinasjonsstatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, brev og epikriser. Den følger barnet fra nyfødtalder til og med 10. trinn. Opplysningene skal bidra til en faglig forsvarlig oppfølging (jf. forskrift om pasientjournal).

  Skolehelsetjeneste-journalen består av...

  ...en papirjournal og en elektronisk journal. Etter 10. trinn lukkes den elektroniske journalen, og papirjournalen sendes til fjernarkivet.

  Dersom dere flytter i løpet av ungdomsskolen, sender vi journalen til skolehelsetjenesten ved den nye skolen.

  Innsynsrett

  • Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet.
  • Når ungdommen er mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.
  • Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år (jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-4).

  Eksterne lenker

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?