PP-tjenesten for Randaberg og Kvitsøy

Pedagogisk psykologisk tjeneste.

Innhold

  Kontaktinformasjon

  Besøksadresse: Torvmyrveien 24, 4070 Randaberg
  Telefon: 45 87 73 09 (mandag-torsdag)

  Kontakt oss via sikker digital post: eDialog 

  Ansatte

  Beskrivelse

  PP-tjenesten skal hjelpe barnehagene og skolene med kompetanse- og organisasjonsutvikling, og gjøre sakkyndige vurderinger av barn og elevers særlige behov.

  PP-tjenesten er også sakkyndig instans ved vurdering av voksnes rett til spesialundervisning. Dette gjelder voksne som har rett til grunnskoleopplæring.

  I tillegg arbeider PPT sammen med barnehager og skoler i forhold til enkelte barn, selv når det ikke er behov for sakkyndig vurdering.

  Randaberg PPT tilbyr også logopedtjenester for barn og voksne.

  Det gis til en viss grad direkte tilbud og trening til barnet, men ofte blir hjelpen indirekte i form av veiledning til viktige personer rundt barnet, slik som foreldre, pedagoger, lærere og assistenter.

  Mer informasjon om PP-tjenesten finner du her:

  Henvisning

  Elever over 15 år, foreldre, barnehager, skoler og andre tverrfaglige tjenester kan ta kontakt med PP-tjenesten for råd og veiledning. Det er mulig å drøfte bekymringer med PP-tjenesten anonymt før en eventuell henvisning.

  Det er vanligvis barnehagen eller skolen som sender henvisning til PP-tjenesten. Foreldrene eller eleven må samtykke i henvisningen, og barnet eller eleven skal bli hørt.

  Er du over 15 år kan du kontakte PPT uten samtykke/tillatelse fra foresatte.

  Alle tjenester fra PPT er gratis.

  Lover

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?