Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre Tverrfaglig innsats (BTI) er en modell for å bli bedre til å ivareta barn, unge og deres foreldre/foresatte. Handlingsveileder med ulike verktøy og veiledninger, samt en elektronisk stafettlogg skal bidra til rett hjelp til rett tid på rett sted.

Innhold

  Handlingsveilederen

  Figur: Handlingsveilederen:

  Hvorfor BTI?

  Bedre Tverrfaglig innsats (BTI) skal øke bevisstheten hos de ansatte i Randaberg kommune som jobber med barn og unge. Noen av disse barna eller ungdommene har behov for ekstra oppmerksomhet og støtte, i korte eller lengre perioder av livet. BTI skal sikre en tidlig innsats og med ansvar for disse barna. Modellen består av rutiner og prosedyrer, samt ulike verktøy.

  Det er viktig at ansatte handler raskt, i samarbeid med den det gjelder og deres foreldre/foresatte. Dette gjelder blant annet i barnehager, skoler, PPT, helsestasjonen og barnevern. Der det er behov for innsats fra flere instanser skal dette koordineres godt.

  I Randaberg kommune skal disse rutinene og prosedyrene være felles for barnehager, skoler og andre instanser. På denne måten blir det oversiktlig og trygt for de ansatte, men også for barn, unge og deres foreldre/pårørende.

  Målgruppen

  Målgruppen for BTI- modellen er barn og unge som har behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengre perioder av livet sitt. Modellen omfatter alle ansatte i Randaberg kommune som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt med barn og unge som har behov for ekstra støtte og oppmerksomhet. Barnehager, skoler, helsestasjonen og andre kan bidra til en avgjørende forskjell til disse barna og ungdommene.

  Om BTI?

  Gjennom Bedre Tverrfaglig Innsats lager vi rammer for en tidlig innsats og god innsats for å sikre tidlig identifisering og forebygge at utfordringer som barn og unge har, vokser seg større.

  Foreldre/foresatte skal involveres i en tidlig fase.

  BTI-modellen inneholder

  • Elektronisk stafettlogg der alle tiltak beskrives, blir gitt ansvar og evalueres.
  • Oversikt over ulike tiltak/tilbud for barn og unge i Randaberg.
  • Verktøy og veileder.
  • Beskrivelser av nivåer i arbeidet.
  • Beskrivelse av rollen som stafettholder.

  BTI-modellen skal benyttes av fagpersoner som jobber med barn og unge, samt deres foreldre i Randaberg kommune.

  Gjennom rollen som stafettholder, og bruk av elektronisk verktøy for samhandling (stafettlogg), ønsker man å:

  • sikre tidlig og god samhandling med foreldre og/eller ungdommen,
  • kalle inn til samarbeidsmøter ved behov, og
  • sette i gang tiltak.

  Foreldre/foresatte og ungdom kan også be om at det opprettes en stafettholder og en stafettlogg, dersom de ønsker at det jobbes systematisk med deres situasjon.

  Informasjon til foreldre/foresatte

  Voksne kan være en avgjørende forskjell for barn og unge som har ekstra behov for hjelp og støtte.

  Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) skal øke bevisstheten hos de ansatte i Randaberg kommune som jobber med barn og unge. Noen av disse barna eller ungdommene har behov for ekstra oppmerksomhet og støtte, i korte eller lengre perioder av livet. BTI skal sikre tidlig innsats for disse barna.

  Modellen består av rutiner og prosedyrer, samt ulike verktøy.

  Det er viktig at ansatte handler raskt, i samarbeid med den det gjelder og deres foreldre/foresatte. Dette gjelder blant annet i barnehager, skoler, PPT, helsestasjonen, barnevern osv. Der det er behov for innsats fra flere instanser, skal det koordineres godt.

  I Randaberg kommune skal disse rutinene og prosedyrene være felles for barnehager, skoler og andre instanser. På denne måten blir det oversiktlig og trygt for de ansatte, men også for barn, unge og deres foreldre/pårørende.

  • Nivå 0: Her involveres ansatte i barnehage og skole, samt foreldre. Medarbeiderne kan hente råd og veiledning hos hverandre.
  • Nivå 1: Her involveres barnehagens eller skolens TPO-team. Ledelsen er nå informert om saken. Foreldre skal være informert.
  • Nivå 2: Her involveres en eller flere hjelpetjenester, som for eksempel PPT. Foreldrene må samtykke til dette.
  • Nivå 3: Her er det behov for et bredt samarbeid med ulike instanser. Når for eksempel barnevernet eller andre sentrale hjelpetjenester er involvert. Foreldrene må samtykke til dette samarbeidet. 

  Stafettlogg

  God informasjonsflyt, dokumentasjon og samordning vektlegges. En elektronisk logg som benyttes for å strukturere saksgangen når en bekymring har oppstått. 

  Samhandlingsmodell

  Les mer

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?