Du er her: Hjem / BTI

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Innhold

  Kontakt 

  Prosjektleder: Bente Monica Reilstad
  Telefon: 51 41 41 00
  E-post: bente.monica.reilstad@randaberg.kommune.no

  Hjemmeside: Handlingsveileder BTI

  Hvorfor BTI?

  Forskning og erfaring viser at mange barn og unge med ulike vansker:

  • ikke fanges opp tidlig nok,
  • ikke får den hjelpen de har behov for og/eller
  • rammes av for dårlig samhandling mellom tjenestene  - som igjen bidrar til brudd i oppfølgingen.

  Hva er BTI?

  TIDLIG INNSATS,  som handler om å oppdage og følge opp med innsats i tidlig alder, og å oppdage bekymring tidlig i et risikoforløp. Det kan være forhold i hjemmet, egenskaper ved barnet/ungdommen/familien eller miljøet i barnehagen/skolen eller fritiden, som skaper utfordringer. Hjemmet, helsestasjonen, barnehagen og skolen har derfor en sentral plass i å oppdage og følge opp.

  SAMORDNING AV TJENESTENE, som handler om å skape et helhetlig og sammenhengende system, mellom kommunens ulike tjenester og brukeren. Strukturen i BTI skal legge til rette for at det blir sammenheng i og mellom tjenestene og brukeren, uten at det blir brudd i oppfølgingen.

  BRUKERMEDVIRKNING, som handler om at de kommunale tjenestene legger til rette for at gravide, barn, unge og deres foreldre involveres i samarbeidet så tidlig som mulig. Det skal legges til rette for at foreldre og brukere enkelt kan komme i kontakt med aktuelle virksomheter/tjenester, ved bekymring for egne eller andres barn. Kommunens tjenester skal være oversiktlige og forutsigbare.

  Viktige tiltak som vi skal utvikle

  1. En samhandlingsmodell på 4 nivåer.
  2. Handlingsveileder = nærmere beskrivelse av prosedyrer innenfor hvert enkelt nivå i samhandlingsmodellen.
  3. Digital plattform (stafettlogg) = verktøy for å koordinere et forløp, der en tjeneste (stafettholderen) er ansvarlig for at den tverrfaglige samhandlingen blir dokumentert i stafettloggen - og som knytter brukeren, innsatsene, tjenestene og nivåene sammen.
  4. Øke ansattes kompetanse om metodikk, veiledere, nye samarbeidsformer, og i tillegg oppdatere det faglige innhold i arbeidet med tidlig innsats, samordning og medvirkning.
  5. Utvikle verktøy som de ansatte kan bruke i det daglige arbeidet, blant annet skjema for observasjon, kartlegging, samtale og samtykke.

  BTI-figur

  Tidsplan

  Høsten 2018 og våren 2019:

  • Gjennomført kartlegging, utarbeidet handlingsveileder.
  • Forankre.
  • Informasjon til alle som jobber med barn og unge.

  Høsten 2019:

  • Pilotering av handlingsveileder.
  • Prøve ut og justere.

  Våren 2020:

  • Implementere verktøyene i hele organisasjonen.

  Brosjyre

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?