Radon – måling og tiltak

Innhold

  Beskrivelse

  Radon er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbryting av grunnstoffet radium. Høye konsentrasjoner av radon innendørs kan være en medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for gassen og av hvor høyt radonnivået er.

  I skoler, barnehager og utleieboliger som omfattes av forskrift om strålevern og bruk av stråling, stilles det krav til radonnivåene. For andre bygninger anbefaler Helsedirektoratet så lave radonnivåer som praktisk mulig.

  Radongass kan komme inn i bygninger gjennom utettheter i kjellergulv, grunnmur, rundt rørgjennomføringer og sluk osv.

  Hvordan bestille?
  For å måle radon i privatboliger, kan man kontakte en leverandør som er medlem i Norsk Radonforening.
  Randaberg kommune har inngått en avtale med firmaet Radonor AS for måling av radon i private hjem.

  Bestill radonpakke her

  Målgruppe

  • Huseiere
  • Husbyggere

  Pris

  Priser på radonmåling og eventuelle tiltak bestemmes av leverandør.

  Lover

  Veiledning

  Måling i boliger:
  Radon måles i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april, og skal foregå over et tidsrom på minst to måneder. Det skal måles i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel dagligstue og soverom. Har boligen flere etasjer måler du minst i et oppholdsrom i hver etasje. Leiligheter i boligblokker som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke å måles.

  Ta kontakt med et firma som selger radonmålinger. Selve utplasseringen av måleutstyret kan du gjøre selv; følg veiledningen som skal følge med utstyret. Du kan måle radon enten med sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat, fremgangsmåten er den samme.

  Målingene skal følge Helsedirektoratets måleprosedyre for radon i boliger, og firmaet du kjøper målingen av bør svare "ja" på følgende kontrollspørsmål:

  • Tilbyr dere radonmålinger som følger Helsedirektoratets måleprosedyre for radon i boliger?
  • Tilbyr dere langtidsmålinger over minst to måneder?
  • Følger det med veiledning for hvordan måleutstyret skal plasseres i huset
  • Selger dere radonmålere eller måletjenester som er kalibrerte?
  • Benytter dere et akkreditert målelaboratorium eller kan dere dokumentere at måleutstyret deltar med godkjente resultater i internasjonale sammenligningsmålinger?
  • Vil jeg motta en målerapport etter avsluttet måling?

  Tiltak for nybygg:
  Radon-membran kan legges under bygget. Konferer med leverandør før du starter på grunnmuren.

  Tiltak for eksisterende bygg:
  Radon-membran kan også brukes innendørs for å tette mot grunn. Dette kan være vanskelig da det ikke er lett å komme til under delevegger og andre konstruksjoner. Det må påregnes lekkasjer.

  Det kan ventileres i boligen med forskjellige typer ventilasjon. Det kan også ventileres i grunnen under huset med radon-brønn som fjerner gassen før den kommer opp i bygget.