Leirskoleopphold

Innhold

  Beskrivelse

  De fleste grunnskoler har et leirskoleopphold som en del av undervisningen. Da reiser klassen sammen med læreren til et overnattingssted som driver leirskole. Undervisningen foregår for det meste utendørs og oppholdet varer i flere dager.

  Leirskolen har egne lærere og et fast opplegg som tar utgangspunkt i naturforholdene på stedet, enten det er fjell-, kyst- eller skogsterreng. Du og klassen din lærer om naturen, løser praktiske oppgaver og får nye ferdigheter. På leirskolen kan du lære om bl.a. førstehjelp, naturvern, kart og kompass, geologi, flora, fauna, værtegn og fjellvett- eller sjøvettregler. Målet med leirskoleoppholdet er å styrke samholdet i klassen og gi gode opplevelser.

  Målgruppe

  Elever i grunnskolen.

  Pris

  Leirskoleoppholdet er gratis for elevene.

  Lover

  Fag- og timefordelingen for grunnskolen gir noen fleksible timer som kommunen kan velge innholdet i. De fleste kommuner har valgt å tilby leirskoleopphold i disse timene, men skolen har ikke plikt til å tilby dette.

  Opplæringsloven § 2-3 (Innhold og vurdering i grunnskoleopplæringen)

  Opplæringsloven § 2-15 (Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring)

  Opplæringsloven § 10-3 (Personell ved leirskoler)

  Forskrift til opplæringsloven kap. 8 (Ulykkesforsikring for elever)

  Veiledning

  Et leirskoleopphold bør være nøye planlagt slik at elevene er godt forberedt. Leirskolen sender gjerne ut liste med hva du må ha med deg av klær og utstyr.

  Er du engstelig for å sove borte, blir lett kvalm på buss eller gruer deg for noe ved leirskoleoppholdet? Bruker du medisiner eller har behov for tilrettelegging? Snakk med læreren din, helsesøster eller sosiallærer ved skolen. Læreren og leirskolen kan være litt ekstra oppmerksomme på deg og hjelpe deg til å få en positiv opplevelse av oppholdet.

  Rett til gratis grunnskoleopplæring (Rundskriv fra Kunnskapsdepartementet)

  Alle elever i grunnskolen er dekket av kommunens ulykkesforsikring som også gjelder for leirskoleoppholdet og transporten til og fra.