Du er her: Hjem / Om kommunen / Administrasjonen

Administrasjonen

Randaberg kommune har 9 tjenesteområder. Ledergruppen består av kommunedirektøren og sjefer for de ulike tjenesteområdene, totalt 10 personer.

Innhold

  Kommunedirektør

  Kommunedirektør, Magne Fjell 

  Telefon: 91 55 65 45 
  E-post: magne.fjell@randaberg.kommune.no 
  Besøksadresse: Kommunehuset, Randabergveien 370, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Oppgaver og ansvar:
  Kommunedirektøren er ansvarlig for utredninger og saker som legges frem for de folkevalgte, og skal påse at vedtak blir iverksatt.

  Kommuneloven gir kommunedirektøren ansvar for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser.

  Delegeringsrundskriv fra kommunedirektøren (PDF)

   

  Kommunikasjon og demokrati

  Kommunalsjef Kommunikasjon og demokrati, Tone M. Haugen
  Telefon: 51 41 41 00
  Mobil: 982 13 579
  E-post: tone.m.haugen@randaberg.kommune.no
  Besøksadresse: Kommunehuset, Randabergveien 370, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Tjenesteområdet består av:

  • Kommunikasjon
  • IKT
  • Servicetorg
  • Post/arkiv
  • Politisk sekretariat

  Økonomi

  Kommunalsjef Økonomi, Lars Helge Lassa Vedøy
  Telefon: 51 41 41 00
  Mobil: 997 03 399
  E-post: lahvedoy@randaberg.kommune.no
  Besøksadresse: Kommunehuset, Randabergveien 370, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Tjenesteområdet består av:

  • Regnskap
  • Kontroll 

   

  Personal og organisasjon

  Kommunalsjef Personal- og organisasjon, Aina Helen Frankrig
  Telefon: 51 41 41 00
  Mobil:  908 15 581
  E-post: aina.frankrig@randaberg.kommune.no
  Besøksadresse: Kommunehuset, Randabergveien 370, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Tjenesteområdet består av:

  • Personal
  • Lønn

  NAV Randaberg

  Kommunalsjef Nav, Kel Tighe
  Telefon: 51 41 41 00
  Mobil: 469 07 644
  E-post: kel.tighe@randaberg.kommune.no
  Besøksadresse: Kommunehuset, Randabergveien 370, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Tjenesteområdet består av:

  • Jobb og introteam
  • Jobb og veiledningssenter
  • Jobb og avklaringsenhet
  • Gjeldsrådgivning

  Kel Tighe, NAV-sjef

  Kultur

  Kommunalsjef Kultur, Anders Jaarvik
  Telefon: 51 41 41 00
  Mobil: 928 19 521
  E-post: anders.jaarvik@randaberg.kommune.no
  Besøksadresse: Landsbyhuset, Randabergveien 378, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Tjenesteområdet består av:

  • Fritid
  • Idrett
  • Randaberg folkebibliotek
  • Randaberg kulturskole
  • Varen kulturscene
  • Vistnestunet
  • Tungenes fyr

  Oppvekst

  Kommunalsjef Oppvekst, Petter Andreas Hagen
  Telefon: 51 41 41 00
  Mobil:
  E-post: petter.hagen@randaberg.kommune.no
  Besøksadresse: Randaberg Arena, Torvmyrveien 26, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Tjenesteområdet består av:

  • Barnehagene
  • Barneverntjenesten i Randaberg og Kvitsøy
  • Skolene
  • Skolefritidsordningen (SFO)
  • Randaberg Interkommunale PPT
  • Voksenopplæringen
  • Tverrfaglig team (TvT)

   

  Tekniske tjenester

  Fung. kommunalsjef Tekniske tjenester, Magne Fjell
  Telefon: 51 41 41 00
  Mobil: 91 55 65 45
  E-post: magne.fjell@randaberg.kommune.no
  Besøksadresse: Kommunehuset, Randabergveien 370, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Tjenesteområdet består av:

  • Teknisk drift
  • Vei
  • Vann
  • Park
  • Renovasjon
  • Kommunale bygg og eiendom

  Miljø og samfunnsutvikling

  Kommunalsjef Miljø og samfunnsutvikling, Tonje Kvammen Doolan
  Telefon: 51 41 41 00
  Mobil: 415 84 145
  E-post: tonje.doolan@randaberg.kommune.no
  Besøksadresse: Kommunehuset, Randabergveien 370, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Tjenesteområdet består av:

  • Arealplan
  • Byggesak
  • Geodata
  • Landbruk
  • Beredskap
  • Folkehelse
  • Universell utforming

  Tonje Kvammen Doolan, plan- og miljøsjef

  Helse og velferd

  Kommunalsjef Helse og velferd, Elisabeth Sortland Sande
  Telefon: 51 41 41 00 / 952 44 039
  E-post: elisabeth.sortland.sande@randaberg.kommune.no

  Besøksadresse: Randaberg Arena, Torvmyrveien 26, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Tjenesteområdet består av:

  • Tjenestekontoret- og koordineringskontoret
  • Fagstab
  • Bolig- og avlastningstjenesten
  • Heldøgntjenester
  • Hjemmetjenester

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?