Vannmåler

Her kan du lese om vannmåler, installasjon og avlesning av vannmålere.

Innhold

  Vannmåler

  • I private boliger er det valgfritt å ha vannmåler.
  • Alle næringsbygg skal ha vannmåler.
  • Har du en bolig og er få i husholdningen kan det fort lønne seg å ha vannmåler.
  • Hvis du har vannmåler, betaler du for vannet du bruker.
  • Hvis du ikke har vannmåler, betaler du for vann ut fra bruksareal (m2) på boligen din.
  • Randaberg starter vannmåleroppgjør i oktober/november med utsendelse av SMS varsel, og/eller avlesningskort, med forespørsel om å lese av stand på vannmåler.
  • Oppgjør på forbruk for inneværende år på vann og avløp faktureres i desember samme år.

  Installering av vannmåler

  Som innbygger tar du kontakt med et godkjent rørleggerfirma og får tilbud om installering som du selv må bekoste.

  Rørlegger kontakter teknisk drift for å avtale henting av vannmåler på lageret i Vistestølen 3. Teknisk drift fyller ut registreringsskjema for vannmåler sammen med rørlegger og rørlegger får utlevert vannmåler.

  Kontaktperson teknisk drift: Thomas Nesse, mobil 41551399, e-post: thomas.nesse@randaberg.kommune.no.

  Vannmåleren leies av kommunen og du betaler en årlig leiepris. Om du ikke ønsker å benytte vannmåleren lengre, skal rørlegger demontere og levere den tilbake til kommunen.


  Priser for vannmåler (leie og forbruk).

  Hvordan rapportere vannmålerstanden

  Det er mulig å rapportere vannmålerstanden på 3 måter:

  1. Via mottatt SMS.
  2. Via tilsendt avlesingskort med kode: Gå inn på nettstedet www.leseav.no.
  3. Via tilsendt avlesningskort: Som fylles ut og leveres på servicetorget i Randaberg kommune, eller sendes i posten.

  Abonnenter som ikke nås med SMS, vil motta avlesningskort i posten. 

  Slik får du registrert din avlesning via SMS

  • Å melde inn vannmålerstanden via SMS er enkelt.
  • Du skriver bare avlest tall (målerstanden). Ingenting annet enn det, og trykker send. Tall etter komma eller røde tall skal ikke tas med. 
  • Frist for å lese av vannmåleren framkommer i SMS-varselet du har mottatt.
  Les mer om SMS-varsling
  • Svar på mottatt SMS fra Randaberg kommune ved å oppgi de sorte og hvite tallene i telleverket.
  • Begynn avlesningen fra venstre. Tall bak komma eller røde tall skal ikke tas med.
  • Når du har svart på mottatt SMS med avlest målerstand, vil du motta en kvittering med målt forbruk siden forrige avlest målerstand.
  • Forbruket er oppgitt i hele kubikkmeter. Når du svarer på SMS skal du bare skrive inn målerstanden. Ingenting annet.
  • Er du registrert som mottaker av varsel for flere vannmålere, vil du motta SMS-varsel per vannmåler.
  • Pass på at du svarer med vannmålerstand for korrekt måler!
  • Sjekk vannmålernummeret i mottatt SMS mot vannmålernummeret på måleren du leser av.
  •  

   Om du ikke klarer å svare på SMS innen fristen, vil vi sende et avlesingskort til deg i posten (se mer info om dette under menypunktene om avlesningskort (se under). 
  Avlesningskort - Internettavlesning
  • Gå inn på www.leseav.no.
  • Legg inn koden (6 tegn) for å knytte registreringen til rett vannmåler.
  • Sjekk at du leser av korrekt vannmåler ved å sammenligne vannmålernummeret på mottatt avlesningskort mot nummeret på vannmåleren.
  • Skriv inn målerstand. Registrer kun de sorte og hvite tallene i telleverket. Tall etter komma eller røde tall skal ikke tas med. 
  • Dersom du har mottatt avlesningskort i år og ønsker SMS-varsel neste år, vil det være mulig å oppgi mobiltelefonnummeret.
  Avlesningskort - Svarslipp
  • Fyll inn avlest målerstand i feltet nederst på kortet. Ikke ta med tall etter komma eller røde tall.
  • Dersom du ikke har mottatt SMS-varsel om avlesning i år og ønsker dette, skriver du inn mobilnummeret på svarslippen.
  • Utfylt svarslipp leveres til kommunen enten til Servicetorget, e-post eller brev.

  Annet om registrering 

  • Registrerer du feil målerstand første gang, via SMS og/eller Internett, kan du foreta registrering på nytt med korrekt målerstand. Den siste rapporterte vannmålerstanden er gjeldende.
  • Mottar vi ikke avlesning innen fristen, vil vannforbruket bli stipulert ut ifra tidligere målerstand. 

  Hva er normalt forbruk av vann?

  En persons forbruk av vann vil kunne variere stort. Men vanlig forbruk for en voksen person per år er mellom 50 og 70 kubikk. Eller sagt på annen måte, mellom 50 000 og 70 000 liter vann.

  Noen fakta om vannforbruk
  • Vann inn = avløp ut
  • Et glass vann utgjør 0,2 liter
  • En 5 minutters dusj utgjør mellom 50–100 liter vann
  • En vask med vaskemaskin utgjør 10–30 liter vann per kg tørt tøy
  • En vask med oppvaskmaskin utgjør 18–20 liter vann per vask.
  • Vask av bilen utgjør 50–100 liter
  • Drypping fra kran utgjør 3–7 m³ per år
  • Rennende toalett utgjør 20–30 m³ per år
  • Toalett hvor sisternen henger seg opp/ikke lukker ca. 200 m³ per år
  Noen tips til hva du kan gjøre for å spare på vannet
  • Ta kjappe dusjer istedenfor å bade
  • Monter sparedusj
  • Sett på vaskemaskin og oppvaskmaskin kun når de er fulle
  • Reparer dryppende kraner
  • Installer toalett med vannsparende skylleknapp
  • Det er ikke nødvendig å la vannet renne når du pusser tennene
  • Reparer eventuell lekkasje så raskt som mulig
  • Unngå vannskade i ferien ved å stenge hovedstoppekran før du reiser

  Randaberg kommune sender ut SMS og avlesningskort om vannmåleravlesning til alle som har vannmålere. Avlesning av vannmålerstand kan enkelt sendes inn ved å svare på SMS eller leseav.no.

  Forskrift om vann- og avløpsgebyr i Randaberg kommune

  Forskrift om vann- og avløpsgebyr i Randaberg kommune.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?