Du er her: Hjem / Brann og feiing

Brann og feiing

Randaberg kommune er en del av det interkommunale selskapet, Rogaland brann og redning IKS.

Innhold

  I 2004 slo brannvesenet i Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Sola, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Stavanger og Time seg sammen. Dette ble gjort for å kunne øke beredskapen på tvers av kommunegrensene.

  Risikobasert tilsyn og feiing

  I samsvar med forskrift om brannforebygging har Rogaland brann og redning IKS lagt om til risikobasert tilsyn og feiing. 

  Risikomodell
  Dette betyr at brannvesenet går tilsyn og feier ved behov, ut fra kriterier som:

  • type skorstein,
  • ildsted,
  • alder på bolig,
  • alder på beboere og
  • type byggverk. 

  Alle boliger blir vurdert etter en ny risikomodell, der ulike faktorer spiller inn. Etter den nye risikomodellen, blir det laget en prioriteringsliste for hvor brannvesenet skal gjennomføre boligtilsyn.

  Boligtilsynet
  Under boligtilsynet gjør brannvesenet dette:

  • Sjekker at ildsted og pipe er i forskriftsmessig stand.
  • Veileder om riktig fyring.
  • Informerer om slokkemidler, varslingsutstyr og rømningsveier.
  • Vurderer om det er behov for feiing av pipe (noe som i så fall skjer i etterkant av tilsynet).
   Unormale mengder sot i pipen kan føre til at feiing må utføres oftere. Boliger med rentbrennende ovner og nye piper vil ikke ha behov for feiing like ofte som eldre fyringsanlegg.
  • Målet er å forebygge brann, for å unngå tap av liv og verdier. Noen boliger vil derfor få oftere tilsyn, mens andre får sjeldnere tilsyn enn tidligere.

  Varsling via SMS
  Boligtilsyn og feiing blir varslet gjennom SMS. Huseier eller representant for huseier må være til stede under boligtilsynet. De bør også være til stede under feiing.

  Vær obs på dette ved feiing
  Ved feiing må huseier sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feieren, og at det er utstyrt og innrettet slik at det kan feies på en tilfredsstillende måte. 

  Dersom feiingen skal utføres fra taket, må det legges klar en godkjent stige lett tilgjengelig på eiendommen. I tillegg må det være godkjent takstige/trinn på taket opp til pipen. Dette gjelder alle typer taktekking og helningsgrad utover. 

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?