Barnetråkk

Barnetråkkregistreringer i Randaberg kommune.

Innhold

  Barnetråkkregistreringer i Randaberg

  - Å planlegge for et samfunn med trygge oppvekstmiljø, gode møtesteder, muligheter for lek, og aktivitetsfremmende omgivelser er noe av det viktigste vi kan gjøre, iflg. miljøverndepartementet. 

  Barn bruker steder på en helt annen måte enn voksne; med mer lek og aktiv bevegelse. 

  Barnetråkkregistrering er en metode for å kartfeste opplysninger om barn og unges bruk av steder. Prinsippet er at barna selv er ekspertene på sitt nærmiljø – og derfor selv gjør registreringene i kartet.

  Formålet med registreringene
  • å kartlegge barn og unges bruk av nærområder, 
  • øke fokus på barn og unges rettigheter i arealplanlegging og
  • sikre gode og varierte uteområder for barn og unge.

  Registreringene har foregått ved at barna gruppevis har tegnet inn leke/oppholdsområder, skole/fritidsveier og farlige områder inn på kart. For hver gruppe har det vært en voksen som har nummerert områder og skrevet ned eventuelle kommentarer om det som ble tegnet inn.

  Slik er registreringene blitt gjennomført
  • Harestad skole: 9. februar 2012, 6. klassetrinn (3 klasser)
  • Goa skole: 1. mars 2013, 6. klassetrinn (2 klasser)
  • Grødem skole: 22. mai 2013, 5. klassetrinn (2 klasser)

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?