Vielse - borgerlig vigsel

Fra 1. januar 2018 ble oppgaven med borgerlig vigsel (vielse) overført fra tingretten til kommunene.

Innhold

  Avtale om vigsel

  Spørsmål om borgerlig vigsel kan stilles til kommunen på e-post eller via telefon. Avtale om tidspunkt for bryllup må gjøres skriftlig via e-postadressen under.

  Telefon: 51 41 41 00
  E-post: vielse@randaberg.kommune.no

  Vilkår for borgerlig vigsel

  Planlegger dere bryllup?
  For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og blir gjort av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Behandlingstiden for denne prøvingen er 2-3 uker. Se nettstedet til Skatteetaten for mer informasjon om prøvingen.

  Prøvingsattest
  På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret kunne utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse og må være gyldig på vielsestidspunktet.

  Bruk Altinn for å sende videre

  Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere.

  Den originale prøvingsattesten sender dere direkte til Randaberg kommune, via Altinn sin videresendingsfunksjon. Prøvingsattesten må være kommunen i hende senest 2 uker før vielsesdagen. 

  Vilkår for å inngå ekteskap i Norge

  Vilkårene for å inngå ekteskap i Norge fremgår av ekteskapslovens kapittel 1:

  • Personer under 16 år kan ikke gifte seg og personer under 18 år må ha samtykke fra foreldre.
  • Ingen kan tvinges til ekteskap mot sin vilje.
  • Ekteskap kan ikke inngås mellom slektninger i rett opp- eller nedstigende linje eller mellom søsken.
  • Nytt ekteskap kan ikke inngås så lenge et tidligere ekteskap eller partnerskap består.

  Tidligere inngåtte partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved å sende søknad til Skatteetaten.

  Tidspunkt

  Randaberg kommune gjennomfører borgerlig vielse slik:

  • Fredager kl. 11.00-14.00 hele året, med enkelte unntak (se under).
  • Mai til september - lørdager (mellom kl. 11.00 og 15.00), med noen unntak (se under).
  • Det foretas ikke vielser på helligdager eller "inneklemte" dager. 

  2024:

  • Alle fredager, med unntak av: 29. mars, 17. mai og 27. desember.
  • Lørdager i perioden f.o.m. mai t.o.m. september, med unntak av 30. mars, 11. mai og 18. mai.

  Hvor finner vielsen sted?

  Randaberg kommune benytter kommunestyresalen på kommunehuset (bildet over) og uteområdet ved Tungenes fyr som vigselslokale. Vi tilbyr ikke vielser utenfor ordinært vigselslokale.

  Spesielt for Tungenes fyr

  Vielse ved Tungenes fyr skjer enten ute eller i det såkalte "uthuset", dersom været er til hinder for at vielsen kan skje utendørs. Dersom man har leid lokalet i kafébygget på Tungenes fyr til bryllupsfesten, kan også selve vielsen finne sted der.

  Vi vil i størst mulig grad legge til rette for en vielse av seremoniell karakter, men uteområdet ved Tungenes fyr er åpent og tilgjengelig for alle, og vi gjør oppmerksom på at det kan være annen aktivitet på området under vielsen.

  Hva koster det?

  • Borgerlig vigsel er gratis.
  • Ønsker dere å leie kafeen på Tungenes fyr til bryllupsfesten, avtales dette med Tungenes fyr.
  • Det er kun selve vielsesseremonien (som tar 10-15 minutter) som utføres av vigsler.

  Hvem foretar vielsen?

  Ordfører Jarle Bø (Senterpartiet) og varaordfører Renate Kolnes (Høyre) har etter ekteskapsloven § 12 b direkte vigselsmyndighet. I tillegg er følgende personer oppnevnt som vigslere i Randaberg kommune:

  • Marianne Solheim Sande (Senterpartiet)             
  • Bjørn Kahrs (Høyre)
  • Fredrik Myklebust Iversen (Høyre)
  • Robert Raustein (Fremskrittspartiet)
  • Ingve Lerang (Venstre)
  • Ingvild Lundbakk Denut (Arbeiderpartiet)

  Fra kommuneadministrasjonen:

  • Anne Berit Berge Ims (kommunedirektør)
  • Tone M. Haugen (kommunalsjef, Kommunikasjon og demokrati) 
  • Tonje Kvammen Doolan (kommunalsjef, Samfunn og kultur)

  Vielsesseremonien

  • Seremonien varer i 10-15 minutter.
  • Det skal være 2 vitner til stede under seremonien. Dette er ofte parets forlovere, men kan også være 2 andre personer over 18 år.
  • Brudeparet og vitner må være fremmøtt på Randaberg kommunehus eller Tungenes fyr senest 10 minutter før avtalt tid for vielsen.
  • Paret som skal vies må ha gyldig legitimasjon, som pass, førerkort eller bankkort med bilde med til vielsen, og må vise denne til vigsler/sekretær innen vielsen kan finne sted.
  • Selve vielsen foregår ved at vigsler leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel.
  • I slutten av seremonien skriver paret, vitnene og vigsler under i vigselsprotokollen.
  • Dersom dere ønsker å utveksle ringer må dette avtales på forhånd. Ringene blir satt på når vigsler har erklært dere for rette ektefolk.

  Språk

  • Vielsen kan skje på norsk eller engelsk.
  • For andre språk må brudeparet selv sørge for tolk. 

  In English

  Ceremony dates 
  Randaberg municipality conducts weddings on Fridays from 11.00 to 14.00, and some Saturdays between 11.00 - 15.00 from May through September. October through April, ceremonies will be offered every Friday between 11.00-14.00. No wedding ceremonies are conducted on bank holidays, nor on bridge days.

  The ceremony will take place at the Council House in Randaberg or at Tungenes lighthouse.

  Booking

  For booking a civil ceremony, please send an inquiry to Randaberg municipality: vielse@​randaberg.kommune.no or call 51 41 41 00.

  Submission of documents

  Before the ceremony, the bridal couple must obtain a Certificate of no Impediment from the National Registry (Skatteetaten, Folkeregisteret) to verify that the conditions for marriage have been met, and submit this to Randaberg Municipality no later than two weeks prior to the appointed ceremony date.

  All questions regarding the Certificate of no Impediment must be addressed to the National Registry (Skatteetaten, Folkeregisteret).

  Language

  The wedding ceremony may take place in Norwegian or English. For other languages, the bridal couple must provide a translator.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?