Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et behandlingstilbud for deg med lettere til moderate psykiske plager, som angst og depresjon.

Innhold

  Kontaktinformasjon

  • Besøksadresse: Torvmyrveien 4 C (trapp opp på venstre side under glasstunnel merka "Bruket") 
  • Telefon: 40 40 51 73
  • Telefontid: Mandag-torsdag kl. 10.00-14.00
  • E-post: rph@randaberg.kommune.no
  Rask psykisk helsehjelp

  Besøksadresse:

  Torvmyrveien 4C
  4070 Randaberg

  Telefon: 404005173

  Hvem kan henvende seg til oss?

  • Tilbudet omfatter innbyggere over 16 år som er bosatt i Randaberg kommune, med psykiske helseplager som blant annet angstproblemer og/eller depresjon av lett til moderat grad.
  • Du trenger ikke henvisning fra lege, men vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen underveis.
  • Tilbudet omfatter ikke akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser. Dette gjelder også hvis du allerede er under behandling i forhold til psykiske helseplager.
  • Dersom du har behov for akutt hjelp kan du kontakte fastlegen din eller legevakten (tlf. 116 117).

  Hva kan jeg få hjelp til?

  Vi er et lavterskeltilbud/korttidstilbud som tilbyr kognitiv terapi til personer med angst og/eller milde til moderate depresjonsplager.

  Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske helseutfordringer.

  Trappetrinns-modell

  Tilbudet Rask psykisk helsehjelp følger en trappetrinns-modell som har følgende trinn:

  • Veiledet selvhjelp
  • Kurs
  • Samtaleterapi
  Loshjelp videre

  Hvis Rask psykisk helsehjelp ikke kan gi deg et tilbud, vil du kunne få loshjelp videre til andre mer passende tjenester eller behandlingstilbud. Dette kan for eksempel være til andre tjenestetilbud i Psykisk helse og rusarbeid i Randaberg kommune. Det kan også være hjelp via fastlege til henvisning poliklinisk.

  Hvordan kommer jeg i kontakt?

   Ansatte i Rask Psykisk Helsehjelp i Randaberg kommune

  • Via telefon (40 40 51 73) eller e-post (rph@randaberg.kommune.no).
   NB: Husk å ikke sende sensitive opplysninger via e-post.
  • Ansatte i Rask psykisk helsehjelp er Lesley Ann Assersen, psykolog og leder (midten, bildet over) og sykepleier Mari Rydland.

  Pris/hvordan henvise

  • Behandlingen er gratis.
  • Det er ikke behov for henvising, men vi ønsker ofte å samarbeide med fastlegen.

  Vurderingssamtale

  • Vi vil ta kontakt og tilbyd vurderingssamtale innen to uker fra du tok kontakt.
  • I denne samtalen får du vite mer om tilbudet, ventetid osv.

  Kurs og samtaleterapi

  Kurs

  • Hovedformålet med kurset er å gi deg kunnskaper og ferdigheter om kognitiv terapi, slik at de bedre kan håndtere angst- og depresjonsplager.

  Praktisk informasjon

  • Kurset går over 5 samlinger á 2 timer. Alle samlingene er fra kl. 13.00 til 15.00.
  • Kurset holdes i lokalene til Rask psykisk helsehjelp på kommunehuset.
  Samtaleterapi

  Psykoterapeutiske samtaler er ulike fra vanlige samtaler. De har som mål å hjelpe deltakerne med å endre psykiske reaksjoner og atdferdsmønstre som er knyttet til lidelse og/eller hemmet fungering.

  I arbeidet med endringene er det nyttig med en modell som forteller oss årsaker som opprettholder negative følelser og uhensiktsmessig atferd. I tillegg trenger vi metoder for å endre disse årsakene.

  Vår modell og våre metoder bygger på kognitiv terapi.

  nettsiden til Norsk Forening for Kognitiv Terapi finner du informasjon om kognitiv terapi. I Rask psykisk helsehjelp vil en terapitime vare inntil 45 minutter. Omfanget av samtaleterapien er fra 2 til 10 terapitimer.

  Terapi som samarbeid

  Terapi er et samarbeidsprosjekt mellom du som deltaker og terapeut. Ditt engasjement og involvering i forhold til ditt eget endringsarbeid, vil være helt avgjørende for resultatet av behandlingen.

  Hvis du aktivt og åpent diskuterer dine tanker og følelser, vil du kunne få et mye større utbytte av kurset.

  Hjemmeoppgaver

  Deltakerne som gjennomfører en form for hjemmeoppgaver mellom avtalene, får generelt best utbytte av terapien.

  Hjemmeoppgaver - også kalt selvhjelp, egenterapi eller hjemmeterapi - kan øke din innsats og håp i forhold til dine vansker, og i tillegg styrke samarbeidet mot felles mål.

  Nyttige linker

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?