Du er her: Hjem / Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus

Innhold

  Miljøtjenesten

  Kontaktinformasjon

  • Besøksadresse: Torvmyrveien 4D
  • Telefon: 908 39 408 (Tjeneste- og koordineringskontoret)
  • Telefontid: Mandag-fredag kl. 08.00-15.00
  Miljøtjeneste

  Besøksadresse:

  Torvmyrveien 4D
  4070 Randaberg

  Postadresse:

  Andreas Harestads vei 6

  Telefon: 51414100

  Hvem kan søke tjeneste hos oss?

  • Er du over 18 år og bor i Randaberg kommune kan avdeling Psykisk helse og rus gi tilbud til deg som har utfordringer knyttet til rus og/eller din psykiske helse.
  • Vi jobber for å fremme selvstendighet og evne til å mestre eget liv, med utgangspunkt i dine ressurser, ønsker og mål. Vi jobber Recovery-orientert

  Hva kan jeg få hjelp til?

  • Veiledningssamtaler
  • Strukturere hverdagen og legge planer
  • Botrening
  • Følgeoppdrag
  • Medisinhåndtering
  • Tilrettelegging av meningsfylte aktiviteter og sosialt nettverk
  • Samarbeid med andre aktuelle instanser
  • Hjelp til å koordinere tiltak og tjenester
  • Diverse aktivitetsgrupper
  • LAR-utdeling (Legemiddelassistert rehabilitering)
  • Sosial trening

  Kontakt ved akutt hjelp

  • Medisinsk nødhjelp: 113
  • Legevakten/Livskrisehjelpen: 116 117
  • Psykiatrisk ambulant-team: 51 51 45 45/957 45 203

  Hvem jobber i Miljøtjenesten?

  • Ansatte i Miljøtjenesten er: Sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider og miljøarbeider.

  Send søknad

  Klikk for søknadsskjema 

  Vurderingssamtale

  • Du vil bli innkalt til en vurderingssamtale innen 14 dager etter søknad.
  • Der vil du treffe rådgiver fra Tjenestekontoret, avdelingsleder og/eller ruskonsulent.

  Psykiatrisk sykepleier

  Kontaktinformasjon

  • Besøksadresse: Randabergveien 370
  • Telefon: 908 39 408 (Tjeneste- og koordineringskontoret) 
  • Telefontid: Mandag-fredag kl. 08.00-15.00
  Psykiatrisk sykepleier

  Besøksadresse:

  Randabergveien 370
  4070 Randaberg

  Telefon: 908 39 408

  Hvem kan søke tjeneste hos oss?

  • Tilbudet omfatter individuelle samtaler for deg med psykiske plager og lidelser.
  • Du må være over 18 år og bosatt i Randaberg kommune.

  Send søknad

  Klikk for søknadsskjema 

  Rask psykisk helsehjelp

  Kontaktinformasjon

  • Rask psykisk helsehjelp har lokaler på kommunehuset i Randaberg. Hovedinngang er på baksiden av bygget.
  • Besøksadresse: Randabergveien 370
  • Telefon: 404 05 173
  • Telefontid: Mandag-torsdag kl. 10.00-14.00
  • E-post: rph@randaberg.kommune.no
  Rask psykisk helsehjelp

  Besøksadresse:

  Randabergveien 370
  4070

  Telefon: 404005173

  Om Rask psykisk helsehjelp

  • Rask psykisk helsehjelp er et behandlingstilbud for deg med lettere til moderate psykiske plager, som angst og depresjon. 

  Hvem kan henvende seg til oss?

  • Tilbudet omfatter innbyggere over 16 år som er bosatt i Randaberg kommune, med psykiske helseplager som blant annet angstproblemer og/eller depresjon av lett til moderat grad.
  • Du trenger ikke henvisning fra lege, men vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen underveis.
  • Tilbudet omfatter ikke akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser. Dette gjelder også hvis du allerede er under behandling i forhold til psykiske helseplager.
  • Dersom du har behov for akutt hjelp kan du kontakte fastlegen din eller legevakten (tlf. 116 117).

  Hva kan jeg få hjelp til?

  Vi er et lavterskeltilbud/korttidstilbud som tilbyr kognitiv terapi til personer med angst og/eller milde til moderate depresjonsplager.

  Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske helseutfordringer.

  Trappetrinns-modell

  Tilbudet Rask psykisk helsehjelp følger en trappetrinns-modell som har følgende trinn:

  • Veiledet selvhjelp
  • Kurs
  • Samtaleterapi
  Loshjelp videre

  Hvis Rask psykisk helsehjelp ikke kan gi deg et tilbud, vil du kunne få loshjelp videre til andre mer passende tjenester eller behandlingstilbud. Dette kan for eksempel være til andre tjenestetilbud i Psykisk helse og rusarbeid i Randaberg kommune. Det kan også være hjelp via fastlege til henvisning poliklinisk.

  Hvordan kommer jeg i kontakt?

   Ansatte i Rask Psykisk Helsehjelp i Randaberg kommune

  • Via telefon (404 05 173) eller e-post (rph@randaberg.kommune.no).
   NB: Husk å ikke sende sensitive opplysninger via e-post.
  • Ansatte i Rask psykisk helsehjelp er Lesley Ann Assersen, psykolog og leder (midten, bildet over), sykepleier Mari Rydland og sosionom Roy Halvorsen.
  Pris/hvordan henvise
  • Behandlingen er gratis.
  • Det er ikke behov for henvising, men vi ønsker ofte å samarbeide med fastlegen.
  Vurderingssamtale
  • Vi vil ta kontakt og tilbyd vurderingssamtale innen to uker fra du tok kontakt.
  • I denne samtalen får du vite mer om tilbudet, ventetid osv.
  Kurs og samtaleterapi

  Kurs

  • Hovedformålet med kurset er å gi deg kunnskaper og ferdigheter om kognitiv terapi, slik at de bedre kan håndtere angst- og depresjonsplager.

  Praktisk informasjon

  • Kurset går over 5 samlinger á 2 timer. Alle samlingene er fra kl. 13.00 til 15.00.
  • Kurset holdes i lokalene til Rask psykisk helsehjelp på kommunehuset.
  Samtaleterapi

  Psykoterapeutiske samtaler er ulike fra vanlige samtaler. De har som mål å hjelpe deltakerne med å endre psykiske reaksjoner og atdferdsmønstre som er knyttet til lidelse og/eller hemmet fungering.

  I arbeidet med endringene er det nyttig med en modell som forteller oss årsaker som opprettholder negative følelser og uhensiktsmessig atferd. I tillegg trenger vi metoder for å endre disse årsakene.

  Vår modell og våre metoder bygger på kognitiv terapi.

  nettsiden til Norsk Forening for Kognitiv Terapi finner du informasjon om kognitiv terapi. I Rask psykisk helsehjelp vil en terapitime vare inntil 45 minutter. Omfanget av samtaleterapien er fra 2 til 10 terapitimer.

  Terapi som samarbeid

  Terapi er et samarbeidsprosjekt mellom du som deltaker og terapeut. Ditt engasjement og involvering i forhold til ditt eget endringsarbeid, vil være helt avgjørende for resultatet av behandlingen.

  Hvis du aktivt og åpent diskuterer dine tanker og følelser, vil du kunne få et mye større utbytte av kurset.

  Hjemmeoppgaver

  Deltakerne som gjennomfører en form for hjemmeoppgaver mellom avtalene, får generelt best utbytte av terapien.

  Hjemmeoppgaver - også kalt selvhjelp, egenterapi eller hjemmeterapi - kan øke din innsats og håp i forhold til dine vansker, og i tillegg styrke samarbeidet mot felles mål.

  Nyttige linker

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?