Folkehelseoversikten 2024

Folkehelse i kommunen defineres som "befolkningens helsetilstand og hvordan helsa fordeler seg i befolkningen".

Ungdata-undersøkelsen

Hvordan er det å være ung i Randaberg? Her kan se du litt mer om det, hentet fra Ungdata-undersøkelsen 2022.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om folkehelse? 
Folkehelsekoordinator: Bente Monica Reilstad
Telefon: 92 82 01 50
E-post: bente.monica.reilstad@randaberg.kommune.no.

Folkehelse handler om hvordan du og vi alle har det; helse, fravær av sykdom, mestring, trivsel og livskvalitet. Hvordan er befolkningens helsetilstand - og hvordan fordeler helsen seg blant oss?