Du er her: Hjem / Ungdata Randaberg

Ungdata Randaberg

Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Innhold

  Ungdata-undersøkelsene tilbys gratis til alle landets kommuner og fylkeskommuner. Siden 2010 har over 630 000 ungdommer fra 412 kommuner og fra Svalbard deltatt i ungdataundersøkelsene. Ungdata gir dermed et godt innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag.

  I Rogaland gjennomføres Ungdata-undersøkelsene i samarbeid med Velferdsforskningsinstituttet NOVA (OsloMet), Korus vest Stavanger v/ Rogaland A-senter og den aktuelle kommune.

  Målsettingen er å kartlegge ungdomsgruppen for å gi en oversikt over den lokale oppvekst- og levekårssituasjonen.

  Resultatene fra undersøkelsene er godt egnet som grunnlag for å forebygge og bedre ungdoms folkehelse.

  Rapport for Randaberg 2019 (ungdomsskolen)

  Hvem er ansvarlig?

  Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet har ansvar for å gjennomføre ungdata-undersøkelsene i samarbeid med landets sju regionale kompetansesentre innen rusfeltet (hos oss: KoRus Vest Stavanger). Samarbeidet er knyttet til å gjennomføre de lokale ungdataundersøkelsene og utvikle Ungdata som et verktøy for kommuner og fylkeskommuner.

  NOVA har det overordnede faglige og juridiske ansvaret for å undersøkelsene, og for å sikre at datainnsamlingen foregår i tråd med lover, regler og etiske retningslinjer.

  KoRus bistår kommunene med planlegging av undersøkelsen, utforming av spørreskjema, og veiledning om gjennomføringen. KoRus kan også, etter nærmere avtale med kommunen, delta i den lokale drøftingen av resultatene fra undersøkelsen.

  Helsedirektoratet finansierer Ungdata gjennom et årlig tilskudd via statsbudsjettet. Tilskuddet dekker gratistilbudet til kommuner og fylkeskommuner og sekretariatet ved Ungdatasenteret.

  Hvordan brukes Ungdata?

  Resultatene fra Ungdata brukes som kunnskapsgrunnlag i forebyggende ungdomsarbeid, politikkutvikling og til forskning og undervisning. Ungdata gir mulighet til å analysere regionale variasjoner og trender over tid, og til å gå i dybden innenfor ulike temaer.

  For kommuner og fylkeskommuner er Ungdata et kartleggingsverktøy som egner seg til å til bruk i det forebyggende ungdomsarbeidet og for å få oversikt på folkehelseområdet.

  På nasjonalt nivå har resultatene relevans for mange sektorer og politikkområder, og kan benyttes som kunnskapsgrunnlag for styring og politikkutvikling.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?