Er du bekymret for et barn?

Publisert: 19.10.2020
Ta kontakt med oss dersom du er bekymret for et barn.

Ring oss!

Alarmtelefon for barn og unge: 116111
Servicetorget: 51 41 41 00 (dagtid - se åpningstid her)
Vakttelefon til mottak og familieoppfølging: 45 87 06 97 (dagtid - hverdager kl. 08-15).
For akutte henvendelser ringer du barnevernvakten: 51 89 91 67 (beredskapsvakt kveld)

Du kan være anonym når du ringer.

Adm. Familieenheten: 40 03 73 63 (dagtid – hverdager kl. 08.30–15.00)

Hva er du bekymret for?

Dette er de vanligste grunnene til at barn, unge eller voksne tar kontakt med barnevernet:

 • vold eller overgrep mot barn eller mellom foreldre
 • problemer med rus eller alkohol
 • psykiske problemer
 • barn får dårlig omsorg

Hvem kan melde fra til barnevernet?

Alle som er bekymret for et barn bør ta kontakt med barnevernet.

Dette er de som oftest tar kontakt:

 • foreldre eller andre i familien
 • skole eller barnehage
 • helsestasjon, sykehus eller lege
 • politiet
 • venner eller naboer

Du kan være anonym når du ringer.

Er du redd for å ringe?

Det kan være lurt å spørre en voksen du stoler på til å hjelpe deg med å ringe.

Hva skjer når du ringer alarmtelefonen?

Alarmtelefonen for barn og unge 116111 har laget en kort film, og skrevet hva som skjer når du ringer på www.116111.no. Se filmen her:

Dette gjelder også hvis du ringer barnevernet direkte på telefon 51 41 41 00 eller 45 87 06 97 mellom kl. 08.00 og 15.00 på hverdager.

Er du offentlig ansatt og er bekymret for et barn eller en ungdom?

Er du bekymret for at et barn eller en ungdom er utsatt for overgrep, mishandling eller ikke får den omsorgen det har krav på? Alle offentlig ansatte har plikt til å melde fra til barnevernet. Du kan lese mer om dette på lovdata.no.

Her kan offentlige tjenester sende inn en bekymringsmelding til barnevernet 

Hva skjer med meldinger til barnevernet?

Når barneverntjenesten mottar en melding, skal den snarest og senest innen én uke gjennomgå meldingen og vurdere om den gir grunnlag for en nærmere undersøkelse. Du kan lese mer om dette på lovdata.no.

Slik kontakter du barnevernet

Du kan melde fra til barneverntjenesten skriftlig eller muntlig, over telefon eller ved personlig oppmøte.

 • Dersom du er bekymret for et barn, ringer du til alarmtelefon for barn og unge, 116 111. 
 • For akutte henvendelser ringer du barnevernvakten: 51 89 91 67. Beredskapsvakt kveldstid.
 • For drøfting av bekymringer eller melde bekymring, ringer du barnevernet, telefon 45 87 06 97 (dagtid). Hverdager mellom kl. 08.00 og 15.00.
 • For andre henvendelser ringer du servicetorget, telefon 51 41 41 00. Telefontid mellom kl. 09.00 og 13.00.

Her kan du sende inn en bekymringsmelding til barnevernet

Besøksadresse:
Torvmyrveien 24, 2. etasje.
Åpent hverdager kl. 08.00–15.00.

Postadresse:
Randaberg kommune
Barneverntjenesten
Postboks 40, 4096 Randaberg

Telefon: 51 41 41 00.
Sikker sending: eDialog

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?