Samfunnssikkerhet og beredskap i Randaberg kommune

Randaberg kommune skal være et trygt og robust lokalsamfunn.

Innhold

  Kommunens rolle ved kriser 

  Kommunene har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen samarbeider om samfunnssikkerhet og krisehåndtering med mange andre myndigheter - som fylkesmannen, politiet, sivilforsvaret, forsvaret og nabokommuner.

  Hendelser skal i utgangspunktet håndteres innenfor den normale virksomhet. Kommunedirektøren avgjør om kommunal kriseledelse skal samles og eller planlagte krisehåndteringstiltak skal iverksettes.

  Kommunal kriseledelse

  Kommunedirektør er leder av kommunen kriseledelse. Her sitter også kommunalsjefene for sektorene og fagpersoner med overordnet beredskapsansvar. Andre innkalles ved behov, avhengig av hendelse. Ordfører er kommunens talsperson ved krisehendelser. 

  Kommunens kriseledelse trer i kraft ved hendelser som rammer kommunen. Dette kan være strømstans, store nedbørsmengder, ekstremvær eller smittsomme sykdommer. Kriseledelsen skal bistå det offentlige redningsapparatet for å prioritere liv og helse for kommunens innbyggere.

  Kommunedirektøren er leder av kommunens kriseledelse.

  Her er kommunens kriseledelse:

  Anne Berit Berge Ims, kommunedirektør og beredskapsleder
  Telefon: 99 26 93 87
  E-post: abbi@randaberg.kommune.no

  Jarle Bø, ordfører
  Telefon: 48 84 47 88
  E-post: jarle.bo@randaberg.kommune.no
  Stedfortreder: Øystein Stjern, tlf. 99 36 80 35

  Tone Merethe Haugen, kommunalsjef Kommunikasjon og demokrati, beredskapsansvarlig
  Telefon: 98 21 35 79
  E-post: tone.m.haugen@randaberg.kommune.no
  Stedfortreder: Ove Sveinung Tennfjord, tlf. 91 64 98 14

  Therese-Mari Nybø Lindal, kommuneoverlege
  Telefon: 97 15 39 20
  E-post: therese-mari.nybo.lindal@randaberg.kommune.no
  Stedfortreder:
  Ina Larsen Matic, tlf. 48 44 63 84
  Ingebjørg Sanne, tlf.: 41 61 81 79

  Elisabeth Sortland Sande, kommunalsjef Helse og velferd
  Telefon: 95 24 40 39
  E-post: elisabeth.sortland.sande@randaberg.kommune.no
  Stedfortreder: Siw Diane Myhre Johanson, tlf. 99 03 99 10

  Lars Helge Lassa Vedøy, kommunalsjef Økonomi
  Telefon: 99 70 3399
  E-post: lars@randaberg.kommune.no

  Gro Tuxen Steingildra, fung. kommunalsjef Personal og organisasjon
  Telefon: 97 07 69 25
  E-post: aina.frankrig@randaberg.kommune.no

  Petter Andreas Hagen, kommunalsjef Oppvekst
  Telefon: 47 84 72 83
  E-post: petter.hagen@randaberg.kommune.no
  Stedfortreder: Odin Nøsen, tlf. 47 01 18 73

  Tonje Kvammen Doolan, kommunalsjef Samfunn og kultur
  Telefon: 41 58 41 45
  E-post: tonje.doolan@randaberg.kommune.no
  Stedfortreder: Anne Grethe Bø Cazon, tlf. 92 09 86 08
  Idar Kolnes Goa, tlf. 47 75 00 90

  Ove Sveinung Tennfjord, nettredaktør
  Telefon: 91 64 98 14
  E-post: ove.tennfjord@randaberg.kommune.no
  Stedfortreder: Marita Raustein Larsen, tlf. 92 40 39 57

  Ressursgruppe beredskap

  Gruppa har som formål å utveksle erfaringer i beredskapsarbeidet og bidra til et bredt og godt samfunnssikkerhetsperspektiv. Disse fagområdene blir ofte involverte ved uønskede hendelser i kommunen. Gruppa er ikke operativ beredskapsgruppe, men flere av de som sitter her kan lett bli nøkkelpersoner dersom noe skulle skje. Sammen skaper vi den grønne, trygge landsbyen.

  Gruppa består av personer fra disse fagområdene i kommunen:

  • Helse
  • Bygg og eiendom
  • Teknisk drift
  • Kommuneoverlege
  • Kommunikasjon
  • IT-sjef (datasikkerhet)
  • HMS-koordinator
  • Beredskapskoordinator
  • Beredskapsansvarlig (leder) 

  Kommunalt risikobilde

  Kommunen har ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. For å kunne forbygge kriser og ha en god beredskap må vi først vite hvilke kriser som kan ramme landsbyen vår.

  Kommunalt risikobilde er en samlet oversikt over risiko og sårbarheter som forteller oss hva vi må arbeide for å forebygge og hva vi må ha en beredskap for å håndtere.

  Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Randaberg kommune

  Beredskapsplan

  Beredskapsplanen for Randaberg kommune er det overordnede planverket som legges til grunn for Randaberg kommunes håndtering av store eller sektorovergripende beredskaps- eller krisesituasjoner. 

  Beredskapsplan for Randaberg kommune

  Trenger du kontakt med kommunen eller nødetater, ta kontakt med oss på vakttelefonnumrene.

  Kriseteam

  I kommunen er det et eget kriseteam, med fagpersonell som har særskilt kompetanse i psykososialt arbeid. 

  Kriseteamet følger opp pårørende og berørte i Stavanger, Sola og Randaberg kommune i forbindelse med selvmord, ulykker, kriser og katastrofer. Kriseteamet mobiliseres etter vurdering av behov av nødetatene, legevakt/AMK eller kommunal kriseledelse. 

  Den enkelte innbygger kan ikke selv kontakte kriseteamet hvis en har ønske om hjelp. Ønske eller behov for hjelp fra kriseteamet kan skje gjennom henvendelse til fastlege eller legevakt.

  Hva jobber vi med?

  Beredskap i kommunen har følgende prioriterte oppgaver:

  • Sørge for at kommunen har oppdatert planverk for beredskap
  • Sikre kobling mellom kommunens overordnede helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse og kommunens plan- og utredningsarbeid
  • Være pådriver for økt samarbeid internt, og øke bevisstheten rundt beredskap hos den enkelte ansatte i kommunen
  • Øve på kommunens beredskapsplanverk sammen med interne og eksterne parter
  • Bidra til å gjøre innbyggerne mer bevisste rundt egen sikkerhet og kunne håndtere uønskede hendelser

  Varslingsliste for Mekjarvik industriområde

  Kontaktinformasjon

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?