— Ta kontakt om bolig

Av: Borghild Gudmestad
Publisert: 13.05.2022
— Over ti boliger er meldt inn til kommunen etter siste oppslag i Bygdebladet. Behovet er fortsatt stort, også for hybler, forteller Morten Gundersen, hovedansvarlig for godkjenning av boliger i Bygg og eiendom.

Rundt 30 prosent av leilighetene som er meldt inn er godkjente for varig bruksendring, cirka fem prosent har søkt om forenkla bruksendring.

Dette er bruksendring

Flere huseiere som melder om ledig bolig har ikke godkjent leilighet. Men det kan mange nå få gjennom forenklet bruksendring som koster 2 300 kroner. Det er leiligheter oppført før 01.07.2011 som det kan søkes bruksendring til.

Bruksendring i eldre boliger - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

Noen av de faste kravene til leiligheter som skal leies ut ved forenklet bruksendring:

  • Annet hvert rom skal ha rømningsvei
  • En brannvarsler per etasje
  • Ikke muggsopp og råte
  • Vindus lysåpning min. 60 cm høyde min. 50 cm bredde, og vindu må ha mulighet for å åpnes. Min. 150 cm til sammen lengde x bredde er minste krav for rømming og lysforhold per rom.
  • Egen inngang til leilighet
  • Krav om innvendig tilkomst til hoveddel

Så er det også andre regler som gjelder for LNF-område, LNF-område er forkortelse for Landbruks-, natur- og friluftsområder, jamfør plan- og bygningslovens § 11-7 nummer 5. I områder som bli lagt ut til LNF‑område i kommuneplanen, er det ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring.

 Morten Gundersen i Bygg og eiendom

Bildet: Morten Gundersen i Bygg og eiendom håper flere vil melde om ledig husrom. 

Travelt og meningsfullt

På avdeling Bygg og eiendom har de travle dager med befaring, dokumentering og klargjøring av boliger. Det blir laget to utleiekontrakter:

— Vi lager først kontrakt med huseier. Videre blir det skrevet kontrakt mellom kommunen og de som skal leie, forteller Gundersen.

Alle tre på avdeling bygg og eiendom synes at det er meningsfullt å finne boliger til ukrainere under flyktningkrisen.

— Arbeidet går til en god sak, det er fint å kunne hjelpe. Det er givende.

Mathilde Fjelldal synes oppgaven er givende og relevant. Hun dokumenterer boliger, oppdaterer og er nøkkelansvarlig.

— Vi gjør noe viktig.

Sven Inge Wiig ble også ansatt som følge av flyktningkrisen:

— Det er godt å gjøre en fornuftig oppgave, å kunne hjelpe.

De opplever at mange randabergsbuer har hjerterom og vil gjøre godt i denne situasjonen. Nå håper de flere vil melde om ledig husrom.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?