Du er her: Hjem / Aktuelt / Slik åpner barnehagene i Randaberg

Slik åpner barnehagene i Randaberg

Alle de kommunale barnehagene i Randaberg åpner igjen fra og med 20. april.

Innhold

  Personalet har som mål å sikre nødvendig nærhet til barna samtidig som nødvendig smittevern opprettholdes. Driften vil være basert på Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet sin veileder, som beskriver hvordan barnehagene kan sikre nødvendige smitteverntiltak.

  Oppdatert informasjon ligger på barnehagenes MyKid-side.

  Når er barnehagen åpen?

  Hvordan blir hverdagen i barnehagen?

  For alle barn, foreldre og ansatte vil hverdagen være annerledes enn normalt. Det skyldes blant annet krav om avstand, barn i mindre grupper, retningslinjer for levering og henting og renhold som er strengere enn vanlig.

  Målet er likevel å sikre nærhet til barna, samtidig som nødvendig smittevern opprettholdes.

  Personalet vil gjøre sitt beste for å skape en trygg hverdag i barnehagen. I starten vil de være spesielt opptatt av å legge til rette for en trygg og god overgang for barn som har vært lenge hjemme.

  Hva blir gjort for å hindre smitte?

  I perioden framover vil barnehagene være spesielt opptatt av å:

  • vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
  • ha godt renhold i barnehagen
  • vaske leker jevnlig
  • være ekstra mye ute med barna i tiden framover
  • ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte

  Driften av barnehagene skjer etter retningslinjer og anbefalinger fra nasjonale myndigheter. Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har laget en veileder til barnehagene som skal bidra til å begrense smitte. 

  De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

  1. Syke barn, ansatte og foreldre må bli hjemme 
   Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår.

   De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme.

   Her kan du lese mer om når barn, foreldre og ansatte kan komme i barnehagen og når de skal holde seg hjemme
   .

  2. God hygiene
   God hygiene og redusert kontakt mellom barna er to andre viktige tiltak i veiledningen. Barnehagene skal for eksempel ha plan for håndvaskrutiner og opplæring av barna. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte.

   Her kan du lese mer om hvordan man sikrer god hygiene i barnehagen
   .

  3. Redusert kontakt mellom personer
   Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittebærer. For å oppnå dette må man øke avstanden mellom personer, redusere antall barn som er tett sammen, og det bør arrangeres færre møter og samlinger. Det er likevel viktig at personalet fortsatt kan og må ivareta barnets behov for kontakt og omsorg, slik at barna også føler seg trygge på den nye situasjonen i barnehagen.

   For barnehagebarn, hvor det er vanskelig å regulere avstand til andre, blir det viktigste tiltaket å begrense antall nærkontakter til hvert barn og ansatte, for eksempel ved å ha små grupper og ha faste ansatte for hver gruppe.


   

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?