Eldrerådet er et av rådene i Randaberg som sårt trenger nye medlemmer. Her er Eldrerådet i Randaberg kommune fotografert i januar 2020, fra venstre Per Arne Nyvoll, Åstein Vistnes, Kjell T. Larsen og Dag Raustein. Bak står leder Reidun Sirevaag.

Rekruttering av medlemmer til kommunens råd: Ditt engasjement gjelder!

Av: Kommunikasjon
Publisert: 02.10.2023
Kommunestyret i Randaberg står overfor en viktig oppgave i høst - å velge representanter til tre av kommunens råd: Ungdomsrådet, Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi trenger fortsatt din hjelp for å finne de rette kandidatene.

Men nå haster det! Valget skjer torsdag 5. oktober, og vi må ha forslag til kandidater senest tirsdag 3. oktober.

Send inn ditt forslag til rådsmedlemmer  

Rådene spiller en avgjørende rolle som rådgivende organer for kommunen.

De sikrer bred deltakelse, åpenhet og tilgjengelighet i saker som angår dem. Medlemmene av disse rådene regnes som folkevalgte, og din deltakelse vil være en verdifull ressurs for lokalsamfunnet.

Hvem kan bli medlem?
Du kan foreslå deg selv som kandidat, eller du kan nominere andre. Vervet som rådsmedlem vil gjelde for valgperioden fra høsten 2023 til høsten 2027, med unntak av Ungdomsrådet, som velger medlemmer for to år fra høsten 2023. Dette gir deg en flott mulighet til å påvirke og engasjere deg i viktige lokale spørsmål.

Eldrerådet trenger «yngre» medlemmer
Tidligere medlem i Eldrerådet, Dag Raustein, oppfordrer spesielt pårørende til eldre å melde seg som medlemmer i Eldrerådet. 

— Eldrepolitikk blir stadig viktigere, ikke bare for de eldre selv, men også for pårørende. Dette ser vi gjennom medieoppslag og økt interesse for temaet. Hvis du er pårørende til eldre eller kjenner noen som gjerne vil delta med sine meninger på dette viktige området, oppfordrer vi deg til å melde din interesse til Randaberg kommune, sier Dag Raustein.

Eldrerådet skal involveres i alle saker som angår eldre. Loven krever at tre av fem medlemmer skal være over 60 år, men to kan være under 60. 

— Din deltakelse i disse rådene vil være en verdifull måte å bidra til lokalsamfunnet på, og vi ser frem til å ønske nye medlemmer velkommen til våre råd. Sammen kan vi jobbe for en bedre fremtid for Randaberg, avslutter Dag Raustein, som selv i en alder av 77 år nylig ble valgt inn som eldste medlemmet i Kommunestyret i Randaberg.

Du kan melde deg som rådsmedlem her eller ved å kontakte kommunens sentralbord, telefon 51 41 41 00. Vær rask, da valget skjer den 5. oktober, og interesse for å bli medlem bør meldes senest noen dager før.  

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?