Her er (nesten) alle ansatte på Landsbyhjemmet, som i tre dager har vært samlet til kurs og opplæring før de første brukerne kommer i morgen (10.oktober).

Landsbyhjemmet starter drift med kapasitet til 14 pasienter

Av: Kommunikasjon
Publisert: 09.10.2023
Det nye sykehjemmet i Randaberg er en pilotavdeling og en del av TØRN-prosjektet

Med stor glede gjør medarbeiderne på Landsbyhjemmet seg klare til å ta imot de første pasientene som skal flytte til Landsbyhjemmet mellom den 10. og den 12. oktober. 2023.

Den nye avdelingen skulle starter drift i 2024, men det ble mulig å framskynde åpningen, forklarer Ann Kristin Schmidt Thomson, virksomhetsleder for Heldøgn i Randaberg kommune.

Nå holder de med på siste innspurt forteller Ragnhild Bjørnevik, avdelingsleder på Landsbyhjemmet.

- Tirsdag 10.oktober åpner vi for 3 sengeplasser. Onsdag tar vi imot en til og torsdag en til. Vi holder med på rekruttering av ansatte så at vi kan åpne for flere sengeplasser.

- Jeg gleder meg veldig til å komme i gang. Jeg tror at det blir veldig bra for Randaberg kommune.

Bildet: Ragnhild Bjørnevik, avdelingsleder på Landsbyhjemmet.

Bjørnevik, som begynte i stillingen i august, er sykepleier med master i ledelse og erfaring fra sykehjem, sykehus, bofelleskap og fra Helse og Velferd-tjenesten i Stavanger.

Fagdager

Fra 3. til 5. oktober hadde de 19 medarbeidere fagdager, hvor de fikk opplæring og mulighet til å bli bedre kjent med hverandre.

Opplæringen inkluderte temaer som TØRN-prosjektet, arbeidstid og rutiner, turnus og klinisk observasjonskompetanse (KLINOBS). I tillegg organiserte NAV Arbeidslivssenter en «Diversity Icebreaker» forteller Schmidt Thomson.

- Det ble og kartlegging og vurdering av egen personlighet for å bli bedre kjent. Det var fantastisk. Det å få lov til å starte opp med tre fagdager alle sammen er noe jeg aldri hadde opplevd før. Når vi har pasienter må noen alltid være på jobb.

Bildet: Ann Kristin Schmidt Thomson, virksomhetsleder for Heldøgn.

Pilotprosjekt

Landsbyhjemmet er en pilotavdeling og en del av TØRN-prosjektet, forklarer Schmidt Thomson.

- (Den) skal gi oss erfaringer som vi kan bruke videre. Dette betyr at vi får en mye høyere heltidskultur, enn vi klarer å oppnå med en vanlig turnus.

Virksomhetsleder forteller at ordinære avdelinger i Randaberg har en gjennomsnittlig stillingsprosent på under 40, mens på Landsbyhjemmet har de en gjennomsnittlig stillingsprosent på 75.

Planen videre
Landsbyhjemmets bemanning er planlagt ut ifra hvilke oppgaver som skal utføres og hvilket kompetansebehov det er ifølge Schmidt Thomson.

- Vi har laget oppgavekort, som skal gjøre det lettere å se hvilket ansvar de har når de er på jobb, uansett stillingskategori og vakttype, og vi har gjort mye med arbeidstida slik at alle jobber flere helgetimer enn det som er vanlig.

Målet med dette er at det skal være «trygge» på de som jobber i helgene siden de skal være på jobb med deres kjente kollegaer, og dette vil oppleves mindre belastende, sier virksomhetsleder.

-Dette har enormt mye å si for kontinuiteten, for kvaliteten, for tryggheten og for pasienter og pårørende, men ikke minst for de ansatte.

Les mer om Tørn-prosjektet her

TØRN-prosjektet skal bidra til en mer bærekraftig sektor ved å øke heltidsandelen og andelen ansatte med formell helsefaglig kompetanse.

Klikk her for å lære mer om Tørn.

Les mer om permanent heldøgnsplass på sykehjem her.

Personer som ikke får dekket sitt daglige behov for pleie og omsorg hjemme kan søke på permanent heldøgns plass på sykehjem.

For mer informasjon om vilkår, pris, lover og hvordan å søke klikk her.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?