Bildet viser logo til Drømmestipendet med illustrasjoner av flere typer artister som er utførdret til å søke.

Husk å søke på Drømmestipendet 2024

Av: Kommunikasjon
Publisert: 06.11.2023
Søknadsfristen til å sende inn søknader er den 15. november 2023 kl. 12.00.

Er du en kunst- eller kulturutøver mellom 18 og 25 år? Eller kjenner du noen som er? Fristen for å søke på nærmer seg. Søknadportalen er åpen til den 15. november 2023 kl. 12.00.

Formålet med stipendet er å gi inspirasjon og anerkjennelse til unge kunst- og kulturutøvere, og bidra til at de får oppfylt sine drømmer. Ordningen skal også bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere.

Mer om stipendet
Drømmestipendet er fordelt i disse kategoriene: dans, musikk, skapende skriving, visuell kunst, sirkus, teater og åpen klasse. Denne siste kategorien benyttes dersom søkeren ikke naturlig faller innunder en av de andre.

Stipendordningen ble etablert i 2004 i samarbeid mellom Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd. Den fordeler 50 stipender på 30 000 kroner årlig, til sammen 1.5 millioner kroner.

Over 2000 unge kunst- og kulturutøvere i Norge har mottatt stipendet på to tiår.

Mer informasjon om tidligere vinnere finnes på Drømmestipendet.no.

Hvem kan søke
Unge kunst- og kulturutøvere født tidligst 1. januar 1998 og senest 31. desember 2005 og som bor i Norge kan søke. 

Det er også et krav at søkerne ikke har fått Drømmestipendet før.

Man kan søke som enkeltperson eller som gruppe så lenge alle medsøkere oppfyller kravene.

Hvordan å søke

Man kan søke direkte på Drømmestipendet.no.

På nettsiden finnes det informasjon om hva slags dokumentasjon må inkluderes med søknaden. Dokumentasjonen må gi en best mulig presentasjon av søkerne som kunst- og kulturutøvere.

I tillegg må man legges til beskrivelsen av drømmen sin, siden dette er like viktig som faglige ferdigheter og de blir vurdert av en egen jury.

Når søknaden sendes inn, går den først til en nomineringsprosess i kommunen man søker gjennom. Hvis kommunen nominerer søknaden sendes den videre til nasjonal juryering.

Den nasjonale juryen består av en fagjury og en drømjury. Til slutt vil 50 søknader bli tildelt Drømmestipendet.

Ta kontakt med kommunenes kontaktperson for eventuelle spørsmål om søknaden:

Inspektør i Randaberg kulturskole Merethe Rage Aasvold

Epost: merethe.rage.aasvold@randaberg.kommune.no

Mobilnummer: 93039376

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?