Demenspris til Elisabeth Moe

Elisabeth Moe, fagutvikler i Helse og velferd i Randaberg kommune, ble onsdag tildelt Demensprisen i Rogaland 2019.

Innhold

  Prisen ble delt ut under en tilstelning i Stavanger av Olaug Kvalstad, daglig leder ved fylkeskontoret til Nasjonalforeningen for folkehelsen.  

  Hva betyr denne prisen for deg?

  - Den betyr noe for Randaberg kommune, faktisk. Det betyr at vi som jobber med demens og de som har demens får satt dette på dagsorden, selv om det har vært og er et stort engasjement for demens i kommunen allerede, sier Elisabeth Moe.

  Elisabeth Moe ble nominert til prisen av Demensforeningen i Randaberg.

  - Randaberg er et demensvennlig samfunn, så politikerne har sagt at dette er viktig. Men så er det noe fra det å være et demensvennlig samfunn til å kunne gi demensvennlige tjenester. Det krever noe, det krever ressurser. Og det er gjerne dette vi må snakke mye mer om framover. 

  - Å gi tjenester til denne gruppen mennesker er annerledes enn det å gi tjenester til kun eldre. Jeg tror det krever mer enn de aller fleste vet om, sier prisvinneren. 

  - Det er 3 globale utfordringer i verden i dag. Demens er en av disse. Det sier noe om utfordringene vi står overfor.

  - Hun har forbilledlig evne og entusiasme
  Under utdelingen av Demensprisen 2019, ble Elisabeth Moe sin entusiasme til å formidle kunnskap om god behandling av pasienter med demenssykdom trukket fram. 

  - Hennes respekt og åpenhet for mennesker som trenger hjelp innen demensomsorgen, gir stimulans til dem som får ta del i hennes kunnskap og vilje til å gi god behandling og pleie, sa fylkesleder Olaug Kvalstad.

  - Elisabeth formidler omsorg og omtanke for familie og venner som har ansvar for den syke. I tillegg stiller hun opp med faglig tyngde i den lokal demensforeningen når de ber om hennes bidrag, og hun evner å formidle det hun selv har lært og erfart, sa hun. 

  Primus motor i Randaberg
  - Hun bidrar med sin kunnskap i store og små sammenhenger. Hun viser et ekte engasjement for saken, og sørger også for at media blir invitert med, så viktige budskap når så vidt som mulig. 

  - Sammen med kolleger har Elisabeth Moe vært en viktig bidragsyter i utviklingen av sin kommune som demensvennlig, der hun omtales som «primus motor». Erfaringene fra dette arbeidet har hun villig delt med andre, også utenfor egen kommune, sa Olaug Kvalstad.

  - Hun viser nytenkning og engasjement på en respektfull og inkluderende måte, som kommer både demenssyke og pårørende til gode, så vel som kolleger og frivillige.

  Her kan du se kriteriene for demensprisen

  Kriteriene er at prisen skal gå til en hverdagshelt som kan være en enkeltperson, en gruppe mennesker eller en enhet som for eksempel en institusjon, et dagsenter eller en avdeling.

  Demensprisen er en honnør til en innsats utenom det vanlige. Det kan være enkeltindivider som gjør et stort uformelt og frivillig arbeid i det stille, eller offentlig virksomhet som gjennom sitt virke fremviser nytenkning og engasjement på en respektfull og inkluderende måte som kommer både demenssyke og pårørende til gode, for eksempel et dagtilbud eller en sykehjemsavdeling tilrettelagt for personer med demens.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?