Barneverntjenesten i Randaberg og Kvitsøy trenger flere besøkshjem. (Illustrasjonsfoto).

Barneverntjenesten trenger besøkshjem

Av: Kommunikasjon
Publisert: 24.03.2023
Barneverntjenesten i Randaberg og Kvitsøy trenger besøkshjem til flere barn.

Et besøkshjem er et helt vanlig hjem. Å være besøkshjem innebærer å ta imot barn og ungdom fra 0 til 18 år, én eller flere helger per måned.

Nå har flere barn i ulike aldre behov for besøkshjem.

— Besøksbarn har ofte en vanskelig situasjon hjemme. Foreldrene deres kan derfor trenge avlastning for å få overskudd, opplyser leder Lene Langseth Hesselberg i Barneverntjenesten i Randaberg og Kvitsøy.

Det stilles ingen krav om utdanning for å bli besøkshjem. Personlig egnethet er viktigst. 

  • Besøkshjemmet må ha en stabil livssituasjon og mulighet for å binde seg for minst ett år.
  • Besøkshjemmet må ha tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn. 
  • I besøkshjemmet må det være trygge og stabile voksne personer som har husrom og hjerterom.
  • Besøkshjemmet bør ha innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner.

Behov for andre omgivelser
— Barna trenger tilskudd av voksenmodeller, for å kunne se andre handlingsmønstre i en familie. For mange av barna er det behov for å oppleve andre omgivelser, med flere trygge voksne som bryr seg. Kontakten med de voksne har som mål å gi barna overskudd, lærdom, stimulans, glede og trygghet, sier barnevernlederen.

Det er vanlig å være besøkshjem hver tredje eller fjerde helg
— Noen barn kan ha behov for å være noen ekstra dager i besøkshjemmet i forbindelse med ferie. Besøkshjemmet har barnet/barna fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Enkelte kan også ha behov for besøk i ukedager. Alle avtaler skjer etter kontrakt med barneverntjenesten, sier Hesselberg.

Ta kontakt med oss!
Dersom du ønsker og har mulighet til å være besøkshjem, ta kontakt via Familieenhetens telefon, 40 03 73 63. 

— Her vil vi stille deg noen spørsmål om hvem du og din familie er, hvilken erfaring dere har og hva dere eventuelt kan bidra med i rollen som besøkshjem, avslutter Lene Langseth Hesselberg.

Attest og godtgjørelse

Politiattest:

  • Besøksforeldre må legge fram utvidet politiattest.
  • I tillegg kreves det ordinær politiattest av husstandsmedlemmer som er over 18 år.
  • Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder. 
  • Lenke til Politiet sine sider om politiattest.

Godtgjørelse:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?