Hogne Kile fra Clean Shores Randaberg og Nina Byberg fra Prosperastiftelsen fant hverandre under Frivilligbørsen i Varen kulturscene tirsdag kveld. De gjorde avtale om samtale for videre samarbeid.

75 avtaler inngått på Frivilligbørs

Av: Kommunikasjon
Publisert: 15.11.2023
Mer enn 50 lag, organisasjoner, frivillige, bedrifter og privatpersoner deltok på Frivilligbørsen i Varen kulturscene. 75 avtaler ble signert i løpet av kvelden.

På frivilligbørsen møttes lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid. I løpet av et par timer ble det skapt nettverk og konkrete samarbeidsavtaler.

Bildet: Ansatte fra Dagsenteret på Vardheim og Randaberg sykehjem var aktiv på golvet i kulturscenen for å skape nettverk og å lage avtaler.

Kjempekjekt

— Dette er kjempekjekt. Dette har vi aldri gjort før. Jeg visste heller ikke helt hva jeg kom til i kveld, og var derfor litt småskeptisk til dette på forhånd, om det ble noe av børsen i det hele tatt, sa ordfører Jarle Bø tirsdag kveld da det kokte som mest på kulturscenen.

Han ble raskt overbevist om at dette var liv laga.

— Se så mye folk. Massevis av folk som har sittet og laget plakater over hva de kan bidra med og hvilken hjelp de trenger. Målet med hele børsen er å sette folk sammen, og på den måten skape et betre samspill mellom bedrifter, frivillige lag og organisasjoner, vanlige mennesker eller kommunale tjenester som sykehjem eller dagsenter. Dette er utrolig kult, sier en fornøyd ordfører og børsgeneral. 

Bildet: Ordfører og børsgeneral Jarle Bø i midten sammen med Morten Kvanvik Rønne fra Frivilligsentralen i Randaberg og kommunalsjef Tonje Kvammen Doolan. Sammen med andre børsmeklere loste de deltakerne trygt gjennom kveldens børs på kulturscenen.

Bildet: Christian Wanvik fra RIL Fotball var aktiv på golvet på kultuscene for å lage avtaler.

Bildet: Randaberg Fotball og daglig leder Christian Wanvik gjorde mange avtaler i Varen.

Her er alle avtalene

Totalt ble det inngått 75 avtaler.

 • Prosperastiftelsen-Clean Shores: Kaffeavtale på Madla for videre samtale om samarbeid.
 • Ingvild Denut-Helselaget: Ingvild skal holde foredrag om kvinner.
 • Open Hands For You-Mangfoldhuset: Mangfoldhuset sender frivillige til Open hands mot veiledning fra Open Hands For You til de som trenger det.
 • Viste barnehage-Vardheim bofellesskap: Sårkurs og juleopptreden.
 • Solbakken sykehjem-Harestad skole: Lesevenn, turvenn, besøksvenn og smøre mat.
 • Clean Shores-Open Hands For You: Clean Shores har to dugnader med Open hands i 2024.
 • Randaberg historielag-Randaberg Fotball: Samarbeid om RIL sitt 100-års jubileum i 2025.
 • Randaberg Motorsykkelklubb-Livsglede for eldre: Et treff på uteområdet for Livsglede for eldre. Motorsykkelklubben tilbyr tur på motorsykkel, Livsglede for eldre står for maten.
 • Grødem skole-Dagsenter Vardheim: Elever fra Grødem skole vasker hjemmesykepleien sine biler.
 • Frilager-Dagsenter, hjemmestjenesten, sykehjem: Lavvocamp for eldre, må kunne ta bilder, tagge i sosiale medier.
 • Randaberg husflidslag-NMS Det norske misjonsselskap: NMS har foredrag på temamøte, husflidlaget besøker NMS (basar, utflukt, redesign).
 • Vardheim bofellesskap-Rotary: Rotary tilbyr mannedrøs, Vardheim bofellesskap tilbyr kurs/kunnskap om demens + løfte dem opp i lyset.
 • Frivillighetssentralen-Hilde Harestad: Hilde møter Frivilligsentralen for å bli frivillig på Solbakken.
 • Randaberg turlag-Frivilligsentralen: Turlaget holder foredrag for Frivilligsentralen. Frivilligsentralen kan tilby møtelokaler.
 • Ingvild Denut-Solbakken sykehjem: Besøkshund til sykehjemmet.
 • Harestad skole-Clean Shores: Plukke søppel.
 • Tone Bruset-Randaberg menighet: Grødem skole deltar i matlaging og aktivitet i Sofusklubben.
 • Randaberg fotball-Randaberg skolekorps: Spilleoppdrag i forbindelse med kamper osv.
 • Randaberg turlag-Randaberg motorsykkelklubb: Turlaget bruker uteområdet til motorsykkelklubben, motorsykkelklubben bruker dagsturhytta.
 • Ventilene Viste Strandhotell-Landsbydrømmen: Disponere lokaler, Landsbydrømmen ordner med gratis event.
 • Dagsenter Vardheim-Frilager: Transportsykkel til lageret, leies inn på lengre tid sommer.
 • Gudrun Moe, demensforeningen-Helge Todnem, Frøvoll gård: Foredrag om demens.
 • Gudrun Moe, demensforeningen-Helge Todnem, Frøvoll gård: Helge Todnem gir urter til Solbakken sykehjem.
 • NMS U-Harestad skole: Innsats for andre, leirledere barneleir.
 • Randaberg demensforening-Ventilene: Ventilene stiller med syklister/sykkelvenn. Demensforeningen holder foredrag om demens for ungdommene og frivillige.
 • Frilager-Mangfoldhuset: Frilager besøker Mangfoldhuset for å gi informasjon om utlånsordning.
 • Viste barnehage-Randaberg helselag: Helselaget stiller med lesevenn og Viste barnehage stiller med underholdning og besøk av barn.
 • Biblioteket-Motorsykkelklubben: Biblioteket låner ut møterom ved behov.
 • Randaberg skolekorps-Vardheim og Randaberg sykehjem: Spilleoppdrag.
 • Viste barnehage-Grødem skole: Snakke sammen neste uke om samarbeid.
 • Randaberg kommune, demenskoordinator-Grødem skole: Aktivitetsvenner m.m. etter nærmere avtale.
 • Jan Harestad, teknologiambassadør-Randaberg menighet: Innlegg om velferdsteknologi (arrangement i Kirkestuen).
 • Randaberg husflidslag-Vardheim bofellesskap: Vardheim holder kurs, husflidslaget arrangerer jul for Vardheim.
 • Biblioteket-Jan Harestad, teknologiambassadør: Kontakt om foredrag om velferdsteknologi.
 • Grødem skole-Frilager, dagsenter, hjemmetjenesten: Sette opp lavvocamp for eldre på Randaberg.
 • Grødem skole-Grødem menighet: Innsats for andre deltar med matlaging, aktivitet og lek.
 • Feelgood-Vardheim bofellesskap: Vardheim tilbyr kurs. Feelgood tilbyr trening.'
 • Clean Shores-NMS: Rydde landsbyer i land NMS jobber i. Innledende møter.
 • Ordfører Jarle Bø-Viste barnehage: Nisse 7. desember kl.11 (ikke si det til noen!).
 • Randaberg menighet-NFU Randaberg: Årlig samarbeid om et arrangement i januar. Sofusklubben og NFU.
 • Harestad skole-Ventilene Viste Strandhotell: Elever kommer til Ventilene for å bake.
 • Ranso AS-Frivilligsentralen: Møtelokaler og samarbeid om et juleprosjekt.
 • Harestad skole-Viste barnehage: Leke- og lesevenn.
 • Randaberg helselag-Randaberg Arena: Helselaget låner lager av Vår Energi Arena Randaberg.
 • Randaberg turlag-Livsglede for eldre: Turlaget arrangerer tur i livsgledeuka, Livsglede tilbyr turdeltakere.
 • Grødem skole-Ventilene Viste Strandhotell: Baking.
 • Grødem skole-Randaberg turlag: Grødem skole stiller som hjelpere på barneturer.
 • Randaberg skolekorps-Landsbydrømmen: Korpset spiller på arrangement. Landsbydrømmen ordner event.
 • Livsglede for eldre-Solbakken sykehjem: Livsglede arrangerer sommerfest på Solbakken.
 • Randaberg sykehjem-Randaberg Fotball: Randaberg fotball inviterer til fotballkamp.
 • Open Hands For You-Antiokia: Open Hands For You sender deltakere til juniorklubben på Frivillighetens hus.
 • Grødem skole-Randaberg Demensforening: Dugnad hagearbeid.
 • Clean Shores-Mangfoldhuset: Treffes og snakkes om dugnadsaktiviteter.
 • Ventilene Viste Strandhotell-Solbakken sykehjem: Ventilene stiller med sykkelvenn.
 • Stavanger Røde Kors-Mangfoldhuset Randaberg: Snakke om mulig samarbeid.
 • Viste barnehage-Clean Shores: Strandrydding ved barnehagen i mai/juni 2024.
 • Randaberg folkebibliotek-Randaberg historielag: Samarbeid om foredrag på biblioteket.
 • Randaberg Demensforening-Randaberg helselag: Demensforeningen tilbyr foredrag. Helselaget tilbyr en kake i ny og ne.
 • Landsbydrømmen-Frivilligsentralen: Diskutere juleprosjekt.
 • Grødem skole-Solbakken sykehjem: Innsats for andre smører mat, lager vafler, håndmassasje, neglelakk, hår, lese aviser, kaffe/te besøk.
 • Grødem skole-Randaberg helsesportslag: Bocca-turnering på Vardheim.
 • Ventilene Viste Strandhotell-Viste barnehage: Språk- og arbeidspraksis.
 • Frilager-Randaberg turlag: Turlaget stiller som modeller for frilagerutstyr. Frilager holder foredrag om inkluderingsprosjektet.
 • Ventilene Viste Strandhotell-Viste barnehage: Juleinnslag.
 • Randaberg Fotball-Randaberg 4H: 4H låner lokaler til høstfest.
 • Ranso AS-Randaberg husflidslag: Husflidslaget setter opp vev, Ranso lager utendørs oppslagstavle.
 • A.K.J. v/Randaberg helselag-Solbakken sykehjem: Anna Kristin bidrar med et abonnement på Norsk Ukeblad.
 • Randaberg turlag-Randaberg sykehjem: Ambisjoner om nærturer, rusleturer med pasient/beboere.
 • Livsglede for eldre-Frivilligsentralen: Arrangere jul for ensomme.
 • Frivilligsentralen-Feelgood: Førjulsfest på Frivillighetens hus.
 • Grødem skole-Clean Shores: Bli enige om dugnad i 2024.
 • Harestad skole-Randaberg menighet: Vaffelekspressen fra Åpen kirkestue mandager kl.14-15, to unge går på besøk med vafler og Yatzy til eldre som bor i sentrum.
 • Livsglede for eldre-Randaberg skolemusikkorps: Korpset inviterer til å spille under Livsgledeuken og andre arrangement. Livsglede for eldre er med å synliggjøre korpset.
 • Randaberg Demensforening-Ranso AS: Lage høye blomsterkasser til Solbakken sykehjem.
 • Randaberg helsesportsklubb-Vardheim bofellesskap, Randaberg sykehjem, dagsenteret, hjemmesykepleie: Bocciaturnering, spill på Dagsenteret for brukere på Vardheim bofellesskap og Randaberg sykehjem.

Bildet: Gudrun Moe (stående til høgre) og Kirsten Marie Foss fra Randaberg Demensforening i samtale med representanter fra Ventilene Viste Strandhotell.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?