Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

>> Beredskapstelefoner                                      >> Byggblanketter
>> Politiske møtedokumenter                             >> Postliste
>> Tømmekalender 2015                              >> Gebyr og priser 2015
>> Utleie av kommunale lokaler                         >> Elektroniske skjema

Randaberg kommune jobber aktivt med å utnytte moderne teknologi for å gi kommunens innbyggere best mulig service. Vi er nå i gang med å etablere en innbyggerportal som forenkler publikums tilgang til innsyn innen utvalgte områder og som oppmuntrer til bruk av selvbetjeningsløsninger.

Les mer om selvbetjening her.

KRISETELEFON RANDABERG KOMMUNE: 915 56 545

Åpningstid:
Servicetorget
er åpent mandag til fredag kl. 08.00 - 15.30. Lørdag er det stengt. Se flere åpningstider her.

Vakttelefoner (ettermiddag/kveld):
Tekniske tjenester: 908 39 403
Helse og sosial: Avd. Sentrum: 51 41 32 68 / 975 51 714  //  Vardheim Bo- og aktivitetssenter: 51 41 42 53 (hjemmetj.), 51 41 42 50 (sykehjem)  //  Vestre Goa bofellesskap: 954 66 801  //  Torset: 416 43 963  //  Vistestølen bofellesskap: 51 73 33 40 (kontor), 51 73 33 41 (avd 1), 51 73 33 43 (avd 2), 51 73 33 45 (avd 3)

Nødnummer/beredskapstelefoner:
Telefonliste finner du her.

KRISETELEFON RANDABERG KOMMUNE: 915 56 545