Du er her: Hjem / Psykiske helsetjenester

Psykiske helsetjenester

Innhold

  Beskrivelse

  Har du psykiske helseplager som gjør hverdagen strevsom? Har du utfordringer i livet ditt som gjør at du trenger hjelp og støtte? Kommunens psykiske helsetjeneste har ulike tilbud som kan hjelpe deg med å oppnå mestring av hverdagen.

  Tilbudene er fleksible og blir tilpasset din situasjon. Du kan få tilbud om:

  • personlig oppfølging og samtaler
  • gruppesamtaler
  • hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
  • individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
  • kurs i depresjonsmestring
  • kurs ved aktivitetshus eller ved frisklivssentral
  • sosiale aktiviteter

  Når det er naturlig og ønskelig kan også dine pårørende bli involvert.

  Målgruppe

  Personer som bor hjemme og:

  • fungerer dårlig i dagliglivet på grunn av psykiske helseplager
  • har en langvarig psykisk sykdom/lidelse
  • er i en krisesituasjon som medfører behov for profesjonell hjelp

  Pårørende

  • Fastlege
  • Legevakt
  • Distriktspsykiatrisk senter (DPS)
  • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

  Pris

  Tilbud fra psykisk helsetjeneste er gratis, men på noen kurs må du betale en egenandel.

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

  Psykisk helsevernloven kap. 3 (Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern)

  Psykisk helsevernloven kap. 4 (Gjennomføring av psykisk helsevern)

  Psykisk helsevernforskriften

  Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

  Psykisk helse (helsenorge.no)

  Her får du hjelp (Rådet for psykisk helse)

  Klage

  Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

  Psykisk, problemer, helsevern, depresjon, deprimert, deppa, depressiv, lidelse, selvmord, selvmordstanker, suicidal, suisidal, selvskading, spiseforstyrrelse, bulimi, anoreksi, angst, panikkangst, tvangstanker, sorg, sorgreaksjon, krisesituasjon, livskrise, samlivsproblemer, samlivsbrudd, skilsmisse, nedstemt, nedfor, trist, isolasjon, isolert, ensom, ensomhet, mobbing, utestenging, bipolar, schizofren, fobi