Valg

Valget 2023 - kommunestyre- og fylkestingsvalg

Innhold

  Valgdager 

  Valgdagen 2023 er mandag 11. september.
  I Randaberg kommune er det også valgdag søndag 10. september.

  Ønsker du å være valgmedarbeider?

  11. september 2023 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. I Randaberg kommune er det også valgdag søndag 10. september. Vi søker etter valgmedarbeidere til å veilede velgere og ta imot stemmer disse dagene i Randaberghallen.

  Litt om oppgavene som valgmedarbeider:

  • Valgmedarbeiderne må være i valglokalet i Randaberghallen 1,5 timer før oppstart. Åpningstiden søndag 10. september er kl. 14-21,
   og mandag 11. september kl. 9-21.
  • Etter at valglokalet stenges mandagen, er valgmedarbeiderne som er satt opp på vakt siste del av dagen, med på opptelling av stemmene.
  • Til valgmedarbeidere som ikke er ansatt i Randaberg kommune betales et samlehonorar på 5 500 kr for begge dagene (du forplikter deg til å jobbe begge dagene). Ansatte i Randaberg kommune blir betalt i henhold til tariffavtalen.
  • Søknadsfrist var: 1. juni 2023. 

  Alle vil få svar innen 1. juli 2023.

  Kvalifikasjoner:

  • Det er ingen aldersgrense for valgmedarbeidere. Men vi setter en nedre grense på 16 år i valgåret på grunn av ansvaret som følger med oppgaven.
  • En kan ikke være listekandidat ved det aktuelle valget.
  • Som valgmedarbeider må du beherske norsk skriftlig og muntlig godt nok til å forstå valgloven og forskriften, alle beskjedene i valgadministrasjonssystemet og den muntlige kommunikasjonen med valgadministrasjonen og velgerne.

  Du må kunne grunnleggende PC-bruk. Men valgadministrasjonssystemet som blir brukt til stemmemottak er enkelt og brukervennlig, og vi gir opplæring i hvordan man bruker det til stemmemottak.

  Har du spørsmål, kontakt:

  Maren Grayston Bjartung, tlf. 97 15 47 67, e-post: valg@randaberg.kommune.no, eller
  Marita Raustein Larsen, tlf. 51 41 41 00, e-post: valg@randaberg.kommune.no

  Valglister

  På lenken under finner du valglistene som ble godkjent av valgstyret 4. mai 2023.

  Her er listeforslagene som kom inn innen fristen 31. mars kl. 12.00:

  Tillitsvalgte for partiet har myndighet til å trekke listeforslaget tilbake. Fristen for dette var 20. april kl.12.00. 

  Forhåndsvalg

  Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september. I denne perioden kan du stemme i valglokaler over hele landet.

  I Randaberg kommune kan du forhåndstemme på kommunehuset eller biblioteket.

  Vi har også satt opp et par dager der du kan forhåndstemme ved disse helseinstutisjonene:

  • Randaberg sykehjem, torsdag 24. august kl. 9.00 - 11.00
  • Solbakken sykehjem, torsdag 24. august kl. 13.00 - 15.00
  • Vardheim bofellesskap, fredag 25. august kl. 9.00 - 11.00
  Forhåndstemme hjemme?

  Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme i et stemmelokale, kan søke om å få forhåndsstemme hjemme.

  Fristen for å søke om dette er tirsdag 5. september kl. 15.30

  Send inn en enkel søknad via e-dialog, der du opplyser at du/pårørende ønsker å forhåndstemme hjemme.
  Les mer om hvordan stemmegivingen hjemme foregår her

  Hvem kan stemme?

  Ved kommune- og fylkestingsvalget 2023 har disse stemmerett:

  • Norske statsborgere som er fylt 18 år innen utgangen av 2023 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2023.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

  Det er flere som har stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg enn ved stortingsvalg. Ved stortingsvalg er det kun norske statsborgere som har stemmerett.

  Alle som skal stemme, må være innført i kommunens manntall på valgdagen. Manntallet er en liste over de personer som har stemmerett ved valget. Valgmanntallet legges ut til offentlig ettersyn etter 30. juni. 

  Stille til valg

  2. januar var fristen for politiske partier til å registrere seg i Partiregisteret.

  Listeforslag som ikke er sendt inn elektronisk i listeforslagsportalen kan sendes til post@randaberg.kommune.no, merket Valgstyret.

  Siden 3. oktober har det vært mulig for partier og grupper å opprettholde listeforslag, samle inn underskrifter, og å sende de inn til valgstyret som er ansvarlig for valgdistriktet.

  Mer informasjon om valg

  valg.no finner du generell informasjon om valg i Norge.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?