Du er her: Hjem / Personvernombud

Personvernombud

Jan Kåre Ruud er personvernombud i Randaberg kommune.

Innhold

  Personvernombud: Jan-Kåre Ruud, rådgiver i Plan og miljø.
  Kontoradresse: Randabergveien 370 (kommunehuset).
  E-post: jan-kare.ruud@randaberg.kommune.no.
  Telefon: 91 15 37 83.

  Hvilke oppgaver har personvernombudet?

  • Ansvar for å passe på at kommunen håndterer personopplysninger etter gjeldende regler. 
  • Kontaktperson for de som har spørsmål til, eller trenger rådgiving i forbindelse med, kommunens behandling av personopplysninger.
  • Uavhengig kontrollansvar for at kommunen etterfølger lover og regler som gjelder ved behandling av personopplysninger.
  • Være ressursperson og raskt og presist kunne håndtere problemstillinger som måtte oppstå i denne sammenheng.

  Datatilsynet administrerer ordningen.

  Lovhjemmel

  Ordningen er rettslig forankret i personopplysningsforskriften § 7-12, der det står:

  "Datatilsynet kan samtykke i at det gjøres unntak fra meldeplikt etter personopplysningsloven § 31 første ledd, dersom den behandlingsansvarlige utpeker et uavhengig personvernombud som har i oppgave å sikre at den behandlingsansvarlige følger personopplysningsloven med forskrift."

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?