Du er her: Hjem / Gi dine innspill / Eiendomsskatt 2020

Eiendomsskatt 2020

Eiendomsskatt - offentlig ettersyn takst og skatt.

Innhold

  Eiendomsskatten skrives ut etter eigedomsskattelova, samt vedtekter vedtatt av kommunestyret i desember 2008. Skatteinntektene inngår i finansieringen av Randaberg kommunes tjenester.

  2,2 og 7,0 promiller
  Kommunestyret har vedtatt en skattesats på 2,2 promille for bolig- og fritidseiendommer, bunnfradrag på 0 kr per boenhet og en skattesats på 7,0 promille for næringseiendommer for 2020. I tillegg er det innført kontorjustering på 20 prosent på einedomsskattetakstene. Det er også vedtatt å skrive ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedel i 2020, som gjelder produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner.

  Takst fra 2009
  Alle nye og endrede eiendommer som skal ha eiendomsskatt, får fra 01.01.2020 fastsatt en takst som tilsvarer antatt markedsverdi per 01.01.2009 pluss 20 prosent kontorjustering. For eiendommer som ikke har endret størrelse eller fått endring i bygningsmassen, gjelder taksten vedtatt ved omtakseringen i 2009 pluss 20 prosent kontorjustering. Taksten danner grunnlaget for utskriving av eiendomsskatten i 2020.

  I tillegg er det innført en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent i eiendomsskattetakstene på bolig- og fritidseiendommer.

  Skattelistene
  Det vil bli sendt ut melding om skattetakst til alle eiendomsbesittere av eiendommer i kommunen. Skattelistene legges ut til offentlig ettersyn fra og med 1. mars til og med 29. mars 2020 her og på kommunehuset, servicetorget.

  Klage
  Det er mulig å klage på fastsatt eiendomsskattetakst hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt. Du kan imidlertid kun klage dersom du ikke har klaget på samme grunnlag tidligere. Klagen skal begrunnes. Utfylt klageskjema sender du til Randaberg kommune innen 12. april 2020, til e-post: post@randaberg.kommune.no.

  Nedsettelse eller ettergivelse
  Innbyggere som har særlige grunner som gjør det særs urimelig at de betaler eiendomsskatt kan søke om nedsettelse/ettergivelse, jf. eiendomsskatteloven § 28. Enslige minstepensjonister, eller to minstepensjonister som bor sammen, og som kun har formue i egen/felles bolig, kan søke om fritak med denne begrunnelsen. Innbygger må selv sørge for å dokumentere sine økonomiske forhold. Søknaden vil bli behandlet i formannskapet.

  Har du spørsmål?
  Du kan ringe 51 41 41 00, eller sende e-post til: post@randaberg.kommune.no, dersom du har spørsmål til takst eller eiendomsskatt.

  Mer informasjon og skjema
  Klikk her for mer informasjon om eiendomsskatt, samt ulike søknads- og klageskjema.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?