Du er her: Hjem / Barnehager i Randaberg

Alt om barnehage i Randaberg

Informasjon om barnehagetilbudet i Randaberg kommune.

Innhold

  Barnehager i Randaberg

  Fjellheim barnehage

  Besøksadresse: Fjellprydveien 4, 4072 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg
  Telefon: 51 41 32 56
  E-post: fjellheim.barnehage@randaberg.kommune.no
  Kontaktperson: Jeanette Kolnes Jekteberg, styrer

  Mer informasjon om Fjellheim barnehage
  • Fjellheim barnehage har 2 avdelinger, 1 avdeling for barn 0-3 år og 1 avdeling for barn 3-6 år.
  • Åpningstid: Mandag-fredag, kl. 07.15-16.30.
  • Barnehagen ligger på Nedre Grødem, ble åpnet i 1989 og er kommunens minste barnehage.
  • Barnehagen ligger i et godt etablert byggefelt, med nær avstand til skog og med tilhørende natursti langs sjø.
  • Det er gode bussforbindelser til og fra barnehagen.
  • Les mer om Fjellheim barnehage på barnehagefakta.no.
  • Hjemmeside: Gå inn her.
  • Facebook

  Myrå barnehage

  Besøksadresse: Torvmyrveien 9, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg
  Telefon: 51 41 11 50
  E-post: myra.barnehage@randaberg.kommune.no
  Kontaktperson: Merethe Ranvert, styrer

  Mer informasjon om Myrå barnehage
  • Myrå barnehage har 6 avdelinger, fordelt på 90 barn og 26 ansatte.
  • Åpningstid: Mandag-fredag, kl. 07.00-16.30.
  • Barnehagen ble åpnet i mai 2017 og ligger like ved Randaberghallen, 5 minutts gange fra Randaberg sentrum.
  • Barnehagen har ansatt egen kokk, som lager varmmat til voksne og barn tre ganger per uke.
  • Barnehagen ligger nær flere flotte turområder, blant annet naturparken i Harestadmyrå, vanntårnet og Foren.
  • Les mer om Myrå barnehage på barnehagefakta.no.
  • Hjemmeside: Gå inn her.
  • Facebook

  Sande barnehage

  Besøksadresse: Sandeveien 1, 4071 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg
  Telefon: 51 41 11 30
  E-post: sande.barnehage@randaberg.kommune.no
  Kontaktperson: Camilla Jensen Stusvik, styrer

  Mer informasjon om Sande barnehage
  • Sande barnehage har 4 avdelinger, 2 avdelinger for barn 1-3 år og 2 avdelinger for barn 3-6 år.
  • Åpningstid: Mandag-fredag, kl. 07.00-16.30.
  • Barnehagen har plass til 63 barn. Grunnbemanningen er 15 årsverk, 7 pedagoger og 8 fagarbeidere/assistenter.
  • Barnehagen ble åpnet i sin nåværende form i juli 2005.
  • Barnehagen ligger like ved Sandestranden og Randabergfjellet, som innbyr til turer og uteaktiviteter hele året. 
  • Les mer om Sande barnehage på barnehagefakta.no.
  • Hjemmeside: Gå inn her.
  • Facebook

  Solbakken barnehage

  Besøksadresse: Torvmyrveien 6, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg
  Telefon: 51 41 11 10
  E-post: solbakken.barnehage@randaberg.kommune.no
  Kontaktperson: Jeanette Kolnes Jekteberg, styrer

  Mer informasjon om Solbakken barnehage
  • Solbakken barnehage har 6 avdelinger, med plass til cirka 100 barn i alderen fra 1 til 6 år.
  • Åpningstid: Mandag-fredag, kl. 07.15-16.30.
  • Solbakken barnehage har eksistert siden 1973, og er den første barnehagene i Randaberg. 
  • Barnehagen ligger i Randaberg sentrum og har flotte turområder i nærheten. 
  • Hovedmål: Sammen skaper vi en god barnehage.
  • I vår barnehage får barna leke ute og inne, lære om vennskap, får mulighet til hvile og ro og tilbud om sunn mat med frukt og grønt hver dag.
  • Les mer om Solbakken barnehage på barnehagefakta.no.
  • Hjemmeside: Gå inn her.
  • Facebook

  Viste barnehage

  Besøksadresse: Visteveien 46, 4071 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg
  Telefon: 51 41 11 20
  E-post: viste.barnehage@randaberg.kommune.no
  Kontaktperson: Ann Kristin Andersen, styrer

  Mer informasjon om Viste barnehage

  Vistestølen barnehage

  Besøksadresse: Vistestølen 1, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg
  Telefon: 51 41 11 40
  E-post: vistestolen.barnehage@randaberg.kommune.no
  Kontaktperson: Heidi Flø Waldeland, styrer 

  Mer informasjon om Vistestølen barnehage
  • Vistestølen barnehage har 6 avdelinger, 3 avdelinger for små barn og 3 avdelinger for store barn.
  • Åpningstid: Mandag-fredag, kl. 07.15-16.30.
  • Barnehagen ligger i boligområdet Sentrum Vest, like utenfor Randaberg sentrum.
  • Uteområdet er stort og innbyr til god og variert lek. Barnehagen har egen inngjerdet lekeskog og fotballbinge.
  • Barnehagen er praksisbarnehage for barnehagelærerstudenter fra Universitetet i Stavanger.
  • Barnehagen har egen kokk som serverer varmt måltid to ganger i uken.
  • Barnehagen har et eget slagord: «Lek og moro skal vi ha, det gjør barn og voksne glad». Dette er formidlet gjennom en egen sang med tilhørende video som ligger på YouTube.
  • Les mer om Vistestølen barnehage på barnehagefakta.no.
  • Hjemmeside: Gå inn her.
  • Facebook

  Åpen barnehage

  Besøksadresse: Torvmyrveien 6 (Solbakken barnehage)
  Telefon: 99 37 82 96 og 93 37 81 17, eller 51 41 11 10 (tast 2 for kontoret).
  E-post: solbakken.barnehage@randaberg.kommune.no
  Kontaktperson: Jeanette Kolnes Jekteberg, styrer

  Mer informasjon om Åpen barnehage
  • Stengt i skolens ferier.
  • Åpent hver tirsdag mellom kl. 09.30 og 13.30.
  • Åpent for barn og foresatte.
  • Tilbudet er gratis og åpent for alle.
  • All aktivitet vil foregå på èn egen avdeling innendørs i barnehagen. Unntaket er dersom gruppen velger å gå på tur utenfor barnehagens område.
  • Se barnehagens Facebook-side her

  Endrestø friluftsbarnehage SA (privat)

  Besøksadresse: Kvernkallen 9, 4073 Randaberg
  Telefon: 47 25 78 78
  E-post: post@endresto.no  
  Kontaktperson: Hilde Habbestad, daglig leder

  Mer informasjon om Endrestø friluftsbarnehage
  • Endrestø friluftsbarnehage SA har 3 avdelinger for barn 1-6 år.
  • Åpningstid: Mandag-fredag, kl. 07.15-16.30.
  • Barnehagen ble etablert i 1994, og driftes på ideelt grunnlag som friluftsbarnehage.
  • Barnehagen ligger i Endrestø boligområde.
  • Barnehagen benytter naturen aktivt hele året for alle barna i deres aldersgrupper.
  • Hjemmeside: Gå inn her

  Nyvoll barnehage (privat)

  Besøksadresse: Nyvollveien 59, 4070 Randaberg
  Telefon: 91 39 03 53
  E-post: post@nyvoll-barnehage.no
  Kontaktperson: Silje Håvarstein, daglig leder

  Mer informasjon om Nyvoll barnehage
  • Nyvoll barnehage SA har 4 avdelinger med 67 barn i alderen 1-6 år.
  • Åpningstid: Mandag-fredag, kl. 07.00-16.30.
  • Barnehagen åpnet i 2002 og rehabilitert/utvidet i 2019
  • Barnehagen ligger i boligområdet Sentrum Vest.
  • Hjemmeside: http://nyvoll.barnehage.no/

  Ryggstranden barnehage (privat)

  Besøksadresse: Ryggveien 65, 4072 Randaberg
  Telefon: 51 41 82 11
  E-post: post@ryggstranden.no
  Kontaktperson: Kjersti Stange Waaland, daglig leder

  Mer informasjon om Ryggstranden barnehage
  • Ryggstranden barnehage har 3 avdelinger for barn mellom 1-6 år. Totalt sett har vi plass til 52 barn.
  • Åpningstid: Mandag-fredag, kl. 07.15-16.30.
  • Barnehagen startet i 1989.
  • Barnehagen ligger på Nedre Grødem, like ved Ryggstranden båtforening. 
  • Hjemmeside: Gå inn her

  Ze-bra Steindal Gårdsbarnehage (privat)

  Besøksadresse: Tungenesveien 83 c, 4071 Randaberg
  Telefon: 51 41 06 47 mobil 92 25 98 22
  E-post: post@zebrabarnehage.no
  Kontaktperson: Tone Gribbestad Hetland, styrer

  Mer informasjon om Ze-bra Steindal Gårdsbarnehage
  • Ze-Bra Steindal gårdsbarnehage har 3 avdelinger med plass til 56 barn i alderen 0-6 år.
  • Åpningstid: Mandag-fredag, kl. 07.00-16.30.
  • Barnehagen åpnet i 2004. 
  • Barnehagen har lokaler på Steindal gård. 
  • Hjemmeside: Gå inn her

  Barnehageplass

  Søk barnehage, endre, si opp eller takk ja til plass her 

  Hvem kan søke?

  Barn som fyller 1 år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november det året det søkes om plass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller 1 år, i samsvar med barnehageloven § 16 og tilhørende forskrifter.

  Har du spørsmål?

  Dersom du har spørsmål om barnehageopptaket, kan du rette disse til servicetorget, tlf. 51 41 41 00, eller via e-post: post@randaberg.kommune.no.

  Barnehageåret

  Barnehagene i Randaberg holder åpent hele året. Barnehageåret starter 15. august og varer til 14. august året etter.

  Om søknadsprosessen

  Opptak av barn til barnehageplass foretas i samordnet opptak. Opptaket skjer etter gjeldene vedtekter og det legges stor vekt på foresatte sine ønsker og behov. Skriftlig elektronisk svar på søknader til hovedopptak sendes ut før påske.

  Søknadsfristen til hovedopptaket er 15. februar.

  Søk barnehageplass

  Fortløpende opptak gjelder etter hovedopptaket, noe som betyr at dersom det er ledig plass blir denne tildelt etter søkerlisten.

  Priser

  Informasjon om priser, betalingsinformasjon og vedtekter i de private barnehagene, finner du på den enkelte barnehages nettside. Betaling for kost kommer i tillegg og vedtas av samarbeidsutvalget i hver enkelt barnehage.

  Kommunale barnehager
  Tjeneste Priser fra 01.08.2022
  (kr per måned)
    Kommentarer
  Barnehageplass 3 050   Du betaler for 11 måneder. 
  August er betalingsfri måned.
  Søskenmoderasjon     30 % for første søsken. 
  50 % for flere søsken. 
  100 % (45 t/uke) 3 050     
  80 %  (36 t/uke) 2 470     
  60 % (27 t/uke) 1 950     
  Inntil 50 % (delt plass) 1 680    

  Vær obs på at regelverk for søskemoderasjon og redusert foreldrebetaling gjelder både de kommunale og ikke-kommunale barnehagene.

  Betalingsregler i kommunale barnehager

  Generelt
  Foreldrebetalingen følger til enhver tid gjeldende nasjonalt fastsatte føringer. Barnehagebetalingen beregnes med 11 terminer per år. Første betalingstermin er september måned, siste betalingstermin er juli måned. August måned er fri. Betaling for kost kommer i tillegg og vedtas av samarbeidsutvalget i hver enkelt barnehage.

  Oppsigelsestid
  Ved oppsigelse etter 1. mars må plassen betales ut barnehageåret, uavhengig av om plassen benyttes. Det betyr at barn som slutter etter 1. mai må betale ut barnehageåret. For barn som flytter ut av kommunen gjelder oppsigelsestiden, men de kan søke fritak for betaling utover 2 måneder ved oppsigelse etter 1. mars.

  Fravær
  Ved fravær må barnehageplassen betales. Permisjon kan innvilges ved sammenhengende langvarig sykdom.

  Søskenmoderasjon
  Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2, øvrige søsken gis 50 % moderasjon.

  Manglende betaling
  Ved manglende betaling, følges rutinen kommunen har vedrørende oppfølging av manglende betalinger. Dersom disse ikke følges opp av foresatte, blir saken oversendt til inkassobyrået Intrum for videre kravsoppfølging. Vedtak om oppsigelse av barnehageplassen blir da sendt foresatte. Dette er i samsvar med lov om barnehager og forskrift om foreldrebetaling i barnehage.

  Inntekter som må dokumenteres
  Dokumentasjonskrav for inntektsberegning er som hovedregel siste års selvangivelse. 

  Betalingssatser
  Foreldrebetalingen følger til enhver tid gjeldende nasjonalt fastsatte føringer. Ingen skal betale mer enn 6 prosent av husholdningens samlede personinntekt.

  Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

  Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehagen utgjør maksimalt 6 prosent av husholdningens samlede personinntekt, etter kapittel 12 i skatteloven og skattepliktig kapitalinntekt, og være begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling, etter forskrift om foreldrebetaling, § 1.

  1. Redusert foreldrebetaling for familier med inntekt under 559 168 kroner fra 01.08.2022.
  2. Gratis kjernetid 20 timer i uken for 2-, 3-, 4- og 5-åringer for familier med inntekt under 598 825 kroner fra 01.08.2022.       

  NB: Husk at du må legge ved Skattemelding for 2021. Har du mindre inntekt nå enn du hadde i 2021 må du også legge ved dokumentasjon på det.

  Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling 

  Som en husholdning, etter § 3, Moderasjonsordninger tredje ledd, regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen og som har bodd sammen i ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 måneder, eller har felles barn.

  Det må søkes om redusert foreldrebetaling for hvert barnehageår. Reduksjon i betaling med tilbakevirkende kraft, innvilges ikke.

  NB! Dersom det blir endringer i nasjonale regler om foreldrebetaling, som får konsekvens for innvilget vedtak, må foreldre søke på nytt. Det vil da bli fattet nytt vedtak om redusert betaling.

  Inntekter som må dokumenteres: Dokumentasjonskrav for inntektsberegning er som hovedregel siste års selvangivelse.

  Ønsker du å endre eller si opp barnehageplassen?

  Skriftlig oppsigelse blir gjort via den fullelektroniske løsningen til barnehagen.

  Oppsigelsestiden er to måneder fra oppsigelsen er mottatt. Ved oppsigelse etter 1. mars, må plassen betales ut barnehageåret, uavhengig av om plassen benyttes. Det betyr at barn som slutter etter 1. mai må betale ut barnehageåret.

  For barn som flytter ut av kommunen gjelder oppsigelsestiden, men de kan søke fritak om betaling ved oppsigelse etter 1. mars.

  Si opp barnehageplassen her

  Kvalitet i barnehagen

  Pedagogisk plattform, kompetanseløft, rutiner som er felles for alle barnehagene i Randaberg, samt vedtekter for de kommunale barnehagene.

  Lover/planverk
  Pedagogisk plattform

  Den pedagogiske plattformen for alle barnehagene i Randaberg:
  "I Randabergbarnehagene skal barna oppleve tilhørighet og fellesskap, lek og læring sammen med kompetente voksne."

  Veiledningshefter
  Barnehagefakta

  Barnehagefakta.no

  Barnehagelag for foreldrestøtte

  • Veileder er til stede i barnehagene to timer per uke på fast klokkeslett, både i private og kommunale barnehager. Se oppslag i barnehagene for tidspunkt og kontaktinformasjon.
  • Veiledningen som blir gitt er et lavterskeltilbud. Foreldre kan søke råd og støtte i tema som har med barnet å gjøre, blant annet om grensesetting, matsituasjon, tilvenning til barnehagen og søskensjaulsi.
  • Foreldre kan ta kontakt selv via e-post eller ved å spørre pedagogisk leder på avdelingen.
  • Vi tilbyr inntil tre samtaler per familie. Dersom det er behov for flere samtaler, så skal sakene tas videre i hjelpeapparatet.
  • Den ekstra foreldrestøtten henger sammen med Være Sammen Randaberg-satsingen i kommunen, som betyr at barn skal møte den varme og grensesettende voksne på alle arenaer de ferdes.

  Styrket barnehage

  Kontaktperson: Wenche Kvalvik Vasshus
  Telefon: 40 06 03 86
  E-post: post@randaberg.kommune.no.

  Er du bekymret for om barnet ditt har særlige behov?

  • Ta kontakt med barnehagen eller helsestasjonen
  • Barnehagen eller helsestasjonen kan hjelpe deg med å sende en søknad til Randaberg Interkommunale PP-tjeneste (pedagogisk, psykologisk tjeneste). PPT undersøker hvilke behov barnet har. Hvis de konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, skriver de en sakkyndig vurdering.
  • PPT vil da innkalle deg til møte for å gjennomgå den sakkyndige vurderingen. Om du er enig i det som står der sendes den videre til Styrket barnehage. Styrket barnehage skriver da et enkeltvedtak. Det betyr at ditt barn nå har rett på spesialpedagogisk hjelp, ifølge barnehageloven, § 31.

  Har du et barn med nedsatt funksjonsevne?

  • Da kan du som foreldre søke om tilrettelegging for ditt barn. Dette kan du gjøre sammen med barnehagen. Søknaden sendes deretter til Styrket barnehage, som innkaller til et møte sammen med foreldre, barnehagen og eventuelt andre instanser (for eksempel helsestasjonen eller fysio/ergoterapitjenesten).
  • Du kan lese mer om dine rettigheter i barnehageloven § 37.
  • Søknadskjema finner du på denne lenken.
  Vil du klage?
  • Vedtaket, om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage, er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan klages på.
  • Dersom du klager, skal det fremgå tydelig hva det klages på. Det kan klages på saksbehandlingen i saken, avslaget, innholdet i vedtaket eller manglende oppfyllelse av vedtaket.
  • Klagen skal være underskrevet.
  • Klagen sendes skriftlig til Randaberg kommune v/Styrket barnehage, postboks 40, 4096 Randaberg.
  • Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt.
  • Ved et eventuelt avslag på klagen, blir klagen sendt til Statsforvalteren i Rogaland for endelig avgjørelse.
  • Som foresatt har dere rett på veiledning og innsyn i alle sakens dokumentet, med mindre det finnes dokumenter i saken som i lov eller forskrift er unntatt for partshensyn.

  Planleggingsdager

  Vedtekter i kommunale barnehager

  Klikk her for å lese vedtektene.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?