Du er her: Hjem / Aktuelt / Budsjett 2019

Budsjett og økonomiplan 2019-2022

Her er rådmannens forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022.

Innhold

  - Et utfordrende budsjett
  - Det har vært større utfordringer enn noen gang med å få neste års budsjett i balanse. Vi har brukt av driftsfond for å gjøre opp budsjettet for 2019, og vi når ikke målet om et netto driftsresultat på mellom 1 og 4 prosent i økonomiplanperioden, skriver rådmann Magne Fjell og økonomisjef Per Blikra i notatet som følger budsjettet for 2019 og økonomiplanen for perioden fra 2019 til 2022.

  Her kan du lese hele budsjettet

  Reduksjoner på mellom 60 og 70 millioner kroner
  - Det er gjennomført reduksjoner i tjenesteområdene fra 2009 til 2018. Isolert sett gjør dette at budsjettet for 2019 er mellom 60 og 70 millioner kroner lavere enn det ville vært uten disse reduksjonene. I tillegg er det ikke gitt kompensasjon for generell prisstigning i perioden fra 2009 til 2012, noe som innebærer en effektivisering på mellom 3 og 4 millioner kroner årlig.

  Investeringer for 230 millioner kroner
  Samlet foreslår rådmannen å investere for cirka 230 millioner kroner i økonomiplanperioden, som er mye mindre enn de siste 5-6 års økonomiplaner. Rådmannen foreslår også å utsette byggetrinn 2 av Harestad skole til etter økonomiplanperioden, som en tilpasning til reduserte rammer.

  De største investeringene er:

  • Bofelleskap (40 mill. kroner)
  • Ombygging DPS (8 mill. kroner)
  • Vann, avløp, renovasjon (VAR) (60 mill. kroner)
  • Boliger for vanskeligstilte (20 mill. kroner)
  • Renovering svømmehall Goa og Grødem (16 mill. kroner)
  • Ekstra vedlikehold (16,6 mill. kroner)
  • IKT-investeringer (17,6 mill. kroner)
  • Digitalisering (9,5 mill. kroner)

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?