Du er her: Hjem / Aktuelt / Personer med nedsatt immunforsvar anbefales en tredje vaksinedose

Personer med nedsatt immunforsvar anbefales en tredje vaksinedose

Av: Ove Sveinung Tennfjord
Publisert: 15.09.2021
Folkehelseinstituttet mener en ekstra vaksinedose vil gi bedre beskyttelse hos pasienter som har alvorlig svekket immunforsvar.

Det er i hovedsak to grupper med pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som vurderes for tilbud om 3. dose.

Gruppe 1:

  • Organtransplanterte
  • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i listen for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon. Gruppe 1 bør starte vaksinasjon så snart som praktisk mulig. 

Gruppe 2:

  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak: Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene (FHI), kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen, og unngå unødvendige bivirkninger.
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar, og som ikke inngår i en av gruppene over: Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

Hvem identifiserer og informerer pasienten, og hvor skal de vaksineres?
Spesialisthelsetjenesten vil som hovedregel identifisere og varsle pasientene om tilbud om 3. dose. De fleste pasientene vil kunne vaksineres i kommunene.

Personer som er aktuelle for en tredje vaksine i Randaberg, kan ringe vaksinetelefonen (40 40 88 94) eller sende e-post (vaksinekoordinator@randaberg.kommune.no) for å bestille time.

Vaksinetype og oversikt over medisiner

Vaksinetype og intervall
Begge mRNA-vaksiner (Comirnaty/BioNTech-Pfizer; Spikevax/Moderna) kan benyttes, uavhengig av hvilken vaksine som ble gitt som 1. og 2. dose. Intervallet mellom 2. og 3. dose skal være minimum 4 uker.

Oversikt over medisiner
Spesialisthelsetjenesten har utarbeidet en liste over medisiner med betydelig immundempende virkning som gjør at brukerne anbefales 3. dose med koronavaksine. Listen kan du se her (FHI).

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?