Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Rektor Eva Walde Lund ved Goa skole får nye skolekretsgrenser å forholde seg til denne høsten.

Rektor Eva Walde Lund ved Goa skole får nye skolekretsgrenser å forholde seg til denne høsten.

Skolekretsgrenser i Randaberg

Nye skolekretsgrenser i Randaberg gjelder fra høsten 2018.

Nye skolekretsgrenser i Randaberg, mars 2018
Nye skolekretsgrenser i Randaberg. Klikk på bildet for å se større kart.

Skolekretsgrensene var oppe til politisk behandling og høring i 2016. Saken ble behandlet både i hovedutvalg for oppvekst og levekår, barn og unges konmmunestyre og kommunestyret.

I juni 2016 gjorde kommunestyret endelig vedtak, som i forkortet versjon er slik:

  • Nye skolekretsgrenser gjelder fra 1. august 2018.
  • Ny foreslått kretsgrense for Viste/Raustein går ut og forblir som i dag.
  • Fra høsten 2018 vil elever fra 1. trinn, som tilhører Goa skolekrets etter nye kretsgrenser, bli elever ved Goa skole.
  • Elever på 2.-8. trinn som på overføringstidspunktet allerede går på Harestad skole, kan velge å fortsette på Harestad skole ut skoleløpet. Alle elever oppfordres likevel til å søke overflytting til Goa skole.

I vedtaket var det i tillegg lagt inn en klausul om å innføre skoleskyss hvis krysset Goaveien/Kyrkjeveien ikke er ferdig utbedret innen skolestarten 2018.