Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Skjermdump fra vinnerbidraget til Ingeborg Elieson og Aleksander Jæger.

Skjermdump fra vinnerbidraget til Ingeborg Elieson og Aleksander Jæger.

Unge vinnere i kunstkonkurranse

Vinnerne i konkurranse om kunstprosjekt til Randaberg helsesenter ble de unge kunstnerne Ingeborg Resell Elieson og Aleksander Jæger fra Oslo.

Elieson og Jæger
Ingeborg Resell Elieson og Aleksander Jæger.

Forslaget fra kunstnerne inneholder fem skulpturer, stiliserte frøformer i hvit og grå betong.

- Skulpturene skal ha en åpenhet og karakterpreget fremtoning som vil skape undring hos betrakteren. Kunsten skal samtale og direkte kontakt ved at man kan gå rundt, sitte på eller krype under enkelte av verkene, skriver kunstnerne selv om sitt bidrag.

- Et lekent og aktivt bidrag
- De er hvite og grå betongskulpturer, som er plassert slik at de på en fin måte leder inn og gjennom anlegget. Vi tror skulpturene vil fungere meget bra med det grønne i atrium. Dette gir et lekent og aktivt bidrag til senteret, både for de eldre og andre voksne og barn, sier Linnéa Blakéus Calder, som er kunstkonsulent og juryleder for kunstutvalget ved Randaberg helsesenter.

- Forslaget fra Ingeborg Elieson og Aleksander Jæger bringer samtidsuttrykk til Randaberg, som landsbyen ikke har fra før. Vi gratulerer kunstnerne for et flott bidrag i konkurransen og gleder oss til å se skulpturene stå ferdig våren 2019, sier jurylederen.

Du kan selv se kunstbidragene
De fire bidragene i konkurransen er utstilt på Landsbyloftet, i tredje etasje i Landsbyhuset i Randaberg sentrum. Utstillingen er åpen alle hverdager, unntatt onsdager, fra 10. til 20. april. Se plakat for utstillingen her.

Hvem sitter i juryen?
Sixten Rahlff (arkitekt, Bergen), Ann Kristin Schmidt Thomson (brukerrepresentant Randaberg helsesenter), Kjell Nordbø (fra Randaberg kommune sitt kunstutvalg) og Linnéa Blakéus Calder/KORO Kunstkonsulent (juryleder, Stavanger).

Juryens begrunnelse
Her kan du lese juryens innstilling til konkurransen.

"Kunstutvalget mottok fire forslag fra de inviterte kunstnere til konkurransen, der samtlige av de fire konkurransebidragene er levert innen fristen og tilfredsstiller krav til innlevert materiale. Bidragene var alle godt presentert med tydelige prosjektbeskrivelser, tegninger, modeller og budsjetter. Juryen hadde fire svært gode bidrag å vurdere i konkurransen om kunstprosjekt for Randaberg helsesenter.

Juryen vurderte fire bidrag fra fem inviterte kunstnere:

  • Ingrid Aarseth, Bergen
  • Ingeborg Resell Elieson og Aleksander Jæger, Oslo
  • Inger Johanne Rasmussen, Oslo
  • Erlend Leirdal, Trondheim

Evalueringskriterier:
- Idé
- Samsvar mellom idé og konkret forslag
- Kunstneriske kvaliteter
- Tilgjengelighet
- Konkret begrunnelse/realiserbart/budsjett

Fra konkurranseteksten
Kunstutvalget ser etter et markant kunstprosjekt med en selvstendig, uavhengig dimensjon. Kunst som kan stimulere til nysgjerrighet, nytenking, og bidra til et inkluderende miljø for brukere og ansatte i Randaberg helsesenter og for andre som ferdes i området. Kunsten kan være oppsiktsvekkende på en positiv måte og gjerne spille på stedets karakter og Randabergs energi. Kunstprosjekt kan også gjerne fungere som diskusjonstema for beboere og besøkende. Temaer som spiller på stedets karakter, har gjenkjennelighet, stedstilhørighet. Hav og frodighet vil kunne knytte kunstprosjektet til Randaberg kommunes visjon: "Sammen skaper vi den grønne landsbyen".

Juryen har vurdert forslagene ut fra idé og konsept og hvordan forslagene samsvarer med den kunstneriske ideen i oppgaveprogrammet.uryen har vurdert hvordan de forskjellige forslagene kan kommunisere sin overordna idé til byggets brukere, ansatte og publikum, og den kunstneriske ideens tilgjengelighet.

Det ble også diskutert begrunnelse av praktisk art, og hvordan de forskjellige kunstprosjektene kunne gi positive kunstopplevelser for brukere av bygget, ansatte og publikum i alle aldre, og også fungere positivt for bygget og løfte frem byggets kvaliteter.

Juryen diskuterte foreslåtte plasseringer, tekniske utfordringer i forbindelse med kunstprosjektene, monterings- og lysforslag og til slutt vurderte juryen forslagene som realiserbare i forhold til kunstbudsjett.

Juryen berømmer forslagsstillerne for den kunstneriske kvaliteten i forslagene og for spesielt fine presentasjoner av sine bidrag.

Tre av de fire konkurransebidragene har forslag som i hovedsak tar glassveggene i passasjene i bruk. To av forslagstillerne har i tillegg inkludert imponerende veggutsmykkinger i hovedinngangen. Det fjerde bidraget skiller seg ut som det eneste tre-dimensjonale forslaget. Bidraget består av fem skulpturer, tenkt plassert i passasjene i atrium der skulpturene strekker seg mot lys i to gulfolierte glassfasader.

Juryens innstilling
Juryen går enstemmig inn for å innstille bidraget fra Ingeborg Elieson og Aleksander Jæger: Fem skulpturer, stiliserte frøformer i hvit og grå betong som strekker seg mot det gule lyset. Se bidraget fra Elieson & Jæger her.

  • Kunstnerne skriver i sitt forslag: "Vi har lagt vekt på at skulpturene skal ha en åpenhet og karakterpreget fremtoning som vil skape undring hos betrakteren. Kunsten skal samtale og direkte kontakt ved at man kan gå rundt, sitte på eller krype under enkelte av verkene."

Juryen begrunner innstillingen med at forslaget fra Ingeborg Elieson og Aleksander Jæger oppfyller ønsket fra Kunstutvalget beskrevet i konkurranseteksten om et markant kunstprosjekt med en selvstendig, uavhengig dimensjon.

Randaberg helsesenter får i dette forslaget kunst som kan stimulere til nysgjerrighet, nytenking, og bidra til et inkluderende miljø for brukere og ansatte i Randaberg helsesenter og for andre som ferdes i området. Kunsten er oppsiktsvekkende på en positiv måte og spiller på stedets karakter som jordbrukskommune, og på Randaberg kommunes visjon: "Sammen skaper vi den grønne landsbyen".

Det er meget positivt at det er vektlagt en dialog mellom brukerne, skulpturene og arkitekturen. Dette fanger oppmerksomhet og aktiviserer det offentlige rommet på en veldig fin måte. De underlige mystiske og morsomme formene innbyr til oppdagelse, skaper nysgjerrighet og inviterer til bruk. Skulpturene vekker en stor grad av assosiasjoner gjennom sine organiske former. Tankene går mot plantefrø, fugler, mytiske skapninger. De gule glassveggene gir et klart offentlig og ventelig signal der figurene strekker seg mot lyset.

De hvite og grå betongskulpturene er plassert slik at de leder på en fin måte inn og gjennom anlegget. Juryen tror skulpturene vil fungere meget bra med det grønne i atrium og materialitet på de planlagte omgivelser. Dette gir et lekent og aktivt bidrag til anlegget for de eldre og andre voksene og barn.

Forslaget fra Ingeborg Elieson og Aleksander Jæger bringer samtidsuttrykk til Randaberg som landsbyen ikke har fra før.

Juryen takker alle deltakere for gode bidrag i konkurransen om kunstprosjekt til Randaberg helsesenter!"